Sauna a děti


Autoři: J. Janda
Působiště autorů: Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha přednosta prof. MUDr. J. Lebl, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2008; 63 (3): 173-174.
Kategorie: Aktuální téma

Problematika saunování dětí je dnes předmětem řady sdělení – především na internetu, zpráv z medicínské literatury je podstatně méně. U nás iniciativu doporučující saunování dětí vyvíjejí především různé organizace, v jejichž areálech je toto zařízení. Často doporučují saunovat i děti nejnižších věkových kategorií, což má nepochybně i komerční bakcground (podobně je tomu při akcích typu „plavání kojenců“).

Obecně je možno konstatovat, že saunování školních dětí není problémem, zde je většinou dostatek zpráv podporujících neškodnost, resp. pozitivní vliv na dětský organismus.

Diskuse se táhnou o nejnižších věkových skupinách – to jsou kojenci a batolata, méně často předškolní děti. Dokonce i u nás jsou k dispozici omezené informace o několika kojencích, které rodiče saunovali již v raném kojeneckém věku. Jistě se inspirovali údaji z Finska, kde to zřejmě není žádnou vzácností, tam se saunují dokonce i novorozenci, když jim odpadne pupečník!

Přes tyto zprávy v ostatní Evropě ve sděleních o sauně převládá názor, že by do ní měly chodit děti, které už běžně udržují tělesnou čistotu (cca od 3 let) a jsou již samostatně pohyblivé. Navíc pak již v tomto věku většinou dokážou jednoznačně vyjádřit svůj eventuální diskomfort a přání prostor sauny opustit. Přesto by do sauny měli provázet děti vždy jejich rodiče či jiné dospělé osoby kontrolující stav dítěte.

Pokud se vůbec saunují děti do 3. roku věku, event. předškolní děti, pak se dává přednost domácí sauně, kde je možno proceduru přizpůsobit přítomnosti dítěte/dětí, navíc odpadají potencionální hygienické problémy při užívání veřejných zařízení (v Evropě i u nás v ČR převažují sauny veřejné, ve Finsku je tomu naopak, proto také účast dětí nízkých věkových skupin).

Pokud rodiče plánují zahájení saunování u dítěte, pak je třeba mu vysvětlit, co ho čeká, dítě má přesně vědět, co se bude dít a jak procedura bude probíhat. V různých sděleních se uvádí, že zdravé děti tolerují vliv zvýšené teploty na oběhový aparát lépe než dospělí.

První popsaný a sledovaný pokus testující termoregulační odpověď na saunu sledovali pediatři z Magdeburgu na skupině 47 kojenců ve věku 3–14 měsíců. Před krátkým 3minutovým pobytem v sauně byly děti 15 minut v bazénu. Za této situace se dokonce objevil po pobytu v sauně pokles rektální teploty o 0,2 stupně (p <0,05), systolický a diastolický tlak se nezměnily. Po pobytu v bazénu klesla amplituda systola–diastola významně, ale po expozici v sauně se opět normalizovala. Všechny děti tolerovaly dobře vysokou teplotu bez známek nepříznivých vedlejších účinků [1].

Recentní přehled vlivu sauny na fyziologické děje v organismu se snažili formou literárního přehledu prezentovat lékaři z finského Tampere. Především samozřejmě konstatovali, že neexistují žádné kontrolované studie o vlivu sauny na fyziologii a uvádějící nepříznivé vedlejší efekty. Diskutované práce testovaly především probandy, u kterých saunování probíhalo od dětského věku. Sauna byla obecně dobře tolerována dokonce i jedinci s hypertenzí, ischemickou chorobou srdeční a městnavou srdeční chorobou, pokud pacienti byli ve stabilním stavu a na odpovídající medikaci. Saunují se i těhotné ženy a ani zde nebyl prokázán nepříznivý efekt, včetně teratogenního vlivu. Autoři ovšem končí svůj přehled konstatováním, že objektivní studie by měly splňovat obvyklý design vědecky podložených prací na souboru jedinců, kteří nebyli od dětství na tuto proceduru adaptováni [2].

Zajímavá review o saunování u dětí je prezentována finskými autory v powerpointové verzi, autoři se hlásí k univerzitě v Helsinkách, ale nejsou uvedeny žádné citace, kde jejich studie byla publikována. Testovali řadu fyziologických parametrů, termoregulaci, kardiovaskulární a respirační odpověď a hormonální reakci na tepelnou zátěž. Nezjistili nic alarmujícího, proč to ale nebylo publikováno v nějakém relevantním žurnálu, není jasné [3].

Samozřejmě by před pobytem v sauně měly mít děti zajištěn dostatečný příjem tekutin, ale nikoliv nadměrný. Před vstupem do kabiny by měly být osušeny, některá doporučení uvádějí, že je dobré při vůbec prvním saunování dětem trochu navlhčit obličej, aby pocit horka nebyl v prvním okamžiku tak extrémní. Ve všech pracích a sděleních o sauně se zdůrazňuje, že u dětí nelze pobyt v sauně plánovat podle hodin, ale podle stavu dítěte, který musí stále hodnotit dospělý průvodce. Neklid dítěte, poposedávání na lavičce a jiné známky diskomfortu svědčí o tom, že organismus žádá ochlazení.

Při ochlazování je třeba dát pozor na to, aby se děti nepodchladily, jak je známo z běžného koupání, percepce chladu není u nich vytvořena tak jako u dospělých.

Rodiče by měli i u zdravého dítěte o svém úmyslu je saunovat konzultovat svého pediatra.

Zajímavou se jeví rovněž recentní zpráva o incidenci mozkových nádorů (meduloblastom a neuroektodermální tumor) u dětí, jejichž rodiče byli vystaveni v době před koncepcí, či matky během gravidity vysoké teplotě nebo elektromagnetickému záření. Analýza ukázala asociaci mezi saunováním matky v době okolo koncepce (OR 3,8) nebo v prvním trimestru gravidity (OR 3,6) a pro otce exponovaných v sauně 3 měsíce před otěhotněním matky (OR 2,4). Autoři uzavírají jako obvykle, že další studie jsou nutné, bohužel není uvedeno, zda frekvence tumorů CNS u dětí je vyšší ve Finsku, což by se samozřejmě očekávalo [4].

Všechny solidní prameny uvádějí, že z pediatrického hlediska nejsou proti saunování děti žádné relevantní námitky. U kojenců a batolat je třeba radit k opatrnosti a rozhodně nedoporučovat veřejné sauny. Rodiče musí být podrobně poučeni, jak postupovat před expozicí dětí v sauně a při pobytu uvnitř. V každém případě musí být při saunování dětí přítomna dospělá osoba sama mající zkušenost s touto procedurou. Obecně je tendence od saunování kojenců a batolat spíše odrazovat. Údaje o zvýšeném riziku mozkových tumorů u saunujících se rodičů jsou zajímavé, jistě ale frekvenci saunování sotva ovlivní.

Závěr

Doporučení k saunování dětí:

  1. Neexistují obecně žádné relevantní námitky proti saunování dětí.
  2. Saunovat by se měly děti až od věku 3 let, v době, kdy ovládají bezpečně své svěrače, pokud by se saunovaly dříve, pak nikoliv ve veřejných zařízeních. Předpokladem pobytu dítěte v sauně je jeho schopnost deklarovat event. diskomfort a mít možnost prostor sauny opustit. O saunování by měl být předem informován pediatr, u kterého je dítě registrováno, a i když z jeho strany nejsou námitky, dítě by mělo být vždy beze známek akutního onemocnění.
  3. Během saunování dětí má být přítomna dospělá osoba, seznámená s provozem zařízení – na jedno dítě jedna dospělá osoba. Saunování ve večerních hodinách se u dětí nedoporučuje.
  4. Před pobytem v sauně by dítě nemělo asi 2 hodiny nic jíst, plný žaludek představuje riziko zvracení.
  5. Při prvním saunováním nepřekročit čas 3 minuty při teplotě 75 ºC, relativní vlhkost 15 %. Doporučuje se držet dítě na klíně, při tom masírovat lehce tělíčko. Při neklidu a pláči dítěte kabinu opustit. Při prvním saunování se vůbec nedoporučuje proceduru týž den opakovat. Teprve pokud dítě první proceduru dobře sneslo, možno přidat čas – od 3 až 6 minut, pak i opakování procedury týž den je možné. Děti musí mít možnost samy určovat, jak dlouho budou v sauně, jak se budou následně ochlazovat. Procedura jim má přinášet radost a relaxaci, nikoliv stres.
  6. Ochlazování: na vzduchu, nebo žínkou potírat tělo dítěte chladnou vodou, později sprchou, teplota vody asi 25 ºC. Bazén se nedoporučuje, zvláště tam, kde děti „nestačí“.
  7. Relaxace po sauně nejen pro rodiče, ale i pro děti.
  8. Při saunování ve veřejných zařízeních je třeba myslet na obecná hygienická rizika – stejně jako při koupání v bazénech.
  9. Poněkud alarmující jsou jistě zprávy o vyšším výskytu mozkových nádorů u dětí, jejichž rodiče se v době okolo početí a matky v graviditě sanovali, resp. byli vystaveni jinému zdroji tepla. Je ovšem možno pochybovat, že by to vyústilo v omezení saunování, zvláště pak ve Finsku!

Prof. MUDr. Jan Janda, CSc.

Pediatrická klinika UK 2. LF

FN Motol

V Úvalu 84

150 06 Praha 5


Zdroje

1. Rissmann A, Al-Karawi J, Jorch G. Infant’s physiological response to short heat stress during sauna bath. Klin. Padiatr. 2002 May-Jun;214(3): 132–135.

2. Kukkonen-Harjula K, Kauppinen K. Health effects and risks of sauna bathing. Int. J. Circumpolar. Health 2006 Jun;65(3): 195–205.

3. Ilkka Välimäki, Univ. of Turku & Eero Jokinen, Univ. of Helsinki. Child in the Sauna. http://www. sauna.fi/Congress/Valimaki-Child_in_the_sauna.ppt#263,15

4. Bunin GR, Robison LL, Biegel JA, Pollack IF, Rorke-Adams LB. Parental heat exposure and risk of childhood brain tumor: a Children’s Oncology Group Study. Am. J. Epidemiol. 2006 Aug 1;164(3): 222–231.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se