REVIZE ZUM U VÝKONŮ 51711 PO ZAVEDENÍ OBLIGATORNÍHO A FAKULTATIVNÍHO ZUM k 1. 1. 2001


Review of Extra charged material in procedures No. 51711 after the implementation of the obligatory and optional Extra charged material on January 1, 2001

Review workers of the Review Office for Surgical Fields of the General Health Insurance Company (GHIC) of the Czech Republic for Prague follow systematically the development of endoscopic operations in Prague and relatedly analyze reporting and refunding of this type of health care by the General Health Insurance Company.

The paper presents the review of reported laparoscopic operations in surgical specialties and the development of operations from 1999 to 2001 and related changes in reporting and refunding the procedure No. 51711 including reported DRG markers and Extra charged material are compared. At the same time, the procedure of physicians reviewers related to the analysis of all available data from the Information Centre of the GHIC and their comparison with the data from medical documentation in the health facility is described.

Factual negotiations during controls and comparing the reported procedure No. 51711 and Extra charged material to records from medical documentation is considered the contribution with the possibility of checking mistakes because reporting and refunding of reported procedures is not correct in 70% health facilities which contracted the procedure No. 51711.

Key words:
code No. 51711 – laparoscopic and thoracoscopic procedure – DRG markers – Extra charged material subgroup No. 82 – Code book of GHIC – analysis from IC GHIC – review – mistakes in reporting


Autoři: Z. Beranová
Působiště autorů: VZP ČR KP pro hl. m. Prahu
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., 10, 2006, č. 3, s. 33-37

Souhrn

Revizní pracovníci Referátu revize chirurgických oborů VZP ČR KP pro hl. m. Prahu systematicky sledují rozvoj endoskopické operativy v Praze a v souvislosti s tím analyzují vykazování a úhradu této zdravotní péče Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Práce podává přehled vykazované laparoskopické operativy v chirurgických odbornostech a je porovnán vývoj operací od r. 1999 do r. 2001 a s nimi spojených změn ve vykazování a úhradě výkonu 51711 včetně vykazovaných DRG-markerů a ZUM. Současně je popsán postup revizních lékařů při analýze všech dostupných údajů z IS VZP a jejich porovnání s údaji ve zdravotnické dokumentaci v ZZ.

Za přínos lze považovat věcná jednání při kontrolách a porovnání vykazovaného výkonu 51711 a ZUM se záznamy ve zdravotnické dokumentaci s možností odstranění chyb, neboť vykazování a vyúčtování sledovaných výkonů je stále v 70 % ZZ, která mají výkon 51711 nasmlouván, chybné.

Klíčová slova:
kód 51711-výkon laparoskopický a torakoskopický – DRG-markery –ZUM podskupiny 82 Číselníku VZP – analýza z IS VZP – revize – chyby ve vykazování


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×