Prof. MUDr. Jozef Babala, CSc. – k nedožitým osemdesiatinám


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 46, 2010, No. 2, p. 36
Kategorie: Osobní zprávy

V tomto roku si pripomíname 80. výročie narodenia prof. MUDr. Jozefa Babalu, CSc. Narodil sa 3. marca 1930 v Bratislave, kde vychodil ľudovú školu a väčšinu tried gymnázia. Ako mladý gymnazista mal možnosť v rokoch 1946–1948 študovať na lýceu v Dijone a Nimes vo Francúzsku ako štipendista francúzskeho ministerstva školstva.


Na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského študoval v rokoch 1949–1955. Po úspešnom ukončení štúdia ihneď nastúpil na Ústave patologickej anatómie ako sekundárny lekár. Vzťah k patológii ovplyvnil jeho prvý učiteľ prof. Klein, vtedajší prednosta ústavu, ktorý mu vo večerných hodinách svojou paličkou rád zaklopal na okno pitevne so slovami „tak čo Babalka, už to víte?“ Výborná znalosť francúzskeho jazyka mu umožnila absolvovať odbornú stáž na Univerzite Descartes a na I. N. S. E. R. M. v Paríži na Univerzite Louis Pasteur v Štrasburgu. Aj po návrate naspäť udržiaval pracovné kontakty s oboma pracoviskami a výsledky spoločného výskumu prezentoval v početných publikáciach a na odborných konferenciách. Jeho hlboké vedomosti v oblasti histopatológie zužitkoval aj na dvojročnom pobyte na Univerzite v Sousse v Tunisku, kde pôsobil vo funkcii experta v rokoch 1984–1986. V rokoch 1987–1988 bol prednostom Ústavu patologickej anatómie LF UK.

Vo svojom profesionálnom živote sa venoval najmä problematike kardiovaskulárnych a gastrointestinálnych ochorení ako aj patológii detského veku, kde veľmi úzko spolupracoval s prof. Benešovou. Počas svojho profesionálneho života mal možnosť spolupracovať s mnohými vynikajúcimi odborníkmi v oblasti patológie ako prof. Lojdom z Prahy, prof. Phillipom zo Štrasburgu, prof. Dreyfusom, prof. Rumeau-Rouquettom a prof. Collinom z Paríža a inými. Bol autorom vyše 150 odborných publikácii a veľkého počtu prednášok na domácich a zahraničných podujatiach. Prof. Babala napísal niekoľko učebných textov pre poslucháčov medicíny. Počas svojho pobytu v Tunisku napísal učebné texty pre poslucháčov lekárskej fakulty vo francúzskom jazyku. Väčšinu svojho života však strávil na Ústave patologickej anatómie LF UK, kde pracoval až do svojej smrti 1. septembra 1993.

S manželkou Helenou, ktorá vyštudovala Farmaceutickú fakultu, mali dvoch synov: Jozefa a Petra. Obaja vyštudovali LF UK a sú úspešnými odborníkmi vo svojej profesii detského chriruga, resp. onkologického gynekológa.

Odborný, ale aj súkromný život prof. Babalu veľmi pekne vystihol vo svojom oponentskom posudku odborného materiálu k menovaniu za profesora prof. Stejskal, vtedajší prednosta Ústavu patologickej anatómie 2. lékarskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe: „doc. MUDr. J. Babala, CSc., predstavuje vyhranenú osobnosť spájajúcu vynikajúceho, medzinárodne uznávaného vedeckého pracovníka, skúseného pedagóga a široko vzdelaného odborníka vo svojom odbore. Je obdarený kritickým pohľadom a postrehom pri riešení zložitých situácií, ktoré dokáže nenásilne vyriešiť. Sám je veľmi skromný, jeho vystupovanie na verejnosti je nenápadné, ale o to pôsobivejšie hodnotou svojho prejavu.“

Prof. Jozef Babala navždy zostane zapísaný v našich mysliach.

Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×