EDITORIAL


Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 29, 2021, No. 1, p. 3
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

v úvodníku posledního loňského čísla časopisu Klinická biochemie a metabolismus (KBM) jste se dozvěděli o změně na pozici vedoucího redaktora. Po pětiletém působení skončila prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. Navázala na práci svého předchůdce dr. Friedeckého a udržela pravidelné kvartální vydávání časopisu. Kromě původních studií, přehledných prací a abstrakt sjezdů byla v časopise zveřejněna všechna doporučení naší společnosti, z nichž mnohá vznikají ve spolupráci s ostatními odbornými společnostmi. Práci prof. Kalousové je třeba vysoce hodnotit: podařilo se jí – spolu s výkonnou redaktorkou Ing. Vávrovou – provést časopis nelehkým obdobím nesmyslné, nám všem vnucované honby za články v impaktovaných časopisech (toto období bohužel stále trvá). Časopis Klinická biochemie a metabolismus patří do seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů, jejichž články jsou akceptovány při řešení výzkumných projektů v České republice. Bohužel se nepodařilo udržet jeho excerpci v mezinárodně uznávané databázi recenzovaných časopisů Scopus; je to dáno zejména malým podílem článků v anglickém jazyce. Prof. Kalousové zaslouženě patří můj dík; věřím, že i dále bude podporovat časopis svými radami i odbornými články a zůstane členkou redakční rady.

Od 1. ledna 2021 se stává vedoucí redaktorkou časopisu Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D. Jistě vám ji nemusím představovat. Má dlouholeté zkušenosti s vědeckou a publikační činností i s prací v klinické laboratoři; navíc velmi dobře zná situaci kolem časopisu Klinická biochemie a metabolismus: je jeho výkonnou redaktorkou nepřetržitě od r. 2005! Určitě nebude mít lehký úkol – jak jsem již uvedl, je bohužel málo atraktivní publikovat v českých časopisech, které nemají „impact factor“. Bude se potýkat s nedostatkem článků, nelehkým výběrem recenzentů, přesvědčováním sponzorů časopisu a dalšími problémy. Jednou z cest, jak získat větší počet příspěvků, je přesvědčit autory, aby své příspěvky posílali do KBM místo do jiných periodik – konkurentem je i bulletin FONS, kde vychází řada článků, které by byly vhodné i pro KBM. Další konkurenci představuje záplava tzv. „free access“ časopisů, lákajících na rychlé zveřejnění článku. Řada z nich má i impact factor, bohužel mezi nimi najdeme i ty „predátorské“, které nějaký časopis jen napodobují – po inkasování peněz jejich snaha skončí a zveřejnění se autor nedočká.

Dovolte, abych Ing. Vávrové popřál hodně úspěchů při práci vedoucí redaktorky; myslím, že jí mohu slíbit pomoc za celou redakční radu, výbor České společnosti klinické biochemie a za všechny její členy. 

Jaroslav Racek


Štítky
Biochemie Nukleární medicína Nutriční terapeut
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se