Průkaz CagA proteinu u kmenů Helicobacter pyloriizolovaných od nemocných s gastritidou a vředovouchorobou žaludku


CagA protein Detection in Helicobacterpylori Strains Isolated from Patients with Gastritis and Gastric Ulcer Disease

A total of 156 Helicobacter pylori strains isolated from adult patients (81 men, 75 women) withdiagnosis of gastritis (43 strains GAS) and gastric ulcer (113 strains GU) were analyzed for theproduction of CagA protein by quantitative and qualitative immunoblot methods. 80% of gastriculcer group strains (84% in men, 73% in women) produced CagA protein, while in the gastritispatients group only 63% of strains were CagA protein positive (59% in men, 65% in women).Quantitative production was estimated by CagA index (mean production of CagA protein in CagApositive strains) in both groups of strains GAS andGU in men and women. Strains ofGU group wereshown to be higher producers (index CagA 2,42) as compared to GAS group (2,09). Index CagA washigher in strains isolated frommen (index CagA 2,54) than is strains fromwomen (index CagA 2,13).Conclusion: CagA production has been proved in 75% of analysed Helicobacter pylori strains. CagApositive strains were more frequent in gastric ulcer disease patients, slightly higher in the malethan in the female patients. Strains isolated from men, irrespective of diagnosis (GAS and GU), arehigher producers of CagA protein.

Key words:
CagA protein – Helicobacter pylori – gastric ulcer disease – gastritis – immunoblot.


Autoři: B. Potužníková 1;  A. Souček 1;  A. Součková 2
Působiště autorů: Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK, Praha2 Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK, Praha 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2003, č. 4, s. 136-141
Kategorie: Články

Souhrn

Metodou imunoblotu byl u 156 kmenů Helicobacter pylori získaných od dospělých pacientů (81mužůa 75 žen) s diagnózou gastritis (GAS – 43 kmenů) a vředová choroba žaludku (VŽ – 113 kmenů)proveden kvalitativní a semikvantitativní průkaz CagA proteinu. Ve skupině kmenů VŽ byl CagAprotein prokázán u 80 % kmenů (84 % u mužů, 73 % u žen), ve skupině kmenů GAS pouze u 63 % CagAkmenů (59 % u mužů, 65 % u žen).Pomocí indexu CagA byla porovnána průměrná produkce CagA proteinu CagA-pozitivních kmenůve skupinách GAS a VŽ kmenů u mužů a žen. Kmeny skupiny VŽ reagují v imunoblotu silněji (indexCagA 2,42) než kmeny GAS(2,09).Průměrná produkce proteinu CagA je vyšší než u kmenů získanýchod mužů (index CagA 2,54), než u kmenů získaných od žen (index CagA 2,13).Shrnutí: Protein CagA byl prokázán u 75 % vyšetřovaných kmenů Helicobacter pylori. Nejčastějibyly CagA-pozitivní kmeny izolovány od pacientů s vředovou chorobou, a to ve vyšší frekvenciu mužů. Kmeny získané od mužů (GAS i VŽ) jsou také silnějšími producenty CagA proteinu.

Klíčová slova:
protein CagA – Helicobacter pylori – vředová choroba žaludku – gastritida – immunoblot.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se