Idiopatické střevní záněty u dětí a dospívajících v ČR v letech 1990-2001


Inflammatory Bowel Disease in Children and Adolescents in the Czech Republic during1990-2001

The aim of the work was to create a well defined and sufficiently large of children affected by inflammatorybowel disease (IBD), treated in Centers for Children Gastroenterology in the Czech Republic (CZ) in the years1990-2001 and to determine incidence of Crohn disease in children younger than 15 years in CZ.Methods: Diagnostic criteria for Crohn disease (CN), idiopathic proctocolitis (IPC) and indeterminate colitis(IC) were defined. Medical documentation provided the source of basic information about the children, where thediagnostic criteria were fulfilled and a standardized protocol was filled out. The protocols were controlled to findout, whether the data correspond to defined criteria and processed further. The study was of retrospective characterduring the years 1990-1999 and prospective in the years 2000 and 2001.Results: Seven hundred and forty four protocols were obtained and further processed from 25 workplacesdealing with diagnostics and therapy of IBD in children: 82 (11%) were excluded, since data in the protocols wereincomplete (43) or diagnosis of CN was not certain (39). The diagnosis of CN was established in 223 (47.5%), IPCin 200 (42.6%) and IC in 46 (9.8%) patients. The age median at the time of diagnosis was 14 years in CN and IPC,respectively, and 13 years in IC. In 12 patients (3%) therewas a change in diagnosis during the period of observation(9 times from IC to CN or IPC, three times from IPC to CN). The incidence of CN in children up to 15 years ofage was 0.30/100,000 in the period of 1990-1992, 0.28 in 1993-1998, and 1.06 in 1997-2000 (P

Key words:
inflammatory bowel disease, Crohn disease, proctocolitis idiopathica, indeterminate colitis,incidence


Autoři: O. Pozler;  J. Malý;  O. Bónová;  P. Frühauf;  P. Dědek;  A. Havlíčková;  T. Janatová;  F. Jimramovský;  L. Klímová;  D. Klusáček;  D. Kocourková;  A. Kolek;  R. Kotalová;  D. Marx;  J. Nevoral;  R. Petro;  O. Petrů;  I. Plášilová;  Z. Seidl;  I. Sekyrová;  I. Semenďák Schreierová;  J. Staněk;  J. Sýkora;  A. Šuláková;  L. Ťoukálková;  R. Trávníčková;  V. Volf;  L. Zahradníček;  I. Ženíšková
Působiště autorů: Česká koordinační skupina pro studium chronických onemocnění zažívacího traktu u dětí
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (2): 63-69.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce bylo vytvořit dobře definovaný a dostatečně početný soubor dětí s idiopatickým střevním zánětem(ISZ) léčených v Centrech dětské gastroenterologie ČR v letech 1990-2001 a zjistit incidenci Crohnovy nemociu dětí mladších 15 let v ČR.Metoda: Byla definována diagnostická kritéria pro Crohnovu nemoc (CN), idiopatickou proktokolitidu (IPC)a indeterminate colitis (IC). Ze zdravotnické dokumentace byly získány základní informace o dětech, u kterýchbyla diagnostická kritéria splněna a byl vyplněn standardizovaný protokol. Protokoly byly zkontrolovány, zdaúdaje odpovídají zadaným kritériím a dále zpracovány. Studie byla v letech 1990-1999 retrospektivní, v letech 2000a 2001 prospektivní.Výsledky: Z 25 pracovišť zabývajících se diagnostikou a léčbou ISZ u dětí bylo odesláno a dále zpracovánocelkem 744 protokolů: 82 (11 %) bylo vyřazeno, protože údaje v protokolech byly nekompletní (43) nebo diagnózaCN byla suspektní (39). DiagnózaCN byla stanovena u 223 (47,5 %), IPC u 200 (42,6 %) a IC u 46 (9,8 %) pacientů.Věkový medián v době diagnózy byl u CN a IPC 14 let, u IC 13 let. U 12 pacientů (3 %) došlo během sledovanéhoobdobí ke změně diagnózy (9krát z IC na CN nebo IPC, 3krát z IPC na CN). Incidence CN u dětí 15letýcha mladších byla v letech 1990-1992 0,30, 1993-1996 0,28, 1997-2000 1,06/100 000 (p

Klíčová slova:
nespecifický střevní zánět, Crohnova nemoc, proctocolitis idiopathica, indeterminate colitis,incidence

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se