Naše první zkušenosti s vyšetřováním protilátek proti Saccharomyces cerevisiae (ASCA) u nemocnýchs primárními nespecifickými střevními záněty


Our Initial Experience with Examination of Antibodies against Saccharomyces cerevisiae (ASCA) in Patients with Primary Non-specific Inflammations of the Bowel

Introduction:
Inflammatory bowel diseases (IBD), with Crohn's disease (CD) and ulcerative colitis (UC) as the two main disorders, is a heterogeneous group of diseases of unknown etiology. Actually we have no ideal disease marker, to identify people at risk of the disease, which can differentiate CD from UC, be highly specific for CD or UC and easily applicable in routine laboratory praxis. Aims: determine the clinical significance of serological testing p-ANCA and ASCA in patients with IBD.Methods: p-ANCA in IgG isotype were detected by indirect fluorescence assay on human ethanol-fixed granulocytes, ASCA antibodies in IgG and IgA isotypes were determined by ELISA with mannan as a target antigen.Results: p-ANCA and ASCA were studied in a group of 86 patients (38 CD, 26 UC, 3 non-inflammatory gastrointestinal disorder, 19 health controls). P-ANCA was associated with UC in 46%. ASCA was associated with CD in 76%. Specificity of ANCA for UC compared to healthy controls was 100%, specificity of ASCA for CD compared to healthy controls was 89.5%.Conclusion: although the Senzitivity of ASCA and p-ANCA is low, their specificity is high, especially when combining these two markrs. We think that combined assay for ASCA and p-ANCA is more useful in IBD.

Key words:
inflammatory bowel disease - Crohn's disease - ulcerative colitis - Saccharomyces cerevisiae - ASCA - p-ANCA.


Autoři: K. Malíčková 1;  L. Janatková 1;  T. Fučíková 1;  S. Adamec 2;  M. Lukáš 2
Působiště autorů: i Ústav klinické imunologie a alergologie VFN a 1. LF UK, Praha 2 iV. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2001, č. 3, s. 131-135
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod:
nespecifické střevní záněty (IBD) tvoří heterogenní skupinu chorob nejasné etiologie. Patří sem především Crohnova nemoc (CD) a ulcerózní kolitida (UC). V současné době neexistuje ideální laboratorní marker, který by pomohl odhalit hrozící riziko vzniku IBD, dokázal odlišit CD od UC, který by byl vysoce specifický pro jednu z uvedených nemocí a byl zároveň vhodný k rntinnímu vyšetření.Cfl: ověřit klinický význam stanovení ASCA a p-ANCA protilátek u nemocných s IBD.Metody: p-ANCA protilátky v izotypu IgG byly detekovány nepřímou imunofluorescencí na lidských etanolem fixovaných granulocytech, ASCA protilátky v izotypech IgG a IgA byly detekovány ELISA testy, u kterých je antigenním substrátem mannan.Výsledky: ASCA a ANCA protilátky byly vyšetřovány u 86 osob (38 CD, 26 UC, 3 funkční zažívací obtíže, 19 zdravých kontrol). P-ANCA se vyskytovaly u UC ve 46 %, ASCA u CD v 76 %. Specificita ANCA ve vztahu UC ke zdravým kontrolám byla 100 %, specificita ASCA ve vztahu CD ke zdravým kontrolám byla 89,5 %.Závěr: I když senzitivita ASCA a p-ANCA ve vztahu k IBD je poměrně nízká, jejich specificita je vysoká, zejména jsou-li vyšetřeny obě autoprotilátky. Domníváme se, že u IBD je vhodné stanovovat obě autoprotilátky současně.

Klíčová slova:
nespecifické střevní záněty - Crohnova nemoc - ulcerózní kolitida - Saccharomyces cerevisiae - ASCA - p-ANCA.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se