Vyšetření HIV protilátek u klientů poradny AIDS Okresní hygienické stanice Karviná v letech 1993-2000


Examination of HIV Antibodies in Clients of the AIDS Centre of the District Hygiene Station Karviná in 1993-2000

The authors present the trendy of some characteristics recorded in a group of subjects examined for HIV antibodies in the AIDS Centre of the District Hygiene Station in Karviná in 1993 to 2000. These characteristics reflect the development of activities of the Centre.During the period a total of 3733 HIV tests were made, incl, three positive ones. In two instances men with homosexual relations in the tase-history were involved, in one tase a male heterosexual. The declining trend of the ratio of anonymous examinations is apparent from 58.8 % in 1993 to 7.7 % in 2000. Parenteral drng users, prostitutes (in particular women) and homosexuáls account on a long-term basis for ca 30% of all examinations. Recently this ratio is even higher.Repeated examinations (check-ups) of the same client account for 16.1 % of all implemented HIV tests. At least once 384 parenteral drng users were examined, in prostitutes similarly as in men with homosexual relationships the number of subjects examined at least once is ca 200. Repeated tests were made in ca one quarter of all parenteral drng users, ca one third of the prostitutes and ca one fifth of homosexuáls. In none of the Repeated tests seroconversion to HIV pozitivity was recorded. To achieve Glose contact and monitoring of the HIV statute of groups with a risk behaviour despite their existence at the brink of law and despite their natural tendency to hide is real. Without collaborating organizations, without gaining their confidence and in particular without the confidence of the Clients this would not be possible.

Key words:
HIV/AIDS - HIV tests - parenteral drng users - „prostitution" - homosexuality.


Autoři: V. Mravčík;  H. Šebáková
Působiště autorů: Okresní hygienická stanice, Karviná
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2002, č. 1, s. 3-7
Kategorie: Články

Souhrn

Jsou prezentovány trendy některých charakteristik souboru vyšetřených na HIV protilátky v poradně AIDS Okresní hygienické stanice v Karviné v letech 1993 až 2000. Tyto charakteristiky odrážejí vývoj činnosti poradny.Celkem bylo v tomto období provedeno 3733 HIV testů se 3 pozitivními záchyty. Ve dvou případech šlo o muže s homosexuálními styky v anamnéze, v jednom případě o muže-heterosexuála. Je patrný trend poklesu podílu anonymních vyšetření z 58,8 % v r. 1993 na 7,7 % v r. 2000. Injekční uživatelé drog, osoby vykonávající prostituci (především ženy) a homosexuálové tvoří dlouhodobě přibližně 30 % všech vyšetření, recentně je tento podfl ještě vyšší.Opakovaná vyšetření (kontroly) téhož klienta tvořila 16,1 % všech provedených HIV testů. Alespoň jednou byli vyšetřeni 384 injekční uživatelé drog, u prostitutek, stejně jako u mužů s homosexuálními styky dosahuje počet alespoň jednou vyšetřených přibližně 200 osob. Opakovaně vyšetřena byla cca čtvrtina injekčních uživatelů, cca třetina prostitutek a cca pětina homosexuálů. U žádného opakovaného vyšetření jsme nezaznamenali sérokonverzi do HIV pozitivity.Dosáhnout těsného kontaktu a monitorování HIV statutu skupin s rizikovým chováním i přes jejich existenci na hraně zákona a přes jejich přirozenou tendenci se skrývat je reálné. Bez spolupracujících organizací, bez získání jejich důvěry a především bez získání důvěry samotných klientů by to nebylo možné.

Klíčová slova:
HIV/AIDS - HIV testy - injekční užívání drog - prostituce - homosexualita.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2002 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se