SOCIOEKONOMICKÉ ASPEKTY, UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVUOBYVATELSTVA A ANALÝZY JAKO FAKTORY, KTERÉ MOHOUOVLIVNIT ORIENTACI REVIZNÍHO LÉKAŘE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNYV PROBLEMATICE SEKUNDÁRNÍ PREVENCE


Soc i o - e conomic Aspec t s , I n d i c a t o rs of He a l t h S t a t us o f Po p u l a t i o n and A n a ly s i sa s Fa c t o rs wh i c h Can I n f l u enc e Or i e n t a t i o n of the Rev i s o r y Me d i c a l Of f i c e r o fa He a l th I n s u r ance Company in t he P robl e m a t i c of Se c o n d a r y P r ev e n t ion

Relations between the macroeconomic development and socio-economic aspects affecting the health careconsummation, namely in the most frequent civilization diseases, within the influence of the Metallurgists HealthInsuranceCompany are discussed in the paper.Theimportance of selected health status markers of the populationin the Czech Republic is stressed. The paper use analyses of the malignant tumours incidence in the register ofthe Metallurgists Health Insurance Company during years 1994 to 1999 and deals with problems of revisorymedical officer participation in the secondary prevention. Attention is given to the prevention in oncology as a compulsory part of preventive examination. Its significance for early malignant tumours detection is stressedand medicinal and socio-economic aspects are considered. Conclusions indicate that the reviewing and supervisoryactivity aimed at the given problems is justified. First of all, it is necessary to concentrate at its quality. Thecooperation between the Health Insurance Companies and the National register of oncologic patients appearshighly beneficial though the contemporary legislation barrier.

Key words:
macroeconomic development – socio-economic aspects – selected health status markers of thepopulation – primary and secondary prevention


Autoři: H. Dolanský
Působiště autorů: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, Ostrava-Vítkovice
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., , 2003, č. 1, s. 0
Kategorie: Články

Souhrn

SOUHRNAutor poukazuje na souvislosti makroekonomického vývoje se socioekonomickými aspekty, které ovlivňujíspotřebu zdravotní péče v regionu působnosti Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, zejména u nejčetnějších„civilizačních“ onemocnění. Poukazuje na význam studia vybraných ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstvav ČR. Vychází z analýz zastoupení zhoubných novotvarů v registru pojištěnců Hutnické zaměstnanecké pojišťovnyv období let 1994–1999, zabývá se problematikou participace revizního lékaře zdravotní pojišťovny na sekundárníprevenci. Pozornost je věnována onkologické prevenci jako povinné součásti preventivní prohlídky. Zdůrazňujejejí význam při včasné detekci onemocnění zhoubným novotvarem. Upozorňuje na aspekt medicínskýa socioekonomický. Ze závěrů vyplývá, že kontrolní a revizní činnost zaměřená na uvedenou problematiku jeopodstatněná. Je žádoucí soustředit se především na její kvalitu. Za velmi prospěšnou považuje spoluprácizdravotní pojišťovny s Národním onkologickým registrem, avšak upozorňuje na současnou legislativní bariéru.

Klíčová slova:
makroekonomický vývoj – socioekonomické aspekty – civilizační nemoci – vybrané ukazatelezdravotního stavu obyvatelstva – primární a sekundární prevence

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Listy revizního lékařství


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se