18-mesačná liečba teriparatidom zlepšuje u pacientov s glukokortikoidmi indukovanou osteoporózou hodnoty hustoty kostného minerálu a trabekulárne kostné skóre: výsledky prospektívneho sledovania (register OSTEO.sk)


Autoři: Payer Juraj 1;  Tomková Soňa 2;  Killinger Zdenko 1;  Brázdilová Kristina 1;  Jackuliak Peter 1;  Vaňuga Peter 3;  Letkovská Alexandra 4;  Masaryk Pavol 4;  Kmečová Zlata 5;  Kužma Martin 1
Působiště autorů: Comenius University Medical Faculty, 5th Department of Internal Medicine, University Hospital Bratislava, Slovakia 1;  Osteocentrum, Hospital Košice-Šaca, Košice, Slovakia 2;  National Institute of Endocrinology and Diabetology, Lubochňa, Slovakia 3;  National Institute of Rheumatic Diseases, Piešťany, Slovakia 4;  Osteocentrum of F. D. Roosevelt Faculty Hospital, Banská Bystrica, Slovakia 5
Vyšlo v časopise: Clinical Osteology 2018; 23(4): 138-145
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:

Liečba glukokortikoidmi má za následok rýchlu stratu denzity kostného minerálu (BMD) a glukokortikoidmi indukovaná osteoporóza (GIOP) je najčastejšou a závažnou formou sekundárnej osteoporózy. Liečba žien s post­menopauzálnou osteoporózou teriparatidom (TPTD) významne zvyšuje trabekulárny kostný objem a konektivitu, zlepšuje trabekulárnu morfológiu s posunom smerom k viac doštičkovitej štruktúre a zvyšuje hrúbku kortikálnej kosti.

Ciel štúdie:

Posúdení zmeny BMD a trabekulárneho kostného skóre (TBS) po 12- a 18-mesačnej liečbe TPTD u pacientov s GIOP.

Pacienti a metódy:

Prospektívne multicentrické, nekontrolované sledovanie účinnosti a bezpečnosti liečby TPTD u pacientov s GIOP, uskutočňované v 5 špecializovaných centrách ustanovených pre liečbu TPTD. U všetkých pacientov zaradených do registru OSTEO.sk bolo pravidelne uskutočňované meranie BMD v bedrovej chrbtici a proximálnom femoru a sledovanie markerov kostného obratu. V podskupine účastníkov bolo merané TBS.

Výsledky:

Z celkového počtu 263 pacientov zaradených do registra bolo do záverečnej analýzy zahrnutých 129 pacientov (20 mužov vo veku 51,5 let/109 žien vo veku 59,7 let). Po liečbe TPTD bol zistený v porovnaní s východiskovými hodnotami nárast BMD v bedrovej chrbtici v 12. mesiaci (+ 8,3 %, p < 0,001) a v 18. mesiaci nárast BMD hlavica femoru (+ 3,85 %, p < 0,001), krčku femoru (+ 3,26 %, p < 0,001) a bedrovej chrbtice (+ 9,28 %, p < 0,001). V podskupine (n = 12) v priebehu prvých 12 mesiacov narástlo TBS o 2,4 % (p = 0,01). 18-mesačná liečba TPTD viedla k významnému zvýšení markerov kostného obratu.

Záver:

18-mesačná liečba TPTD viedla k významnému zvýšeniu BMD so súčasným zvýšením všetkých hodnotených markerov kostného obratu. Okrem toho bolo v podskupine účastníkov štúdie pozorované zvýšenie TBS po 12 mesiacoch liečby. Podľa týchto výsledkov bolo preukázané, že u pacientov s GIOP je TPTD vysoko účinný osteoanabolický liek.

Klíčová slova:

kostná minerálna denzita (BMD) – osteoporóza indukovaná glukokortikoidmi (GIOP) – trabekulárne kostné skóre (TBS) – teriparatide


Zdroje
 1. Van Staa TP, Leufkens HG, Cooper C. The epidemiology of corticosteroid-induced osteoporosis: a meta-analysis. Osteoporos Int 2002; 13(10): 777–787. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s001980200108>.
 2. Payer J, Brazdilova K, Jackuliak P. Management of glucocorticoid-induced osteoporosis: prevalence, and emerging treatment options. Drug Healthc Patient Saf 2010; 2: 49–59.
 3. Dale Carbonare L, Arlot ME, Chavassieux PM et al. Comparison of trabecular bone microarchitecture and remodeling in glucocorticoid-induced and postmenopausal osteoporosis. J Bone Miner Res 2001; 16(1): 97–103. Dostupné z DOI:<http://dx.doi.org/10.1359/jbmr.2001.16.1.97>.
 4. Van Staa TP, Leufkens HGM, Abenhaim L et al. Oral corticosteroids and fracture risk: relationship to daily and cumulative doses. Rheumatology 2000; 39(12): 1383–1389.
 5. Van Staa T, Leufkens HGM, Abenhaim L et al. Use of oral corticosteroids and risk of fractures. J Bone Miner Res. 2000; 15(6): 993–1000. Dostupné z DOI:<http://dx.doi.org/10.1359/jbmr.2000.15.6.993>.
 6. De Gregório LH, Lacativa PG, Melazzi AC et al. Glucocorticoid-induced osteoporosis. Arq Bras Endocrinol Metabol 2006; 50(4): 793–801.
 7. Van Staa TP. The pathogenesis, epidemiology and management of glucocorticoid-induced osteoporosis. Calcif Tissue Int 2006; 79(3): 129–137. Dostupné z DOI:<http://dx.doi.org/10.1007/s00223–006–0019–1>.
 8. Migliaccio S, Brama M, Malavolta N. Management of glucocorticoids-induced osteoporosis: role of teriparatide. Ther Clin Risk Manag 2009; 5(2): 305–310.
 9. Lekamwasam S, Adachi JD, Agnusdei D et al. A framework for the development of guidelines for the management of glucocorticoid-induced osteoporosis. Osteoporos Int 2012; 23(9): 2257–2276. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s00198–012–1958–1>.
 10. Jiang Y, Zhao JJ, Mitlak BH et al. Recombinant human parathyroid hormone (1–34) [teriparatide] improves both cortical and cancellous bone structure. J Bone Miner Res 2003; 18(11): 1932–1941. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1359/jbmr.2003.18.11.1932>.
 11. Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR et al. Effect of parathyroid hormone (1–34) on fractures and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med 2001; 344(19): 1434–1441. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1056/NEJM200105103441904>.
 12. Rizzoli R, Adachi JD, Cooper C et al. Management of glucocorticoid-induced osteoporosis. Calcif Tissue Int 2012; 91(4): 225–243. <http://dx.doi.org/10.1007/s00223–012–9630–5>.
 13. Uihlein AV, Leder BZ. Anabolic therapies for osteoporosis. Endocrinol Metab Clin North Am 2012; 41(3): 507–525. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecl.2012.05.002>.
 14. Vanuga P, Tomkova S, Masaryk P et al. Slovak register of patient with severe osteoporosis on osteoanabolic treatment. Osteoporos Int 2012; 23(Suppl 2): S239-S240.
 15. Bultink IE, Baden M, Lems WF. Glucocorticoid-induced osteoporosis: an update on current pharmacotherapy and future directions. Expert Open Pharmacother 2013;14(2):185–97. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1517/14656566.2013.761975>.
 16. Amiche MA, Albaum JM, Tadrous M et al. Efficacy of osteoporosis pharmacotherapies in preventing fracture among oral glucocorticoid users: a network meta-analysis. Osteoporos Int 2016; 27(6): 1989–1998. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s00198–015–3476–4>.
 17. Blick SK, Dhillon S, Keam SJ. Teriparatide: a review of its use in osteoporosis. Drugs 2008; 68(18): 2709–2737. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.2165/0003495–200868180–00012>.
 18. Pothuaud L, Carceller P, Hans D. Correlations between grey-level variations in 2D projection images (TBS) and 3D microarchitecture: applications in the study of human trabecular bone microarchitecture. Bone 2008; 42(4): 775–787. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.bone.2007.11.018>.
 19. Hans D, Goertzen AL, Krieg MA et al. Bone microarchitecture assessed by TBS predicts osteoporotic fractures independent of bone density: the Manitoba study. J Bone Miner Res 2011; 26(11): 2762–2769. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/jbmr.499>.
 20. Briot K, Paternotte S, Kolta S et al. Added value of trabecular bone score to bone mineral density for prediction of osteoporotic fractures in postmenopausal women: the OPUS study. Bone 2013; 57(1): 232–236. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.bone.2013.07.040>.
 21. Boutroy S, Hans D, Sornay-Rendu E et al. Trabecular bone score improves fracture risk prediction in non-osteoporotic women: the OFELY study. Osteoporos Int 2013; 24(1): 77–85. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s00198–012–2188–2>.
 22. Iki M, Tamaki J, Kadowaki E et al. Trabecular bone score (TBS) predicts vertebral fractures in Japanese women over 10 years independently of bone density and prevalent vertebral deformity: the Japanese Population-Based Osteoporosis (JPOS) cohort study. J Bone Miner Res 2014; 29(2): 399–407. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/jbmr.2048>.
 23. Senn C, Gunther B, Popp AW et al. Comparative effects of teriparatide and ibandronate on spine bone mineral density (BMD) and microarchitecture (TBS) in postmenopausal women with osteoporosis: a 2-year open-label study. Osteoporos Int 2014; 25(7): 1945–1951. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s00198–014–2703–8>.
 24. Saag KG, Agnusdei D, Hans D et al. Trabecular Bone Score in Patients With. Chronic Glucocorticoid Therapy-Induced Osteoporosis Treated With Alendronate or Teriparatide. Arthritis Rheumatol 2016; 68(9): 2122–2128. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/art.39726>.
 25. Miyaoka D, Imanishi Y, Ohara M et al. Effects of Teriparatide and Sequential Minodronate on Lumbar Spine. Bone Mineral Density and Microarchitecture in Osteoporosis. Calcif Tissue Int 2017; 101(4): 396–403. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s00223–017–0295-y>.
 26. Saag KG, Zanchetta JR, Devogelaer JP et al. Effects of teriparatide versus alendronate for treating of glucocorticoid-induced osteoporosis: thirty-six-month results of a randomized, double-blind, controlled trial. Arthritis Rheum 2009; 60(11): 3346–3355. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/art.24879.
 27. Saag KG, Shane E, Boonen S et al. Teriparatide or alendronate in glucocorticoid-induced osteoporosis. N Engl J Med 2007; 357(20): 2028–2039. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa071408>.
 28. McClung MR, San Martin J, Miller PD et al. Opposite bone remodeling effects of teriparatide and alendronate in increasing bone mass. Arch Intern Med 2005; 165(15): 1762–1768. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1001/archinte.165.15.1762>.
 29. Keaveny TM, Donley DW, Hoffmann PF et al. Effects of teriparatide and alendronate on vertebral strength as assessed by finite element modeling of QCT scans in women with osteoporosis. J Bone Miner Res 2007; 22(1): 149–157. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1359/jbmr.061011>.
 30. O´Brien CA, Jia D, Plotkin LI et al. Glucocorticoids act directly on osteoblasts and osteocytes to induce their apoptosis and reduce bone formation and strenght. Endocrinology 2004; 145(4): 1835–1841. <http://dx.doi.org/10.1210/en.2003–0990>.
 31. Reid DM, Hughes RA, Laan RF et al. Efficacy and safety of daily risedronate in the treatment of corticosteroid-induced osteoporosis in men and women: a randomized trial. J Bone Miner Res 2000; 15(6): 1006–1013. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1359/jbmr.2000.15.6.1006>.
 32. Reid DM, Adami S, Devogelaer JP et al. Risedronate increases bone density and reduces vertebral fracture risk within one year in men on corticosteroid therapy. Calcif Tissue Int 2001; 69(4): 242–247.
 33. Neer RM, Claude DA, Jose RZ et al. Effect of Parathyroid hormone (1–34) on fractures and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med 2001; 344(19): 1434–1441. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1056/NEJM200105103441904>.
 34. Adachi JD, Saag KG, Delmas PD et al. Two-year effects of alendronate on bone mineral density and vertebral fracture in patients receiving glucocorticoids: a randomized double-blind, placebo-controlled extension trial. Arthritis Rheum 2001; 44(1): 202–211. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/1529–0131(200101)44:1<202::AID-ANR27>3.0.CO;2-W>.
 35. Sambrook PN, Kotowicz M, Nash P et al. Prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis: a comparison of calcitriol, vitamin D plus calcium, and alendronate plus calcium. J Bone Miner Res 2003; 18(5): 919–924. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1359/jbmr.2003.18.5.919>.
 36. Wallach S, Cohen S, Reid DM et al. Effects of risedronate treatment on bone density and vertebral fracture in patients on corticosteroid therapy. Calcif Tissue Int 2000; 67(4): 277–285.
 37. Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR et al. Effect of parathyroid hormone (1–34) on fractures and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med 2001; 344(9): 1434–1441. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1056/NEJM200105103441904>.
 38. Murphy DR, Smolen LJ, Klein TM et al. The cost effectiveness of teriparatide as a first-line treatment for glucocorticoid-induced and postmenopausal osteoporosis patients in Sweden. BMC Musculoskelet Disord 2012; 13: 213. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1186/1471–2474–13–213>
 39. Bultink IEM, Baden M, Lems WF. Glucocorticoid-induced osteoporosis: An update on current pharmacotherapy and future directions. Expert Opin Pharmacother 2013; 14(2): 185–197. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1517/14656566.2013.761975>.
 40. Gluer CC, Marin F, Ringe JD et al. Comparative effects of teriparatide and risedronate in glucocorticoid-induced osteoporosis in men: 18-month results of the EuroGIOPs trial. J Rheumatol 2012; 39(3): 600–609.
Štítky
Biochemie Dětská gynekologie Dětská radiologie Dětská revmatologie Endokrinologie Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Radiodiagnostika Rehabilitační a fyzikální medicína Revmatologie Traumatologie Osteologie

Článek vyšel v časopise

Clinical Osteology

Číslo 4

2018 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se