Vstup do léčby a adherence k léčbě VHC u injekčních uživatelů drog v ČR


Autoři: V. Mravčík 1,2;  L. Strada 3;  J. Reimer 3;  B. Schulte 3
Působiště autorů: National Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, the Czech Republic 1;  Department of Addictology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague 2;  Centre for Interdisciplinary Addiction Research, University of Hamburg 3
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 63, 2014, č. 4, s. 265-269
Kategorie: Souhrnná sdělení, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Východiska:
Injekční uživatelé drog (IUD) tvoří hlavní skupinu osob infikovaných virovou hepatitidou typu C (VHC) v rozvinutých zemích. Jejich vstup do léčby je však obecně nízký, navzdory dobře zdokumentované efektivitě léčby u bývalých nebo aktivních uživatelů drog. Prezentovaná studie je prvním pokusem o zmapování dostupnosti léčby VHC mezi IUD v ČR a o popis faktorů, které vstup IUD do léčby VHC ovlivňují.

Metody:
V období od ledna do března 2011 byla provedena dotazníková průřezová studie mezi centry pro léčbu virových hepatitid v ČR.

Výsledky:
Celkem bylo identifikováno 76 center pro léčbu virových hepatitid, 39 z nich poskytovalo léčbu VHC (především bývalým nebo abstinujícím) IUD. Většina kliniků uvedla obezřetnost před zahájením léčby VHC u IUD. Za nezbytné předpoklady zahájení léčby byly často považovány abstinence klienta od užívání návykových látek, zkušební doba před zahájením léčby, zařazení do opiátové substituční léčby a vyšetření externím specialistou. Centra pro léčbu virových hepatitid zřídka poskytují péči v oblasti návykových poruch. Uváděné limity pro úhradu péče mohou také omezovat zařazování IUD do léčby, neboť neuživatelé bývají preferování před uživateli drog. Z odpovědí kliniků nevyplynula existence rozdílů mezi uživateli drog a neuživateli drog, a ani mezi uživateli opioidů a metamfetaminu (pervitinu) ve vstupu do léčby a adherenci k léčbě.

Závěr:
I přes existenci národního standardu umožňujícího léčbu VHC u IUD se v praxi uplatňuje řada faktorů, které tvoří bariéru léčby VHC u IUD na straně poskytovatelů péče a léčebného systému v ČR. Opatření směrem k odstranění těchto faktorů jsou pro snížení výskytu VHC klíčová.

Klíčová slova:
virová hepatitida typu C – injekční užívání drog – léčba VHC – pervitin – opioidy


Zdroje

1. Hanafiah KM, Groeger J, Flaxman AD, Wiersma ST. Global epidemiology of hepatitis C virus infection: New estimates of age-specific antibody to hepatitis C virus seroprevalence. Hepatology, 2013;57(4):1333–1342.

2. Perz JF, Armstrong GL, Farrington LA, Hutin YJ, Bell BP. The contributions of hepatitis B virus and hepatitis C virus infections to cirrhosis and primary liver cancer worldwide. Journal of Hepatology, 2006;45(4):529–538.

3. Alter MJ. HCV routes of transmission: what goes around comes around. Semin Liver Dis, 2011;31(4):340–346.

4. Nelson PK, Mathers BM, Cowie B, et al. Global epidemiology of hepatitis B and hepatitis C in people who inject drugs: results of systematic reviews. Lancet, 2011;378(9791):571–583.

5. Mehta SH, Genberg BL, Astemborski J, et al. Limited Uptake of Hepatitis C Treatment Among Injection Drug Users. Journal of Community Health, 2008;33(3):126–133.

6. Grebely J, Matthews GV, Lloyd AR, Dore GJ. Elimination of Hepatitis C Virus Infection Among People Who Inject Drugs Through Treatment as Prevention: Feasibility and Future Requirements. Clin Infect Dis, 2013;57(7):1014–1020.

7. Grebely J, Raffa JD, Lai C, et al. Low uptake of treatment for hepatitis C virus infection in a large community-based study of inner city residents. J Viral Hepat, 2009;16(5):352–358.

8. Harris M, Rhodes T. Hepatitis C treatment access and uptake for people who inject drugs: a review mapping the role of social factors. Harm Reduct J, 2013;10:7.

9. Mravčík V, Strada L, Štolfa J, et al. Factors associated with the uptake, adherence and efficacy of hepatitis C treatment among people who inject drugs: a literature review. Patient Prefer Adherence, 2013;7:1067–1075.

10. Reimer J, Schulte B, Castells X, et al. Guidelines for the Treatment of Hepatitis C Virus Infection in Injection Drug Users: Status Quo in the European Union Countries. Clinical Infectious Diseases, 2005;40(Suppl 5):373–378.

11. European Association of the Study of the Liver. 2011 European Association of the Study of the Liver hepatitis C virus clinical practice guidelines. Liver Int, 2012;32 (Suppl 1):2–8.

12. Robaeys G, Grebely J, Mauss S, et al. Recommendations for the Management of Hepatitis C Virus Infection Among People Who Inject Drugs. Clinical Infectious Diseases, 2013;57 (Suppl. 2):S129–137.

13. Hellard M, Sacks-Davis R, Gold J. Hepatitis C treatment for injection drug users: a review of the available evidence. Clin Infect Dis, 2009;49(4):561–573.

14. Dimova RB, Zeremski M, Jacobson IM, Hagan H, Des Jarlais DC, Talal AH. Determinants of hepatitis C virus treatment completion and efficacy in drug users assessed by meta-analysis. Clin Infect Dis, 2013;56(6):806–816.

15. Aspinall EJ, Corson S, Doyle JS, et al. Treatment of hepatitis C virus infection among people who are actively injecting drugs: a systematic review and meta-analysis. Clin Infect Dis, 2013;57 Suppl 2:S80–89.

16. Dalgard O, Bjoro K, Hellum K, et al. Treatment of chronic hepatitis C in injecting drug users: 5 years’ follow-up. Eur Addict Res, 2002;8(1):45–49.

17. Grebely J, Pham ST, Matthews GV, et al. Hepatitis C virus reinfec-tion and superinfection among treated and untreated participants with recent infection. Hepatology, 2011;55(4):1058–1069.

18. Hagan H, Pouget ER, Des Jarlais DC. A systematic review and meta-analysis of interventions to prevent hepatitis C virus infection in people who inject drugs. J Infect Dis, 2011;204(1):74–83.

19. van den Berg CH, Smit C, Van Brussel G, Coutinho RA, Prins M. Full participation in harm reduction programmes is associated with decreased risk for human immunodeficiency virus and hepatitis C virus: evidence from the Amsterdam cohort studies among drug users. Addiction, 2007;102:1454–1462.

20. Turner KM, Hutchinson S, Vickerman P, et al. The impact of needle and syringe provision and opiate substitution therapy on the incidence of hepatitis C virus in injecting drug users: pooling of UK evidence. Addiction, 2011;106(11):1978–1988.

21. Vickerman P, Martin N, Turner K, Hickman M. Can needle and syrin-ge programmes and opiate substitution therapy achieve substantial reductions in hepatitis C virus prevalence? Model projections for different epidemic settings. Addiction, 2012;107(11):1984–1995.

22. Vickerman P, Martin NK, Hickman M. Understanding the trends in HIV and hepatitis C prevalence amongst injecting drug users in dif-ferent settings – implications for intervention impact. Drug Alcohol Depend, 2012;123(1–3):122-131.

23. Martin NK, Vickerman P, Foster GR, Hutchinson SJ, Goldberg DJ, Hickman M. Can antiviral therapy for hepatitis C reduce the prevalence of HCV among injecting drug user populations? A modeling analysis of its prevention utility. J Hepatol, 2011;54(6):1137–1144.

24. Martin NK, Vickerman P, Hickman M. Mathematical modelling of hepatitis C treatment for injecting drug users. Journal of Theoretical Biology, 2011;274(1):582–566.

25. Vickerman P, Martin N, Hickman M. Can Hepatitis C virus treatment be used as a prevention strategy? Additional model projections for Australia and elsewhere. Drug and Alcohol Dependence, 2010;113(2-3):83-85.

26. Zeiler I, Langlands T, Murray JM, Ritter A. Optimal targeting of Hepatitis C virus treatment among injecting drug users to those not enrolled in methadone maintenance programs. Drug Alcohol Depend, 2010;110(3):228–233.

27. Rosen HR. Clinical practice. Chronic hepatitis C infection. N Engl J Med, 2011;364(25):2429–2438.

28. Assis DN, Lim JK. New pharmacotherapy for hepatitis C. Clin Pharmacol Ther, 2012;92(3):294–305.

29. Mravčík V, Grohmannová K, Chomynová P, et al. Annual Report. The Czech Republic 2011 Drug Situation. Prague: Office of the Government of the Czech Republic; 2012.

30. Griffiths P, Mravčík V, Lopez D, Klempova D. Quite a lot of smoke but very limited fire-the use of methamphetamine in Europe. Drug and Alcohol Review, 2008;27(5):236–242.

31. Zábranský T, Mravčík V, Korčišová B, Řehák V. Hepatitis C Virus Infection among Injecting Drug Users in the Czech Republic – Prevalence and Associated Factors. European Addiction Research, 2006;12 (3):151–160.

32. Mravčík V, Šebáková H. Výskyt virových hepatitid typu B a C u injekčních uživatelů drog v okrese Karviná. Adiktologie, 2002;2(2):19–27.

33. Mravčík V, Petrošová B, Zábranský T, Coufalová M, Řehák V. Výskyt VHC u injekčních uživatelů drog. Výsledky studie prováděné mezi klienty nízkoprahových zařízení v letech 2002–2005. Praha: Úřad vlády ČR; 2009.

34. Grebely J, Genoway K, Khara M, et al. Treatment uptake and outcomes among current and former injection drug users receiving directly observed therapy within a multidisciplinary group model for the treatment of hepatitis C virus infection. Int J Drug Policy, 2007;18(5):437–443.

35. Backmund M, Meyer K, Von Zielonka M, Eichenlaub D. Treatment of hepatitis C infection in injection drug users. Hepatology, 2001;34(1):188–193.

36. Reimer J, Haasen C. Need-adapted HCV-treatment setting for injection drug users. Lancet, 2009;373(9681):2090–2091.

37. Treloar C, Newland J, Rance J, Hopwood M. Uptake and delivery of hepatitis C treatment in opiate substitution treatment: perceptions of clients and health professionals. J Viral Hepat, 2010;17(12):839–844.

38. Litwin AH, Soloway I, Gourevitch MN. Integrating Services for Injection Drug Users Infected with Hepatitis C Virus with Methadone Maintenance Treatment: Challenges and Opportunities. Clinical Infectious Diseases, 2005;40 (Suppl. 5):S339–345.

39. Moussalli J, Delaquaize H, Boubilley D, et al. Factors to Improve the Management of Hepatitis C in Drug Users: An Observational Study in an Addiction Centre. Gastroenterology Research and Practice, 2010;2010:pii: 261472.

40. Dore GJ, Hellard M, Matthews GV, et al. Effective Treatment of Injecting Drug Users With Recently Acquired Hepatitis C Virus Infection. Gastroenterology, 2010;138(1):123–135.

41. Alvarez-Uria G, Day JN, Nasir AJ, Russell SK, Vilar FJ. Factors associated with treatment failure of patients with psychiatric diseases and injecting drug users in the treatment of genotype 2 or 3 hepatitis C chronic infection. Liver International, 2009;29(7):1051–1055.

42. Schulte B, Schutt S, Brack J, et al. Successful treatment of chronic hepatitis C virus infection in severely opioid-dependent patients under heroin maintenance. Drug Alcohol Depend, 2010;109(1-3):248–251.

43. Mravčík, V. Léčba VHC u injekčních uživatelů drog v ČR – průzkum mezi centry pro léčbu virových hepatitid. Adiktologie, 2012; 12 (1):10–22.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 4

2014 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×