Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME


Autoři: Vladimír Uličiansky
Působiště autorů: Via medica, s. r. o., Košice
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2014; 3(1): 46-47
Kategorie: Edukačný kvíz

1. Incidencia diabetickej ketoacidózy sa pohybuje v rozmedzí:

 • a) 2,8–6/1000 diabetikov ročne
 • b) 6,1–7 /1000 diabetikov ročne
 • c) 4,6–8/1000 diabetikov ročne
 • d) 5,9–9/1000 diabetikov ročne

2. Mortalita na diabetickú ketoacidózu sa pohybuje v rozmedzí:

 • a)             7–15 %
 • b)             8–16 %
 • c)             5–12 %
 • d)             9–14 %

3. Medzi diagnostické kritériá pre diabetickú ketoacidózu (DKA) patrí:

 • a) glykémia > 16,7 mmol/l
 • b) osmolalita ≤ 320 mmol/l
 • c) ketolátky v moči > 3+
 • d) všetky uvedené možnosti

4. V liečbe akútnych komplikácií diabetes mellitus je indikovaný:

 • a) premixovaný inzulín
 • b) krátkodobý regulárny inzulín
 • c) agonista GLP1-receptorov
 • d) dlhodobo pôsobiaci inzulín

5. Najčastejšou príčinou hypoglykémie pri non-B-bunkových neostrovčekových tumoroch je:

 • a) nadprodukcia inzulínu
 • b) nadprodukcia glukagónu
 • c) nadprodukcia inzulínu podobného faktora 2 (IGF2)
 • d) nadprodukcia glukagónu podobného peptidu 1 (GLP1)

6. Na hypoglykemickom účinku IGF2 sa podieľajú tieto faktory:

 • a) IGF2 stimuluje vychytávanie glukózy v kostrovom svale
 • b) vychytávanie glukózy v nádorovej mase (iba v malej miere)
 • c) pri nadprodukcii IGF 2 sú znížené hladiny glukagónu a rastového hormónu
 • d) všetky vyššie uvedené faktory

7. Hypoglykémia pri non-B bunkových neostrovčekových tumoroch:

 • a) vyskytuje sa nalačno
 • b) prevládajú neuroglykopenické príznaky
 • c) chýbajú alebo sú menej vyjadrené neuroadrenergné príznaky
 • d) všetky vyššie uvedené stavy a príznaky

8. Pri liečbe nádorovej hypoglykémie nie sú efektívne tieto postupy:

 • a) odstránenie nádoru alebo jeho časti chirurgickou liečbou, paliatívnou rádioterapiou alebo chemoterapiou
 • b) z krátkodobého hľadiska podávanie glukózy, glukagónu, liečba diazoxidom/chlórtiazidom
 • c) podávanie somatostatínových analógov (okreotid)
 • d) z dlhodobého hľadiska podávanie kortikoidov

9. Metanalýza klinických štúdií ACCORD, ADVANCE, VADT, UKPDS potvrdila, že intenzívny terapeutický režim v porovnaní s menej intenzívnym režimom je spojený:

 • a) s viac ako 2 – dvojnásobným rizikom závažnej hypoglykémie (RR 2,48)
 • b) s viac ako 3 – násobným rizikom závažnej hypoglykémie (RR 3,24)
 • c) nie je spojený s rizikom závažnej hypoglykémie (RR 0,99)
 • d) s mierne zvýšeným rizikom závažnej hypoglykémie (RR 1,39)

10. Medzi účinky hypoglykémie na kardiovaskulárny systém nepatrí:

 • a) tachykardia, arytmie – predĺženie QT-intervalu
 • b) tichá ischémia myokardu, angína pectoris
 • c) bradykardia
 • d) protrombotické zmeny

11. Z hľadiska ovplyvnenia hyperglykémie pri zvážení benefitu a rizika je vhodné

 • a) rýchle znižovanie HbA1c
 • b) pomalé progresívne znižovanie HbA1c
 • c) používať lieky, ktoré majú výrazný účinok na znižovanie HbA1c bez ohľadu na riziko hypoglykémie
 • d) neovplyvňovať hyperglykémiu, lebo to nemá vplyv na prognózu pacienta

12. Nízke riziko hypoglykémie je spojené s liečbou

 • a) metformínom
 • b) inhibítormi dipeptidyl-peptidázy 4 (DPP4)
 • c) agonistami GLP1-receptorov (GLP-RA)
 • d) so všetkými vyššie uvedenými liekmi

13. Prevalencia hypoglykémie u hospitalizovaných pacientov na I. internej klinike JLF UK v Martine v 4 ročnej retrospektívnej štúdií bola:

 • a) 2,76 %
 • b) 3,12 %
 • c) 4,8 %
 • d) 5,12 %

14. Medzi najčastejšie pravdepodobné príčiny hypoglykémie u hospitalizovaných pacientov bez diabetes mellitus patria:

 • a) nádory (inzulinóm, generalizovaný karcinóm, lokalizovaný karcinóm)
 • b) akútne hepatálne a renálne zlyhanie
 • c) akútna pankreatitída, metabolický rozvrat, malnutrícia, intoxikácia
 • d) všetky vyššie uvedené príčiny

15. Najčastejšou pravdepodobnou príčinou hypoglykémie u hospitalizovaných pacientov na I. internej klinike JLF UK s diabetes mellitus 1. typu bola:

 • a) liečba intenzifikovaným inzulínovým režimom
 • b) ulcerózna kolitída
 • c) cievna mozgová príhoda
 • d) kardiálna dekompenzácia

16. Najčastejšou pravdepodobnou príčinou hypoglykémie u hospitalizovaných pacientov na I. internej klinike JLF UK s diabetes mellitus 2. typu bola:

 • a) liečba inzulínom
 • b) nefropatia
 • c) liečba perorálnymi antidiabetikami
 • d) všetky vyššie uvedené príčiny

17. Do konceptu skorej a bezpečne dosiahnutej glykemickej kontroly patrí liečba:

 • a) vo včasnom štádiu diabetes mellitus
 • b) s nízkym rizikom hypoglykémie
 • c) bez nárastu telesnej hmotnosti
 • d) vo všetkých vyššie uvedené možnosti

18. Koncept glykemickej pamäti – „efekt dedičstva“ z 10 ročného sledovania v štúdii UKPDS vychádza z poznatku, že pacienti, ktorí boli zaradení do intenzívneho liečebného ramena od momentu diagnózy si po 10 rokoch aktívnej intervencie udržali

 • a) významnú redukciu celkovej mortality a mortality spojenej s diabetes mellitus 2. typu
 • b) významnú redukciu infarktu myokardu a mikrovaskulárnych komplikácií
 • c) napriek nevýznamnému rozdielu HbA1c v 10. roku v porovnaní s konvenčne liečenou skupinou
 • d) správne sú všetky vyššie uvedené výroky

19. Podľa spoločného ADA/EASD vyhlásenia u pacientov bez rizikových faktorov cieľom liečby diabetes mellitus 2. typu by mala byť:

 • a) hodnota HbA1c ≥ 7,0 % DCCT
 • b) prísna glykemická kontrola dosiahnutá zavčasu a udržiavaná v hodnote HbA1c < 7,0% DCCT
 • c) hodnota HbA1c ≥ 7,5 % DCCT
 • d) hodnota HbA1c < 7,0 % DCCT bez ohľadu na riziko závažnej hypoglykémie

20. Odporúčania National Institute of Clinical Excellence (NICE guidelines) pri neadekvátnej glykemickej kontrole odporúčajú do kombinácie s metformínom namiesto sulfonylurey zvážiť pridanie:

 • a) rýchlo účinkujúceho inzulínu
 • b) agonistu GLP1-receptorov
 • c) akarbózy
 • d) inhibítora DPP4

Hodnotenie testu kreditmi SACCME

80% – 100% úspešnosť riešenia

2 kredity

60% – 80% úspešnosť riešenia

1 kredit

0% – 60% úspešnosť riešenia

0 kreditov

Správne odpovede označte na priloženom korešpondenčnom lístku.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se