Profesor Jaroslav Blahoš a slovenská osteológia


Vyšlo v časopise: Clinical Osteology 2019; 24(2): 48
Kategorie: Laudations

Snáď nepoznám nikoho, na koho by som spomínal s toľkou úctou a obdivom ako na profesora Jaroslava Blahoša. Ako každý, s kým sa stretol, som bol okúzlený jeho rene­sančným rozmerom poznania umenia života, ako i exaktnosťou vedeckého bádania. Symbióza oboch tak esenciálne spojených (ale v realite tak zriedkavo spoločne sa vyskytujúcich) súčastí bytia bola pre profesora Blahoša prirodzenosťou per se. Dovolím si pripomenúť vplyv, ktorý profesor Blahoš zanechal medzi svojimi slovenskými obdivovateľmi a dovolím si povedať i priateľmi.

Na úvod pár faktov

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., sa v roku 1996 stal Čestným členom Slovenskej lekárskej spoločnosti a pri rôznych jubileách mu boli udelené viaceré pocty a prestížne ceny tejto významnej slovenskej spoločnosti; dovolíme si pripomenúť tie najvýznamnejšie – Čestná plaketa T. R. Niederlanda, Čestné členstvo Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS, Medaila založenia Společnosti lékařsko-slowanskej, Čestné členstvo Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS, Medaila Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS. V septembri 2018 bol uvedený ako dosiaľ jediný zahraničný (ospravedlňujem sa za tento v tomto zmysle pejoratívny pojem) lekár do Dvorany slávy slovenskej medicíny. Tieto drobné reflexie našej úcty a vďaky sa snažili reflektovať obrovskú a nezištnú pomoc prof. Blahoša slovenskej medicíne.

Ako prezident Svetovej lekárskej asociácie (World Medical Association) sa zasadil za prijatie Slovenskej lekárskej spoločnosti za jej riadneho člena. Oboje prebiehalo v časoch mečiarizmu, ktorý negatívne ovplyvňoval obraz Slovenska vo svete. I zásluhou prof. Blahoša sa tieto negatívne vnemy rýchlo odstránili.

Profesor Blahoš pri nás stál však i pri vzniku Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí (SOMOK). Aktívne sa zúčastňoval nielen spoločných kongresov, ale i Osteofóra, ktoré sa každý druhý rok koná v Košiciach. Jeho prednášky a predsedníctva odborných blokov vždy priniesli aktuálne poznatky vyrastajúce z obrovských dlhoročných vedomostí. Celej našej generácii umožnil akademicky rásť, svojou veľkorysou účasťou na zasadaniach vedeckých rád a odborných komisiách.

Nemôžem, a ani nedokážem nebyť osobný. Prof. Bla­hoš mi bol oponentom pri získavaní mojich všetkých vedeckých i akademických hodností. A nepochybne aj jeho osobnosť prispela k mimoriadne dôstojnému priebehu týchto obhajob.

Pri zamyslení sa nad tak košatou osobnosťou, akou prof. Blahoš bol, sa natíska i ďalší súkromný rozmer – bol nesmierne ľudský, ústretový, tolerantný a veľmi otvorený a spoločenský. Stretnutia s ním kdekoľvek vo svete, nech to bolo v Spojených štátoch amerických alebo na Bali alebo v Brazílii et cetera et cetera, mali vždy nekonečne príjemný a inšpirujúci charakter. Keďže prof. Blahoš už na všetkých miestach, kde sme sa stretli, opakovane bol, dokázal vytvoriť potrebu návštevy rozhodujúcich historických i umeleckých miest danej krajiny. Someliersko-gourmetovské vedomosti len dotvárali čaro jeho osobnosti.

Osobnosťou prof. Blahoša sme boli očarení všetci a medzi slovenskými aj českými osteológami jestvuje konsenzus, že jeho význam a prínos pre osteológiu je treba stále pripomínať.

Preto sme sa na výboroch oboch národných osteo­logických spoločností uzniesli zaradiť od tohtoročného výročného kongresu slávnostnú memoriálovú Blahošovu prednášku, ktorá bude otvárať naše každoročné kongresy. Touto formou si budeme môcť tohto rytiera nielen Čestnej légie, ale i života pripomenúť.

V úcte a obdive

Juraj Payer 


Štítky
Biochemie Dětská gynekologie Dětská radiologie Dětská revmatologie Endokrinologie Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Radiodiagnostika Rehabilitační a fyzikální medicína Revmatologie Traumatologie Osteologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se