Variabilita frekvencie akcie srdca (VFS) a špecifiká jej vyšetrenia v novorodeneckom období


Heart Rate Variability in Neonatal Period

The evaluation of heart rate variability (HRV) is often used for examination of regulation/dysregulation of heart functions and detection of pathological changes of autonomous nervous system. In neonatal period, authors have to regard specific conditions in examination and evaluation of obtained records. The heart rate variability is markedly influenced by age of the patient. The clinical application of this method is dependent on establishment of physiological values for certain age group. The breathing pattern affects markedly the high frequency band (HF). High breathing rate of newborns (40–60 per minute) reflects above the HF wave-length specified for adults. So, it is necessary to elect different type of evaluation and shift the upper limit of HF band to 1 Hz (the neonatal version). The position during examination is important input affecting the activity of regulation systems and variability of cardiovascular parameters of children and adults.

Authors prefere supine position for examination in neonatology. HRV changes in dependence of sleep stage or alertness. Theese changes are relative to physiological parasympathetic prevalence and type of respiration during sleep. Neonatology is a big challenge for clinical application of HRV examination. They have to accept different conditions of examination, postnatal adjustment of cardiovascular system to extrauterine life and continuing development of autonomous nervous system. The knowledge of physiological changes of HRV may contribute to application of this method in specific pathological conditions.

Key words:
heart rate variability, newborns, respiratory sinus arhytmia, autonomic nervous system


Autoři: Z. Lehotská 1;  K. Javorka 2;  M. Javorka 2;  M. Zibolen 1;  S. Krupičková 3
Působiště autorů: Neonatologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského ;  a Martinská fakultná nemocnica, Martin prednosta prof. MUDr. M. Zibolen, CSc. 1;  Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin vedúci prof. MUDr. K. Javorka, DrSc. Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského 2;  a Martinská fakultná nemocnica, Martin prednosta prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2007; 62 (2): 98-104.
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Hodnotenie variability frekvencie akcie srdca (VFS) sa stáva stále častejšie používanou metódou na hodnotenie regulácie/dysregulácie činnosti srdca a na zisťovanie patologických zmien autonómneho nervového systému. Novorodenecké obdobie zahŕňa niekoľko špecifík, ktoré je nutné zohľadniť počas samotného vyšetrenia, ako aj pri hodnotení získaných záznamov. Variabilita frekvencie srdca je parameter výrazne ovplyvnený vekom. Klinické využitie tejto metódy je preto závislé od stanovenia referenčných hodnôt pre jednotlivé vekové skupiny. Pri spektrálnej analýze VFS sú parametre vysokofrekvenčného pásma (HF) výrazne ovplyvnené frekvenciou dýchania. HF je dané rozpätím 0,15–0,4 (0,5) Hz, takže respiračná sinusová arytmia (RSA) sa pri frekvencii dýchania u novorodenca (40–60/min) dostáva mimo uvedeného pásma. Z tohto pohľadu je potrebné zvoliť iné spôsoby hodnotenia, alebo zmeniť rozsah HF pásma (tzv. novorodenecká verzia). Poloha pacienta počas vyšetrenia je ďalší dôležitý faktor ovplyvňujúci aktivitu regulačných systémov a teda aj variabilitu respiračných a kardiovaskulárnych parametrov u detí i dospelých.

V neonatológii sa VFS vyšetruje prevažne v supinačnej polohe. VFS sa mení v závislosti od fázy spánku a bdelosti. Táto závislosť je podmienená nielen fyziologickou prevahou parasympatiku počas spánku, ale aj zmeneným charakterom dýchania. Dôležité je zabezpečiť pokojné a štandardné prostredie i z hľadiska teplotného, hluku a meranie robiť s ohľadom na dobu príjmu potravy. Neonatológia je pre klinickú aplikáciu VFS veľkou výzvou. Musí akceptovať nielen odlišné podmienky merania, nespolupracujúceho pacienta, ale aj adaptáciu KVS systému po narodení, dozrievanie centrálnych regulačných mechanizmov a pokračujúci vývin autonómneho nervového systému. Zachytenie vývinových tendencií v prvých dňoch života, zhodnotenie vplyvu prostredia, pokračujúceho rastu a postnatálnej adaptácie organizmu poskytuje dôležité informácie pre podrobnejšie poznanie a aplikáciu metódy za rôznych patologických podmienok v novorodeneckom období.

Kľúčové slová:
variabilita frekvencie akcie srdca, novorodenci, autonómny nervový systém


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×