Klinická onkologie - Číslo 2/2017

Editorial

83
Z historie časopisu Klinická onkologie
87
Slovo má zakladatel a první šéfredaktor časopisu Klinická onkologie

Přehledy

93
Poškození kognitivních funkcí po chemoterapii u pacientů s Hodgkinovým lymfomem – patofyziologie a rizikové faktory

D. Fayette, Ľ. Gahérová, H. Mociková, J. Marková, T. Kozák, J. Horáček

100
Aktuální doporučení pro prevenci a terapii venózní trombembolické nemoci u onkologicky nemocných

J. Halámková, M. Penka

106
Káva v chemoprevenci nádorů

J. Neuwirthová, B. Gál, P. Smilek, P. Urbánková


Původní práce

115
Vybrané epidemiologické ukazovatele karcinómu prostaty na Slovensku v porovnaní so zahraničím

M. Ondrušová, D. Ondruš

121
Stereotaktická radioterapie karcinomu prostaty – efektivita a toxicita

E. Skácelíková, D. Feltl, J. Cvek, T. Jelenová, L. Knybel, H. Tomášková


Kazuistika

128
Autoimunní hemolytická anémie způsobená léčbou ipilimumabem

B. Ramos, G. Gastal, R. K. Rovere

131
Effect of Erlotinib in 2nd and 3rd Line Anticancer Treatment in Patients with Squamous Cell Lung Cancer – Case Series

M. Šatánková, K. Brat, M. Tomíšková, B. Robešová, J. Skřičková


Aktuality v onkologii

137
Palbociklib v kombinaci s fulvestrantem prodlužuje přežití bez progrese u pacientek s hormonálně dependentním, HER2 negativním metastatickým karcinomem prsu po progresi na předchozí hormonální terapii – komentář ke studii PALOMA-3

O. Kubeček


Aktuality z odborného tisku

143
Aktuality z odborného tisku

Personalia

147
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., se v dubnu 2017 dožívá 80 let

J. Haber, M. Trněný

151
MUDr. Tačo Tačev, DrSc. – významné životní jubileum

P. Šlampa

153
Spomienka na prof. MUDr. Juraja Šveca, DrSc.

D. Ondruš


Onkologie v obrazech

155
Onkologie v obrazech

88
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PRÁCI

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se