Stará úskalí diagnostiky tyreoidálních novotvarů z pohledu nové (2004) WHO klasifikace


Known Pitfalls of the Thyroid Neoplasm Diagnostics in the View of the New (2004) WHO Classification

The new (2004) WHO Classification of Tumours of the Thyroid and Parathyroid Gland exhibits both formal and contentual changes compared to the previous one from the year 1988. Comparing both texts we have tried to apply the new norm to some recent diagnostic tasks. The classification of poorly differentiated and undifferentiated neoplasms has been successfully solved by employing the immunohistochemical procedures into the daily routine. Nevertheless, some diagnostic problems persist and can not be solved this way. This is true especially for the borderline neoplasm in the FVPTC category and even more for its oncocytic variant. There appeared shift in the criteria for the diagnosis of oncocytic variant of papillary carcinoma. Newly, the obligatory presence of the nuclei with the characteristics of the conventional papillary neoplasms is required. Thorough elaboration of the TNM system has solved the problem of multifocal lesion staging. Moreover, a web consultation source is recommended. The new Classification includes descriptions of the basic cytodiagnostic features. The post aspiration capsular damage consideration in relation to the diagnosis of the minimally invasive follicular carcinoma is one practical profit thereof.

In terms of formal logic a criticisable feature of the new classification is the introduction of the so called „Synonyms“. These listings include in fact partly real synonyms by definition, but together in one table quite often also subunits or variants of the nosologic units described.

In general, the new Classification represents a successful consensus reached. As there are newly also references with varying opinions included, it is presented more like a point of gravity in this field than an undoubted truth. This also makes it a valuable and useful normative text.

Key words:
thyroid – thyroid neoplasms – WHO classification of tumours – diagnostic pitfalls – synonyms


Autoři: J. Dušková
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 42, 2006, No. 1, p. 24-28
Kategorie: Články

Souhrn

Nová WHO klasifikace tyroidálních a paratyroidálních novotvarů z r. 2004 vykazuje řadu formálních i obsahových změn oproti předchozí z r. 1988. Srovnání obou klasifikací jsme doplnili o aplikaci nové normy v některých otázkách aktuální diagnostické praxe. Diagnostiku nediferencovaných, málo diferencovaných a směsně diferencovaných tyreoidálních nádorů vcelku uspokojivě řeší imunohistochemické postupy zavedené do rutinní diagnostiky. Přetrvávají však některé problémy zatřídění nádorů, jež nejsou tímto způsobem řešitelné. Jde zejména o vymezení FVPTC v jeho hraniční podobě, ještě více v případě onkocytární varianty. Posun nastal v klasifikaci onkocytární varianty papilárních karcinomů – je pro ně nově nutnou podmínkou přítomnost jaderných charakteristik papilárního ca. Nejistoty v hodnocení TNM u multifokálních lézí jsou vyřešeny, ve sporných situacích poslouží rovněž odkaz na konzultační stránky.

V klasifikaci jsou zařazeny i základní cytodiagnostické znaky a obrazy. V souvislosti s touto pravidelnou diagnostickou metodou jsou uvažovány následky tenkojehlové aspirace v diagnóze minimálně invazivního folikulárního karcinomu.

Z hlediska formální logiky je kritizovatelnou položkou nové klasifikace „Synonymika“ – v odstavci „Synonyms“ jsou uváděna jak skutečná synonyma, tak speciální podjednotky – varianty diskutované kategorie. Celkově však nová klasifikace i tím, že zařadila literární odkazy na někdy i variabilní názory a předkládá tedy zjevně spíše názorová těžiště než deklarovaně pevné pravdy, představuje úspěšný a užitečný normativní text.

Klíčová slova:
štítná žláza – nádory štítné žlázy – WHO klasifikace nádorů – diagnostická úskalí – synonyma


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×