Angiogeneze v kostní dřeni pacientů s plazmocytárním myelomem jako ukazatel biologického chování


Bone Marrow Angiogenesis in Patients with Multiple Myeloma as a Marker of Tumour Biological Behaviour

Angiogenesis, the creation of new blood vessels from preexisting vascular nets, plays a major role in the development, progression and dissemination of solid malignant tumors. Research over the last few years has shown a correlation of angiogenesis and the biological behaviour of haematologic malignancies. This study focused on the relation of vasoformation, stage of differentiation of tumour plasmocytes and type of bone marrow infiltration in patients with multiple myeloma (MM) prior to treatment. We evaluated trephine biopsy samples from 55 patients for microvessel density in 1 mm2 field by monoclonal antibody anti CD34. Angiogenesis correlated with the type of infiltration and with stage of morphological differentiation. It was highest in the nodular type of infiltration with a low level of differentiation, and lowest in grade 1 differentiation with an interstitial type of infiltration.

Key words:
multiple myeloma – angiogenesis – bone marrow


Autoři: V. Tichá 1;  M. Tichý 1;  V. Ščudla 2;  Z. Kolář 1
Působiště autorů: Ústav patologie LF UP, Olomouc 1;  III. interní klinika LF UP, Olomouc 2
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 42, 2006, No. 3, p. 115-119
Kategorie: Články

Souhrn

Angiogeneze, tedy tvorba nových cév z preexistující vaskulární sítě, hraje jednu z klíčových rolí v rozvoji, progresi a rozsevu maligních solidních nádorů. Též u hematologických onkologických onemocnění poukazují výzkumy posledních let na korelaci angiogeneze a biologického chování. Naše práce byla zaměřena na vztah angiogeneze, stupně diferenciace nádorových plazmocytů a způsobu infiltrace v kostní dřeni nemocných s plazmocytárním myelomem (MM) před započetím léčby. Do studie bylo zahrnuto 55 pacientů, u nichž jsme v trepanobioptických vzorcích z lopaty kosti kyčelní pomocí monoklonální protilátky CD34 znázornili mikrovazální hustotu s přepočtem na plochu 1 mm2. Angiogeneze byla nejvyšší u nodulárního charakteru infiltrace u všech morfologických typů MM. Korelovala jednoznačně s morfologickým typem. Nižší stupeň diferenciace byl provázen výraznější angiogenezí. Největší intenzita angiogeneze byla u prognosticky nejhoršího plazmoblastického typu MM s nodulární infiltrací. U tohoto typu byl způsob infiltrace téměř výlučně nodulární. Nejnižší stupeň angiogeneze byl u G1 morfologické diferenciace s intersticiální topografií infiltrátu.

Klíčová slova:
plazmocytární myelom – angiogeneze – kostní dřeň


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×