Výsledky surveillance humánnych leptospiróz, Slovensko 1986–2005


Results of Surveillance of Human Leptospirosis

Study objective:
Presentation of results of surveillance of human leptospirosis over the last 20 years.

Material:
The data sources were the annually published results of leptospirosis surveillance and study of natural focuses of these infections.

Results:
We describe trends in the overall incidence of leptospirosis, distribution of cases by etiological agent and type of leptospirosis, morbidity rate, distribution of patients with different types of leptospirosis by age and occupation/socio-economic group, leptospirosis seasonality and clinical forms. Some epidemiological measures that were taken are specified.

Intensity of the epizootic process of leptospirosis in natural foci is correlated with the incidence of the disease in humans. Basic data from surveillance of leptospiral infections in farm animals as the source of infection for humans are presented.

Conclusion:
The significance and usefulness of conducting regular leptospirosis surveillance are emphasized.

Key words:
human leptospirosis – surveillance – Slovakia – 1986–2005.


Autoři: P. Bakoss;  E. Macháčová;  J. Jareková
Působiště autorů: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Ústav epidemiológie Bratislava
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 56, 2007, č. 3, s. 140-149

Souhrn

Cieľ štúdie:
Prezentácia výsledkov surveillance humánnych leptospiróz v SR v ostatných 20 rokoch.

Materiál:
Údaje sa čerpali z publikovaných každoročných výsledkov surveillance leptospiróz doplnené o vlastné poznatky zo sledovania prírodných ohnísk týchto nákaz.

Výsledky:
Analyzuje sa vývoj ako celkovej incidencie ochorení tak i podľa jednotlivých etiologických agensov, podiel jednotlivých typov leptospiróz, chorobnosť aj proporcionálny výskyt (%) jednotlivých typov ochorení podľa vekových skupín, výskyt podľa zamestnania resp. sociálnych skupín pacientov, sezónny výskyt, klinické formy ochorenia, opisujú sa niektoré uskutočnené epidemiologické opatrenia.

Koreluje sa intenzita epizootického procesu leptospiróz v ich prírodných ohniskách s výskytom ochorení u ľudí. Uvádzajú sa niektoré základné údaje získané pri surveillance leptospírových infekcií hospodárskych zvierat – prameňov nákazy humánnych infekcií.

Záver:
Zdôrazňuje sa zmysel a účelnosť vykonávania pravidelnej surveillance pri leptospirózach.

Kľúčové slová:
leptospirózy ľudí – surveillance – Slovensko 1986–2005.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 3

2007 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×