SCHVALOVÁNÍ DLOUHODOBÉ DOMÁCÍ OXYGENOTERAPIE (DDOT) –SOUČASNÝ STAV A MOŽNOSTI


Approval of Long-term Domiciliary Oxygen Therapy (LDOT ): Contemporary Stateand Possibilities

The author evaluates based on an analysis of the documentation covering a certain period and locality the stateof the indication and approval process of long-term domiciliary oxygen therapy. In both these activities shortco-mingswere found. Their typical features are on the one hand errors in adherence to the appropriate criteria andlack of a uniform procedure in processing of applications, on the other hand excessive tolerance to both thesefacts. The author describes the reasons of this situation with emphasis not only on health hazards but also thefinancial aspect of the not quite competent approach to the problem. In the conclusion the author suggestsa simple solution which is within the possibilities of the mechanisms of the health insurance company.

Key words:
long-term domiciliary oxygen therapy – indication criteria blood gases – respiratory insufficiency –retention of CO2/progressive hyperkapnia – oxygen (oxygen therapeutic) test – oxygen concentration


Autoři: V. Hirsch
Působiště autorů: Úřadovna zdravotní péče, Praha 4
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., , 2002, č. 1, s. 10-11
Kategorie: Články

Souhrn

Práce prostřednictvím rozboru příslušné dokumentace v určitém časovém a lokálním rámci zhodnocuje stavindikačního a schvalovacího procesu dlouhodobé domácí kyslíkové léčby. V obou těchto činnostech byly zjištěnynedostatky, jejichž charakteristickými rysy jsou na straně jedné chyby v dodržování příslušných kritérií a nejednotnýpostup při zpracování administrativních náležitostí žádostí, na straně druhé pak přílišná tolerance k oběmatěmto skutečnostem. Autor popisuje příčiny této situace s důrazem nejen na zdravotní rizika, ale i finanční aspektne zcela kompetentního přístupu k problematice. Na závěr navrhuje jednoduché řešení stavu, které je zcelav možnostech příslušných mechanismu zdravotní pojišťovny.

Klíčová slova:
dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT) – koncentrátor kyslíku – indikační kritéria – krevníplyny – respirační insuficience – retence CO2/progrese hyperkapnie – kyslíkový (oxygenoterapeutický) test –koncentrace kyslíku

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Listy revizního lékařství


2002 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se