Mamárny karcinóm s osteoklastoidnými obrovskými bunkami – opis dvoch prípadov


Mammary Carcinoma with Osteoclast-like Giant Cells – Report of Two Cases

Authors describe two cases of a rare type of mammary carcinoma occurring in 47-year and 49-yearold women, characterised by osteoclast-like giant cells, hypervascular stroma, and signs of older and recent haemorrhages on the background of the conventional type of breast carcinoma. In both cases there was diagnosed moderately differentiated ductal invasive carcinoma with osteoclastlike giant cells, which were present in tumorous stroma as well as scattered between tumorous cells. Immunohistochemical analysis (vimentin and CD68 positivity and negativity of cytokeratins, EMA and S-100 protein) confirmed a histiocytic origin of these giant cells as well as their reactive non-neoplastic nature. Clinical and morphological features of this unusual type of breast carcinoma indicate that it should be regarded as an unique clinical- histomorphological entity with probably better prognosis when compared to ductal invasive carcinoma not otherwise specified and it should not be included among metaplastic breast carcinomas.

Key words:
breast – carcinoma – osteoclast-like – immunohistochemistry


Autoři: K. Kajo;  K. Macháleková;  Z. Kviatkovská
Působiště autorů: Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty a Martinskej fakultnej nemocnice, Martin, Slovenská Republika
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 42, 2006, No. 2, p. 71-75
Kategorie: Články

Souhrn

Opísané sú dva prípady vzácneho typu mamárneho karcinómu u 47- a 49-ročných pacientiek, ktorý je charakteristický výskytom osteoklastoidných obrovských buniek, hypervaskulárnou strómou, nálezom starších a čerstvých krvácaní na pozadí bežných typov karcinómov prsnej žľazy. V oboch prípadoch išlo o stredne diferencovaný konvenčný duktálny invazívny karcinóm, v ktorom sa tak v stróme, ale aj priamo v nádorovej populácií nachádzali roztrúsené obrovské viacjadrové bunky osteoklastoidného typu. Imunohistochemická analýza (pozitivita vimentínu a CD68 a negativita cytokeratínov, EMA a S100) podporila histiocytárny pôvod týchto buniek, ktoré majú reaktívny a nie nádorový charakter. Klinické a morfologické črty svedčia pre to, že tento typ karcinómu tvorí samostatnú klinicko-histomorfologickú jednotku s pravdepodobne lepšou prognózou ako konvenčný duktálny invazívny karcinóm a vo svojej klasickej podobe by nemal byť zaraďovaný medzi metaplastické karcinómy.

Kľúčové slová:
karcinóm – prsná žľaza – osteoklastoidný – imunohistochémia


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×