Některé charakteristiky pacientek s poruchou příjmu potra/y s raiým začátkem onemocnění


Some Cha*acteristics of Páients with Disorders in Food Intíke with Ea*ly Beginning

The aithors ded with characteristics of disorders in food intake with early beginning of the disease. They aidyzed 25 patients hospitdized before they reached 15 yea? of age at the Children Psychiatrie Clinic and lst Children Clinic of 2nd Medicd Faculty, Cha-les University aid Teaching Hospitd Pra*ue-Motol in the yea*s 2000-2001. AU the paients were girls tffected by mentd aiorexia The persondity cha*acteristic included, in asignificait extent, introversion, perfectionism, deereased self-evduation (self-esteem) and good intelligence. In reldion to the stage of development the aithors detected prima-y anenorrheain six aid seconda-y anenorrhea in 14 girls, five of them being A the premena-ched stage. The symptoms included deereased body mass in 25, disorder of body scheme in 19, excessive exercise in 14 aid induced vomiting in four of the girls. In 15 paients there wa? co-morbidity of depressive disorder aid in two subjects there were obsessive-compulsive disorder. In the therqjy aid estdjlishment of ataget body mass, developmentd aspects should be taken into account.

Key words:
disorders in food intaVe, ea-ly beginning of the disease, body mass, BMI, co-morbidity, developmentd aepects


Autoři: J. Koutek;  R. Zámečníkova;  J. Kocourková;  M. Nesrstová
Působiště autorů: Dětská psychiarická klinika2. LF UK aFN Motol, Práia přednostadoc. MUDr. M. Hrdlička CSc. Pediatická klinika2. LF UK aFN Motol, Práia přednostaprof. MUDr. J. Vařinec, DrSc
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (8): 410-414.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři se ve své práci zdjývají cha-díteristikani poruch příjmu potra/y s raiým zažátkem onemocnění. Provedli rozbor 25 nemocných hospitdizovaiých na Dětské psychiatrické klinice al. dětské klinice 2. LF UK aFN Motol v letech 2000-2001 před panáctým rokem věku. Šlo výhradně o dívky, diagnostikovánau nich byla mentální aiorexie. V osobnostní chaakteristice u nich byly zjištěny ve výrazné míře rysy introverze, perfekcio-nismu, sníženého sebehodnocení adobré inteligence. V závislosti navývojovém stadiu bylazjištěnau 6 primární au 14 dívek sekundární auenorea 5 dívek bylo biologicky premena*chálních. V symptomáice byl ndezen u 25 pokles hmotnosti, u 19 poruchatělového schémdu, excesivní cvičení u 14 avyvolávaié zvracení u 4. U15 pacientek bylazjištěnakomorbiditadepresivní poruchy au 2 obsedaitně-kompulzivní porucha Při léčbě astaiovení cílové hmotnosti je nutné respektovat vývojové aspekty.

Klíčová slova:
poruchy příjmu potravy, raiý počátek onemocnění, hmotnost, BMI, komorbidita vývojové aspekty

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2004 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se