Odborný program – Lékařská sekce


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2012; 67 (5): 298-309.
Kategorie: Program kongresu

Změny v programu a zařazení publikovaných abstrakt v jednotlivých blocích jsou vyhrazeny.

Poznámka: Za obsah abstrakt zodpovídají autoři. Abstrakta neprošla autorskou korekturou.

Čtvrtek 4. 10. 2012

SÁL EXPO

ZAHÁJENÍ 8.15 – 8.30
Předsednictvo: Janda J., Škvor J., Zítek M., Rosenbergová M.

I. BLOK 8.30 – 10.00
OČKOVÁNÍ
Předsednictvo: Marek J., Růžková R.

 • 1. OČKOVÁNÍ DĚTÍ V ČR 2012
  Cabrnochová H. (Praha)
 • 2. MÝTY A REALITA OČKOVÁNÍ
  Chlíbek R., Smetana J. (Hradec Králové)
 • 3. OČKOVANIE NEDONOSENÝCH DETÍ NA SLOVENSKU
  Chovancová D. (Bratislava, Slovensko)

Přestávka 10.00 – 10.30

II. BLOK 10.30 – 12.00
PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY
Předsednictvo: Zeman J., Hoza J.

 • 4. SOUČASNÉ TRENDY V KARDIOLOGII DOSPĚLÝCH
  Linhart A. (Praha)
 • 5. ACTUAL TRENDS IN DIAGNOSIS AND THERAPY OF NEUROENDOCRINE TUMORS
  Pacak K. (Bethesda, USA)

Oběd 12.00 – 14.00

SYMPOZIUM 12.10 – 13.10
Merck Sharp & Dohme s.r.o.

 • HPV ASOCIOVANÁ ONEMOCNĚNÍ A ROTAVIRY U DĚTÍ
  MUDr. Vladimír Dvořák – Centrum ambulantní gynekologie a primární péče Brno, vedoucí lékař centra
 • PAPILOMATÓZA HRTANU JAKO SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ HPV ONEMOCNĚNÍ
  Prim. MUDr. Jitka Vydrová – Hlasové a sluchové centrum Medical Healthcom
 • VIROVÉ GASTROENTERITIDY
  MUDr. Petr Širůček – FN Ostrava

SYMPOZIUM 13.20 – 13.50
Medicom International s.r.o.

 • MODERNÍ LÉČBA KAŠLE
  PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. – Farmakologický ústav LF, Masarykova univerzita Brno
  MUDr. Stanislav Kos, CSc. – Léčebna TRN Janov
  Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. – 1. plicní klinika 1. LF UK a VFN Praha

III. BLOK 14.00 – 15.30
NOVÉ TECHNOLOGIE V ZOBRAZOVACÍCH METODÁCH
Předsednictvo: Pajerek J., Zapletalová J.

 • 6. ENDOVASKULÁRNÍ INTERVENCE U DĚTÍ
  Roček M. (Praha)
 • 7. NOVÉ POSTUPY PŘI ZOBRAZENÍ NUKLEÁRNÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ
  Kynčl M. (Praha)
 • 8. KONTRASTNÍ ULTRASONOGRAFIE – MOŽNOSTI VYUŽITÍ V DĚTSKÉM VĚKU
  Mrázková L. (Praha)

Přestávka 15.30 – 16.00

IV. BLOK 16:00 – 17:30
ENDOKRINOLOGIE V AMBULANCI PLDD
Předsednictvo: Bartošová J., Pomahačová R.

 • 9. ŠTÍTNÁ ŽLÁZA – CO VYŠETŘIT A JAK LÉČIT
  Skalická B. (Liberec)
 • 10. ZNÁMKY PŘEDČASNÉHO DOSPÍVÁNÍ – JDE VŽDY O PATOLOGII?
  Koloušková S. (Praha)
 • 11. FAMILIÁRNÍ MALÝ VZRŮST – VŽDY JEN BENIGNÍ VARIANTA?
  Zapletalová J., Lebl J. (Olomouc, Praha)

KONGRESOVÝ SÁL

V. BLOK 8.30 – 10.00
ANEMIE U DĚTÍ
Předsednictvo: Hrstková H., Pozler O.

 • 12. BLEDOST – VAROVNÝ SIGNÁL
  Roškotová O. (Litoměřice)
 • 13. SOUČASNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY ANEMIÍ U DĚTÍ
  Pospíšilová D. (Olomouc)
 • 14. ANEMIE JAKO PROJEV VROZENÝCH A ZÍSKANÝCH SELHÁNÍ KOSTNÍ DŘENĚ S POSTIŽENÍM VÍCE NEŽ JEDNÉ KRVETVORNÉ ŘADY
  Starý J. (Praha)

Oběd 12.00 – 14.00

SYMPOZIUM 13.00 – 13.50
HERO CZECH s.r.o.

 • SUNAR V NOVÉM JE PŘIPRAVEN I PRO DALŠÍ GENERACE
  Prim. MUDr. Jan Boženský – Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava-Vítkovice

VI. BLOK 14.00 – 15.30
SOUČASNÝ POHLED NA DĚTSKOU VÝŽIVU
Předsednictvo: Votava F., Svojsík M.

 • 15. VÝŽIVA DĚTÍ V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA – 2010
  Procházka B., Procházková M., Riedlová J., Vignerová J. (Kutná Hora, Praha)
 • 16. SCREENING PACIENTŮ ZAMĚŘENÝ NA VYHLEDÁVÁNÍ HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ V RIZIKU MALNUTRICE (NUTRIACTION)
  Pozler O., Barnetová D., Bronský J., Frühauf P., Jimramovský F., Karásková E., Kotalová R., Lokaj P., Nevoral J., Sýkora J., Šípková E., Šuláková A.
 • 17. ENTERÁLNÍ VÝŽIVA JAKO LÉK
  Bronský J. (Praha)

Přestávka 15.30 – 16.00

VII. BLOK 16.00 – 17.30
VOLNÁ SDĚLENÍ 1
Předsednictvo: Pospíšilová D., Bronský J.

 • 18. AKTUÁLNÍ STAV NOVOROZENECKÉHO SCREENINGU V ČR
  Votava F., Chrastina P., Kožich V., Pešková K., Šťastná S., Adam T., Friedecký D., Hlídková E., Vinohradská H., Kračmar P., Dejmek P., Krulišová V., Holubová A., Balaščáková M., Piskáčková T., Macek M. Jr., Gaillyová R., Truellová I., Švagera Z. (Praha, Olomouc, Brno, Ostrava)
 • 19. GENETICKÉ VYŠETŘENÍ MĚNÍ PŘÍSTUP K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PACIENTŮ S VROZENÝM HYPERINZULINISMEM
  Průhová Š., Dušátková P., Kytnarová J., Obermannová B., Cinek O., Šumník Z., Lebl J. (Praha)
 • 20. MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LÉČBY GAUCHEROVY NEMOCI
  Malinová V., Ledvinová J., Poupětová H., Dvořáková L., Zeman J. (Praha)
 • 21. PROGRESIVNÍ FAMILIÁRNÍ INTRAHEPATÁLNÍ CHOLESTÁZA 1. A 2. TYPU V DĚTSKÉM VĚKU
  Kotalová R., Dědek P., Jirsa M. (Praha, Hradec Králové)
 • 22. MŮŽE BÝT GASTROINTESTINÁLNÍ PROTEIN TREFOIL FACTOR 2 VHODNÝM BIOMARKEREM POŠKOZENÍ INTESTINÁLNÍ BARIÉRY BĚHEM SEPTICKÝCH STAVŮ U DĚTÍ?
  Žurek J., Fedora M. (Brno)
 • 23. ABERACE TRANSKRIPČNÍHO FAKTORU IKAROS (IKZF1) MAJÍ VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA PROGNÓZU AKUTNÍ LYMFOBLASTICKÉ LEUKEMIE U DĚTÍ
  Volejníková J., Mejstříková E., Dörge P., Černá D., Kanderová V.,
  Budínský V., Stanulla M., Hrušák O., Starý J., Trka J., Kalina T., Froňková E. (Praha, Kiel, Germany)

KONFERENČNÍ SALONEK 3

SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM 1. 10.30 – 11.15

 • 1. RACIONÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA INFEKCE MOČOVÝCH CEST (IMC)
  Janda J.
  Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

Oběd 12.00 – 14.00

SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM 2. 14.00 – 14.45

 • 2. NOVÉ ASPEKTY CELIAKIE
  Frühauf P.
  KDDL, Praha

SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM 3. 15.00 – 15.45

 • 3. UČÍME SE Z TEORIE I Z OMYLŮ. ALERGIE V DĚTSKÉM VĚKU
  Špičák V.
  Immuno-flow, Praha

SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM 4. 16.00 – 16.45

 • 4. FAKTA A MÝTY O DĚTSKÉ BOLESTI
  Hoza J.
  KDDL, Praha

SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM 5. 17.00 – 17.45

 • 5. NOVINKY V DIAGNOSTICE A TERAPII DĚTSKÉHO DIABETU
  Šumník Z.
  Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

PÁTEK 5. 10. 2012

SÁL EXPO

VIII. BLOK 8.30 – 10.00
KAM SMĚŘUJE ANTIBIOTICKÁ TERAPIE V PEDIATRII
Předsednictvo: Bláhová K., Vitouš A.

 • 24. JAK DÁL S ATB TERAPIÍ V PRIMÁRNÍ PÉČI?
  Marek J., Jindrák V. (Veselí n. L., Praha)
 • 25. RACIONÁLNÍ LÉČBA ANTIBIOTIKY U DĚTÍ S INFEKCEMI DÝCHACÍCH CEST
  Roháčová H. (Praha)
 • 26. VÝHLEDY ANTIBIOTICKÉ TERAPIE: JAK NA INTRACELULÁRNÍ PATOGENY?
  Horová B. (Praha)

Přestávka 10.00 – 10.30

IX. BLOK 10.30 – 12.00
PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY
Předsednictvo: Janda J., Lebl J.

 • 27. SOUČASNÉ TRENDY V PEDIATRICKÉ KARDIOLOGII
  Chaloupecký V. (Praha)
 • PŘEDÁNÍ CEN
  • Předání Brdlíkovy ceny prof. MUDr. J. Dunovskému, DrSc., za celoživotní přínos české pediatrii
  • Předání Ceny České pediatrické společnosti za vědeckou činnost pro pediatry ve věku do 35 let a přednáška laueráta: Magner M. (Praha): Mitochondriální onemocnění v dětském věku
 • ZVANÁ PŘEDNÁŠKA 12.00 – 12.20
 • 28. STRUCTURE AND FUTURE OF PEDIATRICS IN GERMANY
  Wagner N. (Aachen, Germany)

Oběd 12.20 – 14.00

SYMPOZIUM 12.30 – 13.30
NOVO NORDISK, spol. s r.o.

 • MALÝ VZRŮST JAKO SIGNÁL VÁŽNÉ NEMOCI
  Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. – Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
  MUDr. Ivana Plášilová – Dětská klinika, FN Hradec Králové
  MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. – Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice o.z., Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
  MUDr. Stanislava Koloušková, CSc. – Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

X. BLOK 14.00 – 15.30
RECIDIVUJÍCÍ HOREČKY U DĚTÍ
Předsednictvo: Zítek M., Procházka B.

 • 29. RECIDIVUJÍCÍ HOREČKY V ORDINACI DĚTSKÉHO PRAKTIKA
  Růžková R. (Praha)
 • 30. RECIDIVUJÍCÍ HOREČKY V DĚTSKÉM VĚKU
  Doležalová P., Król P. (Praha)
 • 31. IMUNOLOGIE U AUTOINFLAMATORNÍCH ONEMOCNĚNÍ
  Poloučková A., Šedivá A. (Praha)

Přestávka 15.30 – 16.00

XI. BLOK 15.30 – 16.30
ŘÍZENÁ DISKUSE U POSTERŮ
Předsednictvo: Lebl J., Škvor J., Zeman J.

XII. BLOK 16.30 – 18.00
VOLNÁ SDĚLENÍ 2
Předsednictvo: Šnajderová M., Smrčka V.

 • 32. LÉČBA ESTROGENY V ADOLESCENCI
  Šnajderová M., Zemková D., Teslík L. (Praha)
 • 33. SEXUÁLNÍ VÝVOJ – JAK A PROČ VYŠETŘOVAT?
  Kalvachová B. (Praha)
 • 34. DÍVKY S TURNEROVÝM SYNDROMEM A PACIENTI S IZOLOVANÝM DEFICITEM SHOX MAJÍ PODOBNOU KOSTNÍ GEOMETRII, ALE ODLIŠNOU TRABEKULÁRNÍ KOSTNÍ DENZITU NA RADIU
  Souček O., Lebl J., Zapletalová J., Novotná D., Plášilová I., Koloušková S., Zemková D., Roček M., Hirschfeldová K., Šumník Z. (Praha, Olomouc, Brno, Hradec Králové)
 • 35. JAK BYCHOM MĚLI PŘISTUPOVAT K DĚTEM S OSTEOGENESIS IMPERFECTA?
  Bayer M. (Hradec Králové)
 • 36. SERUM HOMOCYSTEINE LEVELS IN CHILDREN WITH IMPAIRED BONE HEALTH – A PILOT STUDY
  Kutílek Š., Němec V., Bočkayová E., Řeháčková P. (Pardubice, Czech Republic)
 • 37. PLACENTÁRNÍ TRANSPORT JÓDU A NEZÁVISLÁ FUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PLODU V POPULACI S MÍRNÝM JÓDOVÝM DEFICITEM
  Krylová K., Neumann D., Dejmek P., Bayer M. (Hradec Králové, Praha)

XIII. BLOK 18.00 – 18.15
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH POSTERŮ
Předsednictvo: Gut J., Pozler O.

Společenský večer 20.00 – 02.00

KONGRESOVÝ SÁL

XIV. BLOK 8.30 – 10.00
Novorozenc nízké porodní hmotnosti V AMBULANCI PLDD
Předsednictvo: Kuchař M., Bayer M.

 • 38. NOVOROZENEC S NÍZKOU PORODNÍ VÁHOU: NÁSLEDNÁ PEDIATRICKÁ PÉČE
  Zoban P. (Praha)
 • 39. POHLED NEONATOLOGA NA MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ PÉČE O DĚTI SE ZÁVAŽNÝMI PERINATÁLNÍMI KOMPLIKACEMI PO PROPUŠTĚNÍ
  Dortová E., Dort J., Náhlovský J., Tobrmanová H. (Plzeň)
 • 40. MOŽNOSTI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST V PÉČI O NOVOROZENCE S NÍZKOU PORODNÍ HMOTNOSTÍ
  Drnková P. (Ústí nad Labem)

Oběd 12.00 – 14.00

SYMPOZIUM 13.20 – 13.50
OMEGA ALTERMED, a.s.

 • NEKORTIKOIDNÍ LÉČBA ATOPICKÉHO EKZÉMU U DĚTÍ

XV. BLOK 14.00 – 15.30
VOLNÁ SDĚLENÍ 3
Předsednictvo: Vondrák K., Šumník Z.

 • 41. AUSTRIAN LAW FOR COMPENSATION OF DAMAGE POSSIBLY CAUSED BY VACCINATION
  Mutz I. (Graz, Oesterreich)
 • 42. PORUCHY HOSPODÁRENIA S VODOU – HYPONATRÉMIA A HYPERNATRÉMIA
  Kovács L. (Bratislava, Slovensko)
 • 43. PRACOVIŠTĚ KOMPLEXNÍ PÉČE O DĚTI S DMO A DALŠÍMI HYBNÝMI PORUCHAMI V ČESKÉ REPUBLICE
  Ošlejšková H., Komárek V., Kraus J., Schejbalová A., Trenčianský V., Hadač J., Kudr M. (Brno, Praha, Janské Lázně)
 • 44. TUBERÓZNÍ SKLERÓZA A JEJÍ KOMPLIKACE U DĚTÍ SLEDOVANÝCH OD NOVOROZENECKÉHO VĚKU PRO RHABDOMYOM SRDCE – DESET LET SLEDOVÁNÍ
  Petrák B., Chaloupecký V., Černý M., Jahodová A., Lisý J., Kynčl M., Kalužová M. (Praha)
 • 45. VÝSLEDKY LÉČBY POLOHOVÉHO PLAGIOCEFALU POMOCÍ KRANIÁLNÍ ORTÉZY
  Lipina R., Rosický J., Golová Š., Zabystrzanová E., Zalešáková D., Chlachula M. (Ostrava, Frýdek-Místek)

Přestávka 15.30 – 16.30

XVI. BLOK 16.30 – 18.00
VOLNÁ SDĚLENÍ 4
Předsednictvo: Laubová J., Zikmund J.

 • 46. VEZIKOURETERÁLNÍ REFLUX V ROCE 2012 Z POHLEDU PEDIATRA
  Geier P., Feber J. (Ottawa, Canada)
 • 47. CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN 2.–5. STUPNĚ U DĚTÍ V ČR
  Šimánková N., Bláhová K., Flögelová H., Doležalová Š., Dušek J., Janda J., Langer J., Honzík T., Bendáková H., Seeman T., Vondrák K., Zieg J. (Praha)
 • 48. 2011 ANNUAL REPORT ON RENAL REPLACEMENT THERAPY (RRT) IN CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC (CZ)
  Vondrák K., Doležel Z., Dušek J., Hladík M., Seeman T., Šimánková N., Štarha J., Zaoral T., Zieg J., Janda J. (Prague, Brno, Ostrava, Czech Republic)
 • 49. HYPERTENZE V NOVOROZENECKÉM A KOJENECKÉM VĚKU: DIAGNOSTIKA, LÉČBA, VÝVOJ RENÁLNÍCH FUNKCÍ
  Bláhová K., Fencl F., Stará V., Djakow J., Seeman T., Černý M., Mormanová Z., Kynčl M., Verebová M., Pádr R., Roček M. (Praha)
 • 50. JSOU NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU LEDVINNÝCH CYST U DĚTÍ ANOMÁLIE V HNF1B GENU?
  Malina M., Dušátková P., Dušek J., Bláhová K., Lebl J., Cinek O., Průhová Š., Seeman T. (Praha)
 • 51. VČASNÉ CIEVNE ZMENY U DETÍ S CHRONICKÝMI NEFROPATIAMI
  Podracká Ľ., Šamudovská K. (Košice, Bratislava, Slovensko)

Společenský večer 20.00 – 02.00

KONFERENČNÍ SALONEK 3

SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM 1. 10.30 – 11.15

 • 1. NOVÉ ASPEKTY CELIAKIE
  Frühauf P.
  KDDL, Praha

Oběd 12.00 – 14.00

SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM 2. 14.00 – 14.45

 • 2. RACIONÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA INFEKCE MOČOVÝCH CEST (IMC)
  Janda J.
  Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM 3. 15.00 – 15.45

 • 3. UČÍME SE Z TEORIE I Z OMYLŮ. ALERGIE V DĚTSKÉM VĚKU
  Špičák V.
  Immuno-flow, Praha

SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM 4. 16.00 – 16.45

 • 4. FAKTA A MÝTY O DĚTSKÉ BOLESTI
  Hoza J.
  KDDL, Praha

SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM 5. 17.00 – 17.45

 • 5. NOVINKY V DIAGNOSTICE A TERAPII DĚTSKÉHO DIABETU
  Šumník Z.
  Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

Společenský večer 20.00 – 02.00

SOBOTA 6. 10. 2012

SÁL EXPO

XVII. BLOK 9.00 – 10.30
PEDIATRIE V ČESKÉ REPUBLICE
Předsednictvo: Zeman J., Ryba L.

 • 52. PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÁ PÉČE V ČR A JEJÍ BUDOUCNOST
  Cabrnochová H. (Praha)
 • 53. O PEDIATRII V NEMOCNICI
  Škvor J. (Ústí nad Labem)
 • 54. PEDIATRIE S ÚSMĚVEM
  Klement P., Honzík T., Zeman J. (Praha)

Přestávka 10.30 – 11.00

XVIII. BLOK 11.00 – 12.30
CHRONICKÁ A RECIDIVUJÍCÍ RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ
Předsednictvo: Cabrnochová H., Pohunek P.

 • 55. RECIDIVUJÍCÍ RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ V PRIMÁRNÍ PÉČI DĚTSKÉHO LÉKAŘE
  Krbušek D. (Mnichovo Hradiště)
 • 56. BRONCHOPULMONÁLNÍ DYSPLAZIE: SOUČASNÝ PŘÍSTUP K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ
  Koťátko P., Tuková J. (Praha)
 • 57. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA U DÍTĚTE S OPAKOVANOU PRŮDUŠKOVOU OBSTRUKCÍ
  Svobodová T. (Praha)

KONGRESOVÝ SÁL

XIX. BLOK 9.00 – 10.30
NOVÉ TECHNOLOGIE V PEDIATRICKÉ INTENZIVNÍ PÉČI
Předsednictvo: Zítek M., Kobr J.

 • 58. NOVINKY ZA ROK 2010 – 2011
  Fedora M. (Brno)
 • 59. ECMO V DĚTSKÉM VĚKU
  Vobruba V. (Praha)
 • 60. FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE U DĚTÍ V INTENZIVNÍ PÉČI
  Pohunek P., Svobodová T. (Praha)

Přestávka 10.30 – 11.00

XX. BLOK 11.00 – 12.30
VOLNÁ SDĚLENÍ 5
Předsednictvo: Vobruba V., Odzganová S.

 • 61. PROBIOTICS AS MODULATORS IN ATOPY
  Koleilat A. (Beirut, Lebanon)
 • 62. ALERGIE NA ANTIBIOTIKA – JDE O ČASTÝ PROBLÉM?
  Paukert J., Kopelentová E., Králová M., Mikulecká Z., Šípová V. (Kolín)
 • 63. IMUNOMODULÁCIA U DETÍ S RECIDIVUJÚCIMI INFEKCIAMI DÝCHACÍCH CIEST – MÝTY, FAKTY, REALITA
  Jeseňák M., Neuschlová I., Rennerová Z., Majtán J., Hrubiško M. (Martin, Kysucké Nové Město, Bratislava, Slovensko)
 • 64. LÉČBA KAŠLE U DĚTÍ DLE MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA DŮKAZECH
  Tuková J., Koťátko P. (Praha)
 • 65. TÝRANÉ DĚTI V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA Z POHLEDU DĚTSKÉ CHIRURGIE
  Bartl V., Bibrová Š. (Brno)
 • 66. KLINICKÝ VÝZNAM A ETIKA VYŠETŘENÍ SEXUÁLNÍ ZRALOSTI – POHLED DĚTSKÉHO GYNEKOLOGA
  Teslík L. (Praha)

ODBORNÝ PROGRAM – POSTEROVÁ SEKCE

 1. TUBULO-INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDA VYVOLANÁ HANTA VIRY
  Kolský A., Najmanová S., Vernerová Z., Kotus D., Buhrová A., Kovářová Z., Kociánová B.,
  Zelená H., Kolská M., Votava F. (Praha, Kladno, Ostrava)
 2. VITAMIN D – HORMON S PREVENTIVNÍM I LÉČEBNÝM POTENCIÁLEM
  Cirmanová V., Stárka L. (Praha)
 3. DIENCEFALICKÝ SYNDROM
  Cvalínová D., Doležalová L., Votava T., Pizingerová K., Mališ J., Sumerauer D., Choc M., Vacek P., Ferda J., Starý J., Kobr J. (Plzeň, Praha)
 4. SEKUNDÁRNÍ PSEUDOHYPOALDOSTERONISMUS
  Doležel Z., Ráčilová Z., Štarha J., Jabandžiev P., Dostálková D., Zerhau P. (Brno)
 5. TĚŽKÁ HYPERKALCEMICKÁ KRIZE U KOJENCE S IDIOPATICKOU INFANTILNÍ HYPERKALCEMIÍ ZPŮSOBENOU MUTACÍ V GENU CYP24A1
  Fencl F., Bláhová K., Schlingmann K. P., Konrad M., Seeman T. (Praha, Münster)
 6. VZTAH EJEKČNÍ FRAKCE LEVÉ KOMORY A RYCHLOSTI PULZOVÉ VLNY U MLADÝCH DIABETIKŮ I. TYPU
  Hrstková H., Závodná E., Nováková Z., Rohanová M., Bothová P., Brázdová L., Pejchlová M., Petrová A., Pekař M. (Brno)
 7. NEOBVYKLÁ PŘÍČINA BOLESTÍ U PATNÁCTILETÉ DÍVKY
  Zikmund J. (Praha)
 8. CUSHINGOVA NEMOC V DĚTSKÉM VĚKU
  Pomahačová R., Lád V., Skalická E., Krčková P. (Plzeň)
 9. DIAGNÓZA HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE: KONEC NEBO ZAČÁTEK PŘÍBĚHU?
  Rucki Š., Honzík T. (Třinec, Praha)
 10. IDIOPATICKÁ INFANTILNÍ HYPERKALCEMIE
  Kutílek Š., Gut J., Skálová S., Konrad M., Schlingmann H. P. (Pardubice)
 11. CHRONICKÝ DIALYZAČNÍ PROGRAM U DĚTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2011
  Vondrák K., Doležel Z., Dušek J., Hladík M., Seeman T., Šimánková N., Štarha J., Zaoral T., Zieg J., Janda J. (Praha, Brno, Ostrava)
 12. ECULIZUMAB V LÉČBĚ REKURENCE aHUS U DÍTĚTE PO TRANSPLANTACI KADAVERÓZNÍ LEDVINY
  Vondrák K., Dušek J., Malina M., Seeman T., Šimánková N., Zieg J. (Praha)
 13. GASTRICKÝ BYPASS U 13LETÉ PACIENTKY JAKO ŘEŠENÍ METABOLICKÉHO SYNDROMU – VÝSLEDKY PO 3 LETECH
  Boženský J., Holéczy P. J., Bolek M., Geržová J. (Ostrava-Vítkovice)
 14. KOMPLIKACE PLANÝCH NEŠTOVIC VYŽADUJÍCÍ INTENZIVNÍ NEBO RESUSCITAČNÍ PÉČI
  Dedek V., Fajt M., Vyhnánek R., Šterzl V., Sádlo M., Pecková P., Houšťková H. (Praha)
 15. AKUTNÍ NEUROINFEKCE POMĚRNĚ RARITNÍ ETIOLOGIE
  Fajt M., Dedek V., Sádlo M., Šterzl V., Vyhnánek R. (Praha)
 16. PSYCHOGENNÍ POLYDIPSIE V ORDINACI DĚTSKÉHO NEUROLOGA – KAZUISTIKY
  Laubová J. (Ústí nad Labem)
 17. REAKTIVNÍ HYPEREMICKÝ INDEX V DETEKCI ENDOTELIÁLNÍ DYSFUNKCE U DĚTÍ
  Jehlička P., Huml M., Sýkora J., Pomahačová R., Votava T., Trefil L., Kobr J. (Plzeň)
 18. VÝZNAM UŽITÍ BODOVÉ CVIČEBNÍ METODY MUDr. KLEPLOVÉ PRO PLDD V PÉČI O DÍTĚKleplová V. (Oldřichov)
 19. ATOPICKÝ EKZÉM V AMBULANCI PEDIATRA
  Růžičková Jarešová L. (Praha)
 20. ZKUŠENOSTI S DLOUHODOBOU NEAKUTNÍ PÉČÍ O DÍTĚ S POSTIŽENÍM
  Biskup P. (Strančice)
 21. HOMEOPATIE – ČÍM MŮŽE BÝT UŽITEČNÁ?
  Koželuhová P. (Plzeň)
 22. POLYSEROZITIDA U SHUNTOVANÉHO CHLAPCE ANEB 100 DNÍ A 5 LITRŮ
  Baušteinová P., Procházková D., Pajerek J., Vachata P., Derner M. (Ústí nad Labem)
 23. LUMBÁLNÍ PUNKCE NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ OKRESNÍ NEMOCNICE
  Ryba L., Doležalová L. (Ústí nad Orlicí)
 24. SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA – VÝZNAMNÁ SOUČÁST PREVENTIVNÍ PÉČE
  Vaníčková E. (Praha)
 25. KOŽNÍ INFEKCE ZPŮSOBENÁ VZÁCNÝM TYPEM DERMATOFYTA
  Boršková K., Mallátová N., Smrčka V., Hubka V. (České Budějovice, Praha)
 26. HEREDITÁRNÍ ANGIOEDÉM, KLINICKÁ MANIFESTACE U 2LETÉHO PACIENTA
  Doležalová L., Pizingerová K., Hanzlíková J., Gutová V., Zamboryová J., Sládková E., Černá Z., Kobr J. (Plzeň)
 27. NEONATÁLNÍ BARTTERŮV SYNDROM – KAZUISTIKA
  Kmoníčková M., Bláhová K., Kutílek Š., Zemanová M., Němec V. (Pardubice, Praha)
 28. KOŽNÍ PROJEVY LUPUS ERYTHEMATOSUS – DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA KOŽNÍCH AFEKCÍ KOJENCŮ
  Kolářová V., Brejchová I., Šula V. (České Budějovice)
 29. OPTIMALIZACE NOVOROZENECKÉHO SCREENINGU CYSTICKÉ FIBRÓZY V ČR: SOUBĚŽNÉ POSOUZENÍ PROTOKOLŮ IRT/DNA/IRT, IRT/PAP A IRT/PAP/DNA
  Krulišová V., Balaščáková M., Skalická V., Piskáčková T., Holubová A., Paděrová J., Křenková P., Dvořáková L., Zemková D., Kračmar P., Chovancová B., Vávrová V., Štambergová A., Votava F., Macek M. Jr. (Praha)
 30. LÉČBA MUKOPOLYSACHARIDÓZY II. TYPU ENZYMOVOU SUBSTITUČNÍ TERAPIÍ V ČR
  Magner M., Malinová V., Honzík T., Zeman J. (Praha)
 31. MELAS SYNDROM NEJSOU JENOM IKTU PODOBNÉ PŘÍHODY
  Magner M., Niedobová V., Tesařová M., Hansíková H., Zeman J., Honzík T. (Praha)
 32. VÝVOJ PŘÍSTUPU K DIETNÍ LÉČBĚ U PACIENTŮ S FENYLKETONURIÍ
  Pazdírková R., Komárková J. (Praha)
 33. NOVÁ MOŽNOST LÉČBY FENYLKETONURIE SAPROPTERINEM
  Pazdírková R., Komárková J., Krotká J. (Praha)
 34. RETROMBÓZA U PACIENTKY S TOS (THORACIC OUTLET SYNDROM)
  Senčáková I., Timr P., Smrčka V. (České Budějovice)
 35. POSTIŽENÍ LEDVIN U ANTIFOSFOLIPIDOVÉHO SYNDROMU
  Skálová S., Lejhancová K., Ryba L., Podhola M. (Hradec Králové, Ústí nad Orlicí)
 36. STRATEGIE KLINICKÉHO A GENETICKÉHO TESTOVÁNÍ HYPERTROFICKÉ KARDIOMYOPATIE
  Skutková L., Vaníčková P., Hrstková H., Grochová I. (Brno)
 37. VYUŽITÍ GENETICKÝCH METOD V DVOUSTUPŇOVÉM NOVOROZENECKÉM SCREENINGU KONGENITÁLNÍ ADRENÁLNÍ HYPERPLAZIE
  Malíková J., Votava F., Lebl J., Cinek O. (Praha)
 38. BAKTERIEMICKÁ PNEUMONIE VYVOLANÁ NETYPOVATELNÝM KMENEM HAEMOPHILUS INFLUENZAE
  Vančíková Z., Trojánek M., Urbášková P., Žemličková H., Lebedová V., Marešová V., Houšťková H. (Praha)

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se