NOVÉ POHLEDY NA FARMAKOTERAPII V REVMATOLOGII


New Ho r i z ons on Pharmaco t h e r apy i n Rheumatol o g y

Majority of inflammatory rheumatoid diseases are of a multifactorial origin. Current development in geneticengineering and immunoendocrinology in relation to research in pharmacotherapy are directed to the core ofproblems related to chronic inflammatory and auto-immune diseases. The objective of this effort is to recognizethemost determining factors of pathogenesis.This trend is consequently reflected inpharmocotherapeutic effortsto influence the pathway of inflammation or patological procedure in immunity. Research in all disciplines is veryexpensive which is reflected in the price of pharmaceuticals. It is important that physicians are best acquaintedwith modern therapeutic possibilities and mechanisms of drugs in order to decide correctly on their indicationand benefit for the patient and to know risks related to medication in immunosuppression.

Key words:
multifactorial origin of rheumatoid diseases – division of rheumatoid diseases – immune andendocrine systems in relation to rheumatoid diseases – pharmacotherapy of rheumatoid diseases


Autoři: K. Šírová
Působiště autorů: Revmatická poradna Ostrava
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., , 2003, č. 2, s. 0
Kategorie: Články

Souhrn

Většina zánětlivých forem revmatických chorob má multifaktoriální povahu. Dnešní vývoj v oblasti genetickéhoinženýrství a imunoendokrinologie, spolu s výzkumem v oblasti farmakoterapie, směřují již k jádru problémůchronických zánětlivých nemocí a autoimunitních onemocnění. Cílem této snahy je poznat co nejblíže určujícífaktory vzniku nemoci.Tento trend se následně odráží ve farmakoterapeutických snahách zasáhnout cestu zánětuči patologického pochodu v imunitě. Výzkumné oblasti všech disciplín jsou finančně velmi náročné a to se odrážítaké na ceně podávaných preparátů. Je důležité, aby lékaři byli co nejlépe seznámeni s moderními terapeutickýmimožnostmi a mechanismy účinku léků,aby mohli správně rozhodovat o opodstatněnosti jejich podávání a přínosupro pacienta, aby však také znali rizika v oblasti imunosuprese, vyplývající z podávání medikamentů.

Klíčová slova:
multifaktoriálnost revmatických onemocnění – rozdělení revmatických onemocnění – imunitní aendokrinní systém ve vztahu k revmatickým onemocněním – farmakoterapie revmatických onemocnění

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se