Problematika pertuse v dětském věku


The Problem of Pertussis at the Child Age

In response to the growing number of notified cases of pertussis (whooping cough) in the vaccinated population, the aim of this study is to determine the concentration of IgG antibodies against the pertussis toxin (PT) in the population of children. The other aim investigated in this study is to determine the number of children with the symptom of long-term cough (lasting more than three weeks), where the diagnosis of pertussis has been established. The method of ELISA was used to examine 254 samples of sera from children at the age of 0 – 18 years, who had visited the immunological-allergological outpatients’ as well as that of general practitioner for children and adolescents in the period of 29 November 2004 to 14 March 2005 and who were taken blood samples for other examinations indicated. Ten children, who were not vaccinated against pertussis proved to have negative IgG against pertussis. Among the remaining 244 vaccinated children, 180 individuals (73%) had negative IgG antibodies against pertussis. The long-term cough in anamnesis was detected in 71 children of the group. In 29 of them (40%) the diagnosis of pertussis was established. The data obtained indicate that pertussis should be considered in differential diagnosis of long-term cough and, in certain conditions, the serological determination of IgG antibodies against PT by ELISA in a single sample may be considered as sufficient to confirm or exclude this diagnosis. It appears suitable to consider an adjustment of vaccination schedule and to include re-vaccination of children around the age of nine years with acellular vaccine.

Key words:
pertussis, vaccination, pertussis toxin, cough


Autoři: M. Duřpektová 1;  H. Hrstková 2;  M. Duřpektová 3;  Z. Valníčková 3
Působiště autorů: Lékařská fakulta Masarykovy university, 6. ročník 1;  1. dětská interní klinika, FN Brno přednostka prof. MUDr. H. Hrstková, CSc. 2;  Ambulance alergologie a klinické imunologie 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (1): 6-11.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

V reakci na rostoucí počet hlášených případů onemocnění pertusí v očkované populaci je cílem této studie určit koncentraci IgG protilátek proti pertusovému toxinu (PT) v dětské populaci. Dalším cílem sledovaným touto studií je stanovení počtu dětí se symptomem dlouhodobého kašle (trvajícím déle než tři týdny), u kterých byla diagnostikována pertuse. Metodou ELISA bylo vyšetřeno 254 sér dětí ve věku 0–18 let, které v době od 29. 11. 2004 do 14. 3. 2005 navštívily imunologicko-alergologickou ambulanci a ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost a u nichž byla odebírána krev na jiná indikovaná vyšetření. Deset dětí, které nebyly očkovány proti pertusi, mělo IgG proti PT negativní. Ze zbývajících 244 očkovaných dětí má negativní hodnotu IgG protilátek proti PT 180 (73 %) z nich. Dlouhodobý kašel mělo v anamnéze 71 dětí souboru. U 29 z nich (40 %) byla diagnostikována pertuse. Z uvedených skutečností vyplývá nutnost uvažovat o pertusi v diferenciální diagnostice dlouhodobého kašle a je možno za určitých podmínek považovat sérologické stanovení IgG protilátek proti PT v jediném vzorku metodou ELISA za dostačující pro potvrzení nebo vyloučení této diagnózy. Je vhodné zvážit úpravu očkovacího schématu a zařadit přeočkování dětí ve věku kolem devíti let acelulární vakcínou.

Klíčová slova:
pertuse, očkování, pertusový toxin, kašel


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se