Klinická onkologie - Číslo 6/2017

Editorial

399
Minulá a současná praxe chirurgického řešení karcinomu prsu

Přehled

405
Katétrové infekcie krvného prúdu – vieme o nich všetko?

Antoňáková Nemčíková A., E. Bednárovská

412
Molekulární patogeneze testikulárních germinálních nádorů

V. Bakardjieva-Mihaylova, K. Škvárová Kramarzová, M. Slámová, T. Büchler, L. Boublíková

420
Možnosti snížení radikality operací v axile a značení axilárních lymfatických uzlin v rámci terapie karcinomu prsu

L. Dostálek, P. Šašková

426
Ostropestřec mariánský (Silybum marianum) jako podpůrný fytoterapeutický prostředek v onkologii

Z. Frassová, J. Rudá-Kučerová

433
Role paliativní radioterapie při krvácení lokálně pokročilých nádorů gastrointestinálního traktu

P. Navrátilová, L. Hynková, P. Šlampa


Původní práce

437
Vliv kortikoterapie na diagnostickou výtěžnost stereotaktické biopsie u nemocných s lymfomem mozku

J. Chrastina, M. Hermanová, R. Jančálek, V. Feitová, D. Hrabovský, Z. Novák

443
Kognitívne deficity onkologických pacientov s hematologickými malignitami

M. Mikulajová, V. Boleková, K. Surová

452
The Inclusion of a Gemcitabine + Nab-paclitaxel Regimen as a 2nd Line Treatment for Advanced Pancreatic Cancer – First Experience

M. Vočka, L. Petruželka


Informace z České onkologické společnosti

451
Informace z České onkologické společnosti

Kazuistika

456
Role adjuvantní radioterapie při léčbě papilárních nádorů pineální oblasti: kazuistika a krátký přehled literatury

A. Lancia, G. Ingrosso, R. Santoni


Aktuality z odborného tisku

461
Aktuality z odborného tisku

Personalia

465
Profesor MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA životní jubileum

T. Svoboda


Onkologie v obrazech

469
Onkologie v obrazech
Agresivní fibromatóza stěny břišní

R. Šefr


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se