Prekurzorové léze karcinomu děložního čípku: korelace cytologických a histologických nálezů s výsledkem HPV testu


Cervical Cancer Precursors: Cytohistologic Correlation with the Results of HPV Testing

Persistence of high-risk types of human papillomavirus (HPV) is responsible for the development, maintenance and progression of squamous intraepithelial lesions (SILs). Cytohistologic correlation with the results of the HPV testing in 52 patients over a 3year period is presented. Two patients out of the 52 patients presented in this histologic follow up bore the diagnosis high-grade squamous intraepithelial lesion (HSIL) with the former cytology ASC-H. Low grade squamous intraepithelial lesions (LSIL) were found in eight patients, half of them diagnosed identically on cytology. Another four cases were formerly diagnosed cytologically as ASC-US. All women with the histologically confirmed dysplastic changes were HR HPV DNA positive. Our results indicate that significant histologic lesions may be discovered in patients exhibiting the high-risk HPV DNA – positivity in the category of ASC-US (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance) and especially ASC-H (ASC cannot exclude high-grade squamous intraepithelial lesion). A combined screening test thus offers the possibility of greater protection and /or longer screening intervals.

Key words:
cervical cancer – human papillomavirus (HPV) – HPV testing – cytology – histology


Autoři: J. Drozenová 1;  M. Dražďáková 2;  C. Povýšil 1;  J. Dušková 1
Působiště autorů: Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Sérologická laboratoř ÚKB 1. LF UK a VFN, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 42, 2006, No. 1, p. 20-23
Kategorie: Články

Souhrn

Perzistence infekce vysoce rizikovými (high-risk) HPV typy je odpovědná za vznik, přetrvávání a progresi dlaždicobuněčné (skvamózní) intraepiteliální léze (SIL). Během tří let bylo vyšetřeno celkem 52 žen, u nichž byly závěry cytologického vyšetření porovnávány s výsledky HPV testu. Při histologickém vyšetření byly prokázány středně těžké až těžké dysplastické změny (HSIL) ve dvou případech u pacientek s cytologickou diagnózou ASC-H. Lehké dysplastické změny (LSIL) byly zastiženy v 8 případech, kde ve 4 případech byla stanovena cytologická diagnóza ASC-US a ve 4 případech diagnóza LSIL. Všechny ženy s histologicky potvrzenými dysplastickými změnami byly HR HPV DNA pozitivní.

Naše výsledky dokazují, že významné histologické léze mohou být objeveny u HR HPV DNA pozitivních pacientek s cytologickou diagnózou ASC-US (atypické dlaždicové buňky neurčitého významu), zvláště však ASC-H (atypické dlaždicové buňky, nelze vyloučit high-grade skvamózní intraepiteliální lézi). Kombinovaný screeningový test nabízí větší možnost ochrany anebo může umožnit prodloužení intervalu screeningových kontrol.

Klíčová slova:
karcinom děložního čípku – lidské papilomaviry (HPV) – HPV test – cytologie – histologie


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se