Doc. MUDr. Ľudovít Lauko, CSc. sedemdesiatročný.


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 50, 2014, No. 2, p. 80

Docent MUDr. Ľudovít Lauko, CSc., je rodákom z Klátovej Novej Vsi, kde uzrel svetlo sveta 4. 2. 1944. V rodnej obci absolvuje základnú osemročnú školu. Maturuje v Partizánskom (1962). Štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončuje promóciou v roku 1968. Už prvé popromočné šľapaje doktora Lauku smerujú na patológiu, keď začína pracovať ako asistent na Ústave patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Martine. Jeho prvé kroky v patológii viedol budúci Prof. MUDr. Július Plank, DrSc. Celý produktívny vek, ako odborný asistent, od roku 1987 docent venuje výchove lekárskeho dorastu, slovenských, aj zahraničných študentov, aj poslucháčov bakalárskeho, resp. magisterského štúdia ošetrovateľstva. Od r. 1992 je nasledujúcich desať rokov prednostom ústavu, na ktorom počal prvé kroky v odbore. Ústav patologickej anatómie sa stáva pod jeho vedením excelentným pracoviskom Univerzity Komenského v Bratislave, pod ktorú martinská fakulta organizačne patrí. Pod jeho vedením inauguruje jeden vysokoškolský profesor, habilitujú 4 docenti a dvaja lekári ústavu ukončujú postgraduálne štúdium. Svojim odborným a vedeckým zameraním sa docent Lauko venuje novorodeneckej patológii, biopsii pečene, diagnostike porúch melanocytov, exfoliačnej cytológii a všeobecnej biopsii. Pravidelne sa zúčastňoval fakultných a celoštátnych súťaží ŠVOČ, ako riešiteľ, alebo porotca. Minulý režim mu neumožňuje vycestovať za vedomosťami na západ. Túžba po poznatkoch ho vedie aspoň k tomu čo umožňuje režim. Absolvuje študijné pobyty na Inštitúte morfológie človeka AMN v Moskve, na Doškoľovacom centre lekárov v Leningrade, na onkologickom ústave AMN, v Moskve. V Nemecku absolvuje študijný pobyt na Ústave patologickej anatómie Univerzity Martina Luthera, Halle-Wittenberg (1986). Aktívne sa podieľa na organizovaní družobných vzťahoch martinskej Jesseniovej lekárskej fakulty UK s lekárskymi fakultami v Poznani, v Charkove, v Péči, v Szegede a v Halle. Docent Lauko je spoluautorom celoštátnej učebnice patologickej anatómie pre lekárske fakulty, spoluautorom a recenzentom skrípt a učebných textov. Odborné práce prednáša a publikuje doma aj v zahraničí (Nemecko, Bulharsko, Maďarsko a Rakúsko). V kandidátskej dizertačnej práci sa pokúša opísať hlavné metabolické zložky v pečeňových bunkách novorodencov cytospektrofotometricky. Počas profesionálnej kariéry sa mu darí prezentovať úspešne pečeňovú biopsiu, keď sa stáva členom (Quality assurance in liver biopsy New Castle England). Pracuje v diagnostike benígnych a malígnych porúch melanocytov, v exfoliačnej cytológii a vo všeobecnej biopsii. Bol odborným redaktorom štyroch zväzkov odborného časopisu Jesseniovej lekárskej fakulty Folia medica Martiniana. Za svoju prácu na rozvoji martinskej Jesseniovej lekárskej fakulty ho oceňujú tromi bronzovými a jednou striebornou medailou. Docent Lauko je spoluorganizátorom, respektíve organizátorom vedeckých konferencií a zjazdov, aj s medzinárodnou účasťou v ošetrovateľstve a v patologickej anatómii. Po rozdelení Československa a po vzniku samostatnej Slovenskej republiky docent Lauko zakladá v roku 1995 v Martine tradíciu doškolovacích Martinských bioptických seminárov pod heslom „Na Martina v Martine“, za čo mu bola udelená bronzová medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti. V roku 2014 pre docenta Lauka jubilejnom, to bude už 20. jubilejný bioptický seminár. Po dosiahnutí dôchodkového veku v roku 2004 z rodinných dôvodov opúšťa svoje jediné celoživotné pracovisko. Po vynútenej pauze keď medzičasom vyučuje patológiu na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku opäť pracuje ako lekár patológ.


Ad multos annos!

Prof. MUDr. Ján Jakubovský, DrSc.


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 2

2014 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se