Nálezy ve sliznici tlustého střeva po orálním podání fosforečnanu sodného v přípravě před kolonoskopií. Morfologické změny napodobující kolitidu


Autoři: A. Chlumská 1,2;  Z. Beneš 3;  P. Mukenšnabl 1;  M. Zámečník 4
Působiště autorů: Sikl`s Department of Pathology, Faculty Hospital of Charles University, Pilsen, Czech Republic 1;  Laboratory of Surgical Pathology, Pilsen, Czech Republic 2;  Department of Hepatogastroenterology, Thomayer Faculty Hospital of Charles University, Prague, Czech Republic 3;  Histamed, s. r. o., Trencin, Slovak Republic 4
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 46, 2010, No. 2, p. 37-41
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Orální aplikace fosforečnanu sodného – NaPO4 (NaP) je stále častěji používána k přípravě před kolonoskopií pro dobrou snášenlivost pacienty a účinnou očistu tlustého střeva. V poslední době bylo ale prokázáno, že roztoky NaP vyvolávají poškození sliznice tlustého střeva. V této studii uvádíme nálezy v segmentálních biopsiích sliznice tlustého střeva u 42 nemocných po aplikaci NaP. Soubor tvořilo 25 mužů a 17 žen ve věku 19–81 let (průměrný věk 46,7 let). U 37 nemocných byly klinicky uváděny průjmy, nadýmání a bolesti břicha; nejčastější indikací k endoskopickému vyšetření bylo klinické podezření na mikroskopickou kolitidu. V 5 případech bylo endoskopické vyšetření provedeno k vyloučení nádorového onemocnění. Žádný nemocný neužíval před vyšetřením léky. Histologicky byl v biopsiích sliznice tlustého střeva u všech nemocných nalezen mírný ložiskový edém, překrvení a hemoragie, u 26 z nich (61,9 %) byla kromě hemoragií v povrchové části lamina propria ložisková kulatobuněčná zánětlivá infiltrace, ale struktura sliznice zůstala zachovaná. Povrchový epitel sliznice byl částečně stržený a v zachovaných úsecích normální nebo oploštělý. U 5 nemocných (11,9 %) se v jednom nebo v několika bioptických vzorcích nacházely v lamina propria a/nebo v povrchovém epitelu nehojné polynukleáry, ojedinělá bazální kryptitida a zvýšená proliferace a apoptóza epitelu krypt. U dvou nemocných s fokální kryptitidou (4,8 %) byly ve sliznici zachyceny malé povrchové eroze. Mírná bazální kryptitida a nápadná apoptóza epitelu na bázi krypt se vyskytovaly ve dvou zánětlivých pseudopolypech (u dvou nemocných). V malých solitárních tubulárních adenomech u 4 nemocných nebyly nalezeny žádné reaktivní změny. Dále bylo vyšetřeno 300 náhodně vybraných hyperplastických polypů tlustého střeva odstraněných endoskopicky po aplikaci NaP. Ve dvou z těchto polypů (0,75 %) se nacházela mírná kryptitida a v povrchové části krypt ojedinělé mnohojaderné epitelie. Ve srovnání s výsledky ostatních studií, které sledovaly abnormality ve sliznici tlustého střeva po aplikaci NaP, se patologické změny v naší sestavě vyskytovaly přibližně ve stejném rozsahu, což pravděpodobně souvisí s podobným složením užívaných roztoků NaP.

Klíčová slova:
tlusté střevo – příprava ke kolonoskopii – fosforečnan sodný – biopsie tlustého střeva – kolitida – zánětlivý pseudopolyp – hyperplastický polyp


Zdroje

1. Belsey, J., Epstein, O., Heresbach, D.: Systematic review: oral bowel preparation for colonoscopy. Aliment. Pharmacol. Ther., 25, 2007, s. 373–384.

2. Byers, R.J., Marsh, P., Parkinson, D. et al.: Melanosis coli is associated with an increase in colonic epithelial apoptosis and not with laxative use. Histopathology, 30, 1997, s. 160–164.

3. Cyrany, J., Rejchrt, S., Pintér, M. et al.: Očista tračníku před koloskopickým vyšetřením. Folia Gastroenterol. Hepatol. 6, 2008, s. 97–104.

4. Driman, D.K., Preiksaitis, H.G.: Colorectal inflammation and increased cell proliferation associated with oral sodium phosphate bowel preparation solution. Hum. Pathol., 29, 1998, s. 972–978.

5. Fenoglio-Preiser, C.M.: Gastrointestinal Pathology. 1st ed., Philadelphia: Lippincott-Raven Publisher, 1999, s. 786–788.

6. Fine, A., Patterson, J.: Severe hyperphosphatemia following phosphate administration for bowel preparation in patients with renal failure: two cases and a review of the literature. Am. J. Kidney Diseases, 29, 1997, s. 103–105.

7. Geboes, K., Van Eyken, P.: Inflammatory bowel disease unclassified and indeterminate colitis: the role of the pathologist. J. Clin. Pathol., 62, 2009, s. 201–205.

8. Geboes, K., Villanacci, V.: Terminology for the diagnosis of colitis. J. Clin. Pathol., 58, 2005, s. 1133–1134.

9. Goldstein, N.S.: Isolated ileal erosions in patients with mildly altered bowel habits. A follow-up study of 28 patients. Am. J. Clin. Pathol., 125, 2006, s. 838–846.

10. Goldstein, N.S., Cinenza, A.N.: The histopathology of nonsteroidal anti-inflammatory drug-associated colitis. Am. J. Clin. Pathol.,110, 1998, s. 622–628.

11. Greenson, J.K., Stern, R.A., Carpenter, S.L. et al.: The clinical significance of focal active colitis. Hum. Pathol., 28, 1997, s. 729–733.

12. Hoffmanová, I., Janotová, D., Havrda, M. et al.: Komplikace po přípravě k vyšetření tlustého střeva. CS Gastroenterol. Hepatol., 62 (Suppl 3), 2008, s. 14.

13. Jacob, E.K., Kammer, P.P., Pardi, D.S. et al.: ”Apoptotic colopathy“ is an effect of oral sodium phosphate bowel preparation solution. Mod. Pathol., 17 (Suppl 1), 2004, s. 118A.

14. Kambham, N., Troxell, M., Longacre, T.A.: Multinucleated epithelial giant cells in colorectal polyps. A potential mimic of viropathic and/or dysplastic changes. Am. J. Surg. Pathol., 29, 2005, s. 912–919.

15. Lambie, D.L.J., Brown, I.S.: Multinucleate epithelial change in colorectal hyperplastic polyps: a review of 27 cases. J. Clin. Pathol., 61, 2008, s. 611–614.

16. Lee, F.D.: Drug-related intestinal disease. Current Diagnostic. Pathol., 4, 1997, s. 128–134.

17. Ming, Si-Chun, Goldman, H.: Pathology of the Gastrointestinal Tract. Williams and Wilkins, 1998.

18. Noffsinger, A., Fenoglio-Preiser, C.M., Maru, D. et al.: Gastrointestinal Diseases. Atlas of Nontumor Pathology. 1st series, fascicle 5, Washington, DC: Am. Registry of Pathology, 2007, s. 319–320.

19. O’Donovan, A.N., Somers, S., Farrow, R. et al.: A prospective blinded randomized trial comparing oral sodium phosphate and polyethylene glycol solutions for bowel preparation prior to barium enema. Clin. Radiology, 52, 1997, s. 791–793.

20. Parfitt, J.R., Driman, D.K.: Pathological effects of drugs on the gastrointestinal tract: a review. Hum. Pathol., 38, 2007, s. 527–536.

21. Paski, S.C., Wightman, R., Robert, M.E. et al.: The importance of recognizing increased cecal inflammation in health and avoiding the misdiagnosis of nonspecific colitis. Am. J. Gastroenterol., 102, 2007, s. 2294–2299.

22. Rejchrt, S., Bureš, J., Široký, M. et al.: A prospective, observational study of colonic mucosal abnormalities associated with orally administered sodium phosphate for colon cleansing before colonoscopy. Gastrointest. Endosc., 59, 2004, s. 651–654.

23. Selbst, M.K., Ahrens, W.A., Robert, M.E. et al.: Spectrum of histologic changes in colonic biopsies in patients treated with mycophenolate mofetil. Mod. Patol., 22, 2009, s. 737–743.

24. Tsang, P., Rotterdam, H.: Biopsy diagnosis of colitis. Possibilities and pitfalls. Am. J. Surg. Pathol., 23, 1999, s. 423–430.

25. Vakiani, E., Yantiss, R.K.: Pathologic features and biologic importance of colorectal serrated polyps. Adv. Anat. Pathol., 16, 2009, s. 79–91.

26. Watts, D.A., Lessells, A.M., Penman, I.D. et al.: Endoscopic and histologic features of sodium phosphate bowel preparation-induced colonic ulceration: case report and review. Gastrointest. Endosc., 55, 2002, s. 584–587.

27. Wong, N.A.C.S., Penman, I.D., Campbell, S. et al.: Microscopic focal cryptitis associated with oral sodium phosphate bowel preparation. Histopathology, 36, 2000, s. 476–478.

28. Zwas, F.R., Cirillo, N.W., El-Serag, H.B. et al.: Colonic mucosal abnormalities associated with oral sodium phosphate solution. Gastrointest Endosc, 43, 1996, 463–466.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se