Cystatin C – Implementace do laboratorní a klinické praxe


Autoři: T. Šálek 1,2,3;  B. Friedecký 1;  M. Budina 1
Působiště autorů: SEKK, spol. s. r. o., Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice 1;  Department of Clinical Biochemistry and pharmacology, Tomas Bata Hospital in Zlín a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, Czech Republic 2;  Medical Faculty of the University of Ostrava, Department of Biomedical sciences, Syllabova 19, 703 00 Ostrava – Zábřeh 3
Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 27, 2019, No. 1, p. 16-18

Souhrn

Cíl: Doporučení Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) doporučuje vydávat výsledek koncentrace cystatinu C společně s odhadovanou glomerulární filtrací (eGFRcys). Míra implementace tohoto doporučení v praxi není známa. Cílem této studie je stanovit míru této implementace a laboratořím, které tak ještě neučinily, poskytnout návod k jejímu zavedení.

Typ studie: průřezová.

Název a sídlo pracoviště: SEKK, spol. s.r.o., Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice.

Materiál a metody: Hodnocení implementace doporučení bylo provedeno pomocí internetového elektronického dotazníku, který byl přidán k cyklu externího hodnocení kvality (EQA). 70 účastníkům (59 z České republiky a 11 ze Slovenska). Účastníci odpovídali, jestli má jejich metoda návaznost kalibrace na mezinárodní referenční materiál ERM DA471/IFCC a jestli počítají eGFRcys. Odpovědi byly analyzovány.

Výsledky: Na dotazník odpovědělo 63 účastníků. Návaznost kalibrace měření k mezinárodnímu referenčnímu materiálu ERM DA471/IFCC uvedlo 53 odpovědí. Celkem 53 laboratoří uvedlo vydávání eGFR u všech dospělých pacientů a čtyři vydávají eGFR jen na vyžádání. Šest laboratoří nepočítá eGFR. The Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD - EPI) rovnice byla užívána 57 laboratořemi. Z nich 22 počítá také kombinovanou rovnici s kreatininem a tři laboratoře počítají také Caucasian, Asian, Pediatric and Adult (CAPA) rovnici.

Závěr: Většina laboratoří dodržuje KDIGO doporučení. Nicméně další edukace ohledně návaznosti měření a výpočtu eGFR s každým výsledkem je stále potřebná.

Klíčová slova:

Cystatin C – Glomerulární filtrace – Odhadovaná glomerulární filtrace – Post-analytická fáze – Externí hodnocení kvality


Zdroje

1. Krleza, J. L., Dorotic, A., Grzunov, A. External qua-lity assessment of medical laboratories in Croatia: preliminary evaluation of post-analytical laboratory testing. Biochem Med (Zagreb) 2017, 27(1), p.144–52.

2. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease: Chapter 1: Definition and classification of CKD. Kidney Int Suppl 2013, 3(1), p. 1–150.

3. Zima, T., Racek, J., Tesař, V., Viklicky, O., Teplan, V., Schuck, O., Janda, J., Friedecky, B., Kubiček, Z., Kratochvila, J., Rajdl, D., Šalek, T., Kalousova, M., Granatova, J. Doporučení k diagnostice chronic-kého onemocnění ledvin (odhad glomerulární filtrace a vyšetřování proteinurie) České nefrologické společnosti ČLS JEP a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP. Klin. Biochem Metab 2014, 22 (43), 3, p. 138-152.

4. Shlipak, M. G., Sarnak, M. J., Katz, R., Fried, L. F., Seliger, S. L., Newman, A. B.,et al. Cystatin C and the risk of death and cardiovascular events among elderly persons. New England Journal of Medicine 2005, 352.20: 2049-2060.

5. Stevens, L. A., Schmid, C. H., Greene, T., Li, L., Beck, G. J., Joffe, M. M., Levey, A. S. Factors other than glomerular filtration rate affect serum cystatin C le-vels. Kidney international 2009, 75(6), p. 652-660.

6. Grubb, A., Blirup-Jensen, S., Lindström, V., Schmidt, C., Althaus, H., Zegers, I. et al. First certified reference material for cystatin C in human serum ERM-DA471/IFCC. Clin Chem Lab Med 2010, 48(11), p.1619–21.

7. Bargnoux, A-S., Piéroni, L., Cristol., J-P., Kuster, N., Delanaye, P., Carlier, M-C., et al. Multicenter Evaluation of Cystatin C Measurement after Assay Standardization. Clin Chem 2017, 63(4), p.833–41.

8. Friedecký, B. Quality in clinical laboratory and patient safety. Klin Biochem Metab 2010,18(39), p. 136–43.

9. Badrick, T., Gay, S., McCaughey, E. J., Georgiou, A. External Quality Assessment beyond the analytical phase: an Australian perspective. Biochem Med (Zagreb) 2017, 27(1), p. 73–80.

10. Krleza, J. L., Celap, I., Tanaskovic, J. V. External Quality Assessment in Croatia: problems, challenges, and specific circumstances. Biochem Med (Zagreb) 2017, 27(1), p. 86–92.

11. Tate, J. R., Koerbin, G., Adeli, K. Opinion Paper: Deriving Harmonised Reference Intervals – Global Activities. EJIFCC 2016, 27(1), p. 48–65.

12. Parham, D. M., Coleman, D., Kodikara, S., Moss, S., Ellis, IO., Al-sam, S. et al. The NHS breast screening programme (pathology) EQA: experience in recent years relating to issues involved in individual performance appraisal. J Clin Pathol 2006, 59(2), p. 130–7.

13. Šálek, T., Franeková, J., Jabor, A., Friedecký, B. Postanalytická fáze a interpretace laboratorního testu (post-postanalytická faze). Klin Biochem Metab 2016, 24(45), p. 82–87.

Štítky
Biochemie Nukleární medicína Nutriční terapeut

Článek vyšel v časopise

Klinická biochemie a metabolismus

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×