Komplikace po tonzilektomii


Complications after Tonsillectomy

The authors analyzed retrospectively 1889 case-records of adult patients subjected totonsillectomy in 1985 - 1995. The operation was made during short-term hospitalization undergeneral anaesthesia. If it was necessary to arrest haemorrhage during operation, ligature in the bedwas used. The most serious complication was haemorrhage which developed in 83 patients (4.4%).The haemorrhage in four of these patients was serious and called for a blood transfusion, in 8patients haemostasis was associated with removal of a residue left in the bed. The most frequentcomplication were subfebrile temperatures in 92 patients (4.9%). Fever was recorded in 29 patients(1.5%), vomiting after operation in 13 patients (0.9%), 3 patients developed signs of rhombencepha-litias and 2 behavioural changes. In the whole group there was no lethal complication and no otherserious complication than haemorrhage. According to the timing complications were divided intothree groups. There were 12 peroperative complications. 73 complications within the first 24 hours after operation and 126 complications on the 2nd to 14th day after operation. No later complicationswere recorded.

Key words:
tonsillectomy, complications, postoperative haemorrhage.


Autoři: P. Klimák;  B. Lischkeová;  J. Astl;  Z. Kuchynková
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2000, No. 1, pp. 25-28.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři retrospektivně zpracovali 1889 chorobopisů dospělých nemocných, u kterých bylav letech 1985-1995 provedena tonzilektomie. Operace se uskutečnila během krátké hospitalizacev lokální anestezii. Pokud bylo nutné stavět krvácení během operace, byla užívána ligatura v lůžku.Nejzávažnější komplikací bylo krvácení, které se objevilo u 83 nemocných (4,4 %). Krvácení u čtyřz těchto nemocných bylo závažné a vyžadovalo krevní převod, u osmi nemocných bylo stavěníkrvácení spojeno s odstraněním rezidua ponechaného v lůžku. Nejčastější ze sledovaných kompli-kací byly subfebrilie u 92 nemocných (4,9 %). Febrilních bylo 29 nemocných (1,5 %), zvracení pooperaci bylo zaznamenáno u 13 nemocných (0,9 %), u tří nemocných se objevily známky rombence-falitidy; u dvou poruchy chování. V celém souboru nebyla zaznamenána žádná letální komplikace,ani žádná jiná závažná komplikace kromě krvácení. Podle časového výskytu byly komplikacerozděleny do tří skupin. Peroperačních komplikací bylo 12, komplikací do prvních 24 hodin po operacibylo 73, komplikací od 2. do 14. dne po operaci bylo 126. Pozdější komplikace nebyly zaznamenány.

Klíčová slova:
tonzilektomie, komplikace, pooperační krvácení.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2000 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se