Inverzní vztah mezi expresí antigenu HLA-DR a pozitivitou lymfocytární populace v normální sliznici, tubovilózním adenomu a invazivním karcinomu tlustého střeva


Inverse Correlation between HLA-DR Antigen Expression and CD4 Positive Lymphocytic Populations in Normal Mucosa, Tubulovillous Adenoma, and Invasive Carcinoma of the Colon

Background:
HLA-A,B,C and HLA-D molecules present antigenic peptides to the antigen-specific receptor of autologous T lymphocytes. T-cell-mediated host-versus-tumor response might therefore depend on the presence of these molecules on tumor cells, although the absence of HLA-A,B,C determinants on a cell has been shown to increase its susceptibility to lysis by natural killer cells. The prognostic role of tumor stage and grade is well- established in colorectal cancer. In this study we used immunohistochemistry to analyse the expression of HLA-DR on epithelial cells of normal colonic mucosa, tubulovillous adenoma, and invasive carcinoma, as well as the magnitude of the stromal T lymphocytes at the relevant sites. HLA-DR expression was correlated to histological grade and Dukes stage in the cases of invasive cancer. Yet, we investigated the association of HLADR plus DQ genes and adenoma or carcinoma by PCR.

Materials and methods:
31 cases of normal colonic mucosa, 12 cases of tubulovillous adenoma, and 39 cases of invasive carcinoma were surveyed for the detection of HLA-DR monoclonal antigen, and the T helper (TH) marker (CD4) in the stroma (lamina propria) of the relevant cases.

Results:
HLA-DR was expressed in 20 of 31 normal colonic mucosas (64.5%), 4 of 12 adenomas (33.3%), and in 10 of 39 invasive carcinomas (25.6%). A strong relation of HLA-DR expression and histological grade was found (p<0.001), but no association with Dukes stage (p=0.141). No significant correlation between HLA-DR plus DQ genes and adenoma or cancer of the colon was found. CD4 positive cells were found in 9 of 31 normal colonic mucosas (29%), 5 of 12 adenomas (42%), and in 26 of 39 invasive carcinomas (67%).

Conclusions:
The results showed an inverse correlation between the expression of HLA-DR and the number of CD4 positive cells as the lesion progressed to malignancy. HLA-DR was significantly associated with tumor grade but not with Dukes stage in colonic cancer hosts. HLA-DR and DQ genes do not contribute to a susceptibility to adenoma or carcinoma.

Key words:
HLA-DR – CD4 – normal colonic mucosa – colonic adenomas – invasive carcinoma of the colon nádoru (p < 0,001), nikoli ale vztah ke stadiu dle Dukese (p = 0,141). Nebyl zjištěn signifikantní vztah mezi geny HLA-DR a-DQ a adenomem či karcinomem. CD4 pozitivní buňky byly nalezeny v 9 z 31 normálních sliznic (29 %), v 5 z 12 adenomů (42 %) a ve 26 z 39 invazivních karcinomů (67 %).

Tyto výsledky ukazují na inverzní vztah mezi expresí HLA-DR a počtem CD4 – pozitivních buněk v průběhu malignizace léze. HLA-DR má významný vztah ke grade, ne však k Dukesovu stadiu. Geny HLA-DR a -DQ nepřispívají k predispozici k adenomu či ke karcinomu.

Klíčová slova:
HLA-DR – CD4 – normální sliznice tlustého střeva – adenomy tlustého střeva – invazivní karcinom tlustého střeva


Autoři: D. Tamiolakis 1;  I. Venizelos 2
Působiště autorů: Department of Cytology, General Hospital of Alexandroupolis, Greece 1;  Department of Pathology, Ippokration Hospital of Salonica, Greece 2
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 42, 2006, No. 2, p. 52-58
Kategorie: Články

Souhrn

Molekuly HLA – A, B, C a D předkládají antigenní peptidy antigen-specifickým receptorům autologních T-lymfocytů. Host-versus-tumor odpověď zprostředkovaná T-buňkami může tudíž záviset na přítomnosti těchto molekul na nádorových buňkách, i když bylo prokázáno, že nepřítomnost HLA – A, B, C determinant na buňce zvyšuje její náchylnost k lýze přirozenými zabíječi. U kolorektálních nádorů je dobře prokázán prognostický význam nádorového stádia (stage) a stupně diferenciace (grade). V této studii jsme pomocí imunohistochemie zjišťovali expresi HLA-DR epiteliálními buňkami normální sliznice, tubovilózního adenomu a invazivního karcinomu tlustého střeva a dále množství stromálních T-lymfocytů v těchto místech. U invazivních karcinomů byla exprese HLA-DR korelována s histologickým stupněm a stadiem dle Dukese. Dále jsme pomocí PCR zjišťovali geny HLA-DR a DQ u adenomů a karcinomů.

Bylo vyšetřeno 31 případů normální střevní sliznice, 12 případů tubovilózního adenomu a 39 případů invazivního karcinomu na přítomnost HLA-DR monoklonálního antigenu a T-helper (TH) markeru (CD4) ve stromatu lamina propria.

HLA-DR exprese byla prokázána ve 20 z 31 normálních sliznic (64,5 %), ve 4 ze 12 adenomů (33,3 %) a v 10 z 39 invazivních karcinomů (25,6 %). Byl zjištěn výrazný vztah mezi expresí HLA-DR a grade


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se