Melanom napodobující maligní nádor měkkých tkání


Melanoma Simulating Malignant Soft Tissue Tumour

The authors presented the case of an 82-year-old man with primary nodular melanoma of the skin on the back (Breslow 3 mm) which repeatedly metastasized five times to the cervical lymph nodes. Metastases were excised. The aim of this report was to demonstrate changes in the phenotype and immunophenotype during tumour progression. Originally round and oval melanoblasts had a characteristic immunophenotype. They were S100 protein, HMB45, Malan A, MITF positive. From the second biopsy the immunophenotype began to change, and the amount of positive cells declined. In the succeeding biopsies the morphology was also changed. There were spindle cells which formed mutually intermingled bundles in places with large multinucleate cells. The histological pattern assembled malignant mesenchymal tumour - type malignant fibrous histiocytoma. The immunophenotype was also changed. The second to fifth metastases in the cervical region were only S100 protein positive. The other above-mentioned melanoma markers were negative. Differential diagnosis includes neurotropic-desmoplastic malignant melanoma, Bednář tumour (pigmented dermatofibrosarcoma protuberans; storiform neurofibroma), malignant peripheral nerve sheath tumour (neurogenic sarcoma) and malignant fibrous histiocytoma.

Key words:
melanoma – malignant fibrous histiocytoma – immunohistochemistry - phenotype


Autoři: J. Mačák;  I. Zavřelová
Působiště autorů: Ústav patologické anatomie FN a LF MU, Brno
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 41, 2005, No. 4, p. 146-149
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Autoři popisují případ 82letého muže s nodulárním melanomem (Breslow 3 mm) na kůži zad, který metastazoval do lymfatických uzlin krku a později opakovaně v pěti metastázách do krční oblasti. Odtud byl vždy excidován. Cílem práce bylo ukázat změnu fenotypu a imunofenotypu při nádorové progresi. Původní kulaté nebo oválné melanoblasty měly charakteristický imunofenotyp: S100 protein +, HMB45+, Melan A+, MITF+. Již od druhé biopsie se začal měnit imunofenotyp a pozitivních buněk s jednotlivými markery začalo ubývat. V dalších biopsiích se nádor morfologicky změnil. Byly přítomny protáhlé buňky, které tvořily vzájemně propletené svazky, místy s velkými vícejadernými buňkami.

Histologický obraz připomínal maligní mezenchymový nádor typu maligního fibrózního histiocytomu. Ke změně došlo i v imunofenotypu. Druhá až pátá metastáza v krční oblasti byly pouze S100 protein pozitivní. Ostatní, výše uvedené melanomové markery byly negativní. Diferenciálně diagnosticky je nutné odlišit neurotropně-dezmoplastický melanom, Bednářův nádor (pigmentovaný dermatofibrosarcoma protuberans; storiformní neurofibrom), maligní nádor periferních nervů (neurogenní sarkom), maligní fibrózní histiocytom.

Klíčová slova:
melanom – maligní fibrózní histiocytom – imunohistochemie – fenotyp


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2005 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×