Nosní provokační testy lysinemacetylosalicylovým u nemocnýchs nosní polypózou


Nasal Challenge Tests with Acetylsalicylic Lysine in Patientswith Nasal Polyposis - Method

The authors describe the method of the nasal challenge test for assessment ofacetylsalicylic acid (ASA) intolerance. This test was made in 50 patients with nasal polyps withoutanamnestic records of ASA intolerance, incl. 23 who had nasal polyps associated with bronchialasthma. The test was made also in 10 healthy controls. In all patients for two weeks before the testall treatment of rhinosinusitis was discontinued, treatment of bronchial asthma proceeded,The challenging agent was a freshly prepared solution of acetylsalicylic lysine, Aspegic (Synthéla-bo). The total dose during the challenge test was 9 mg lysine (corresponds to 5 mg acetylsalicylicacid) administered bilaterally. As placebo saline was administered. For administration a dispenserfrom Syntaris spray was used.During the test the nasal patency was evaluated by anterior active rhinomanometry. The basicobjectively assessed parameter was the nasal flow in ml/s bilaterally at a pressure difference of 75Pa. The patients recorded subjective sensations of nasal patency, nasal secretion and the feeling ofdyspnoea on a ten-centimeter visual scale.The measurements were taken 25 and 50 minutes after administration acetylsalicylic lysine (lys-ASA). The test was evaluated as positive if after unilateral administration of lys-ASA a 40% declineof the nasal patency occurred and this drop was associated with a subjective change of nasal patency, nasal secretion of lacrimation. The test was evaluated as positive if bilateral drop of nasalpatency by 40% or more occurred even if subjective changes were absent.The test was evaluated as negative, if no drop occurred on either side by 40 % or more. The test wasevaluated as negative if a drop by 40 % of more occurred after placebo, when after administrationof lys-ASA no further drop greater than 40 % occurred. The test was evaluated as negative if the flowvalue did not decline even when the patient reported subjectively perceived increased nasalsecretion after administration of lys-ASA.The test could not be evaluated in two patients where already during the first measurements thenasal patency was very restricted, and in another six patients because of increased nasal sensitivitywhere after administration of placebo a drop by 40% or more occurred at least on one side and afteradministration of lys-ASA a further drop by 40% or more.In the control group of 10 volunteers the test was always negative. The change after placebo was inall smaller than 40 %.None of the patients developed bronchoconstriction, no drop of FEV1 or subjective despnoea wererecorded.

Key words:
nasal challenge test, lysine aspirin, aspirin intolerance, nasal polyps.


Autoři: Z. Kuchynková;  P. Vrabec;  O. Bendová
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2000, No. 3, pp. 172-176.
Kategorie: Články

Souhrn

V práci je uvedena metodika nasálního provokačního testu k určení nesnášenlivostikyseliny acetylosalicylové (ASA). Tento test byl proveden u 50 nemocných s nosními polypy bezanamnestického údaje o ASA intoleranci, z toho 23 nemocných mělo nosní polypy provázené bron-chiálním astmatem.Provokační agens byl čerstvě připravený roztok lysinu acetylosalicylového, Aspegic (firma Synté-labo). Celková dávka při provokačním testu byla 9 mg lysinu (odpovídá 5 mg kyseliny acetylosali-cylové) podaná oboustranně. Jako placebo byl užíván fyziologický roztok. Aplikace byla provedenadávkovačem od spreje Syntaris.V průběhu testu byla hodnocena nosní průchodnost přední aktivní rinomanometrií. Základnímobjektivně hodnoceným parametrem byl nosní průtok v ml/s oboustranně při rozdílu tlaků 75 Pa.Nemocní zaznamenávali subjektivní pocity nosní průchodnosti, nosní sekrece a pocit dušnosti nadeseticentimetrové vizuální stupnici.Měření byla prováděna za 25 a 50 minut po podání lysinu acetylosalicylového (lys-ASA).U žádného nemocného nedošlo k bronchokonstrikci, nebyl zaznamenán pokles FEV1 ani subjektivnídušnost.

Klíčová slova:
nosní provokační testy, lysin acetylosalicylový, nesnášenlivost kyseliny

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.