Editorial: Idiopatické střevní záněty v dětském věku


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2017; 72 (5): 275.
Kategorie: Sympozium: Idiopatické střevní záněty

Redakce Česko-slovenské pediatrie pokračuje v nastoupené iniciativě a postupném oslovování jednotlivých odborných Pracovních skupin v rámci České pediatrické společnosti a Slovenské pediatrické společnosti s cílem publikovat monotematicky zaměřené soubory článků z jednotlivých subspecializací dětského lékařství s cílem oslovit jak širokou obec dětských lékařů pracujících v nemocnicích, tak praktické lékaře pro děti a dorost v ČR i SR.

Výskyt idiopatických střevních zánětů v pediatrické populaci stále stoupá v celosvětovém měřítku, také v České republice máme již dostatek recentních podkladů potvrzujících tento trend nárůstu zejména u Crohnovy choroby [1]. Alarmující je fakt, že až jedna čtvrtina nově diagnostikovaných případů se manifestuje u dětí a dospívajících mladších 20 let. Idiopatická střevní onemocnění představují chronická, relabující zánětlivá onemocnění trávicího traktu, která jsou součástí komplexu imunitně podmíněných chorob. Příčina však stále není známa. Současné znalosti neumožňují kauzální léčbu a celkově je léčebná strategie dětských pacientů charakterizována mnohem agresivnějším přístupem v porovnání s dospělou populací a trvalou snahou optimalizovat léčbu. Významný dopad těchto chorob na růst, vývoj a kvalitu života dětského organismu společně s rozvojem znalostí patogenetických mechanismů vedl k zásadnímu přeskupení aktuálních léčebných strategií.

V tomto čísle budou uveřejněny tři články připravené ve spolupráci s Pracovní skupinou dětské gastroeneterologie, hepatologie a výživy ČPS zaměřené na aktuální problematiku idiopatických střevních zánětů u dětí a dospívajících. Cílem bude zaměřit se na aktuální aspekty diagnostiky a léčby těchto závažných pediatrických chorob. Články pojednávají o nových trendech v léčbě idiopatických střevních zánětů s ohledem na exkluzivní enterální výživu, prediktivních faktorech v léčbě thiopuriny a praktické problematice v léčbě idiopatických střevních zánětů.

V prvním případě se jedná o ucelený a recentní pohled na vliv exkluzivní enterální výživy a její roli v navození a udržení remise a současné ovlivnění klíčových faktorů v patogenezi idiopatických střevních zánětů, především Crohnovy choroby. Současné znalosti naznačují, že úpravou stravovacích návyků můžeme nejenom změnit vývoj již probíhajícího onemocnění, ale i ovlivnit riziko rozvoje IBD.

Další článek v pořadí předkládá současné názory na identifikaci prediktivních faktorů časného relapsu choroby u dětských pacientů s Crohnovou chorobou léčených thiopuriny.

Významným pokrokem v posledních letech bylo zavedení dlouhodobé udržovací imunosupresivní terapie, která je na základě současných doporučení založena převážně na thiopurinech. Na základě dostupných literárních údajů hlavně u dospělých má správná volba léčebného postupu na začátku onemocnění a včasné zamezení progrese chronického zánětu zásadní význam pro dlouhododobý průběh nemoci. Velkým pokrokem a posunem v péči o pacienty s Crohnovou chorobou je možnost správně vybrat vhodné dětské pacienty, kteří by z léčby thiopuriny profitovali, nebo naopak včasně zahájit anti-TNF léčbu u těch, kteří jsou v riziku časného relapsu či komplikace onemocnění.

Terapie idiopatických střevních zánětů je komplexní a velmi často je nezbytné individualizovat léčbu jak farmakoterapií, tak chirurgickou terapií včetně ostatních léčebných opatření.

V posledním článku jsou rozvedeny praktické pohledy a problematika a klinická aplikace všech poznatků ve formě kazuistického sdělení s ohledem na komplikovaný a individualizovaný přístup v léčbě perianálního postižení u Crohnovy choroby v dětském věku.

Všechny příspěvky jsou doplněny grafy, obrázky a tabulkami, které vhodně ilustrují texty.

Prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.

Univerzita Karlova, LF v Plzni

Dětská klinika FN Plzeň

Doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

Pediatrická klinika 2. LF UK a 

FN Motol, Praha


Zdroje

1. Schwarz J, Sýkora, J, Cvalínová D, et al. Inflammatory bowel disease incidence in Czech children: A regional prospective study, 2000–2015. World J Gastroenterol 2017 June 14; 23 (22): 4090–4101.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 5

2017 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×