Dezmin-pozitivní a alfa-aktin pozitivní chondrocyty v defektech lidské kloubní chrupavky


Desmin-Positive and alpha-Smooth Muscle Actin Positive Chondrocytes in Human Defective Articular Cartilage-Preliminary Report

We studied the results of immunostaining for S-100 protein, alpha-smooth muscle actin, muscle specific actin and desmin in articular cartilage specimens obtained during an arthroscopy from eight patients with different degrees of osteoarthritis of the knee joint. In all cases, most of the cartilage cells were strongly positive for S-100 protein. Actin positive chondrocytes were present in four samples showing repair cartilage changes with occurrence of fibrocartilage tissue. Moreover, in one case, we observed typical desmin-positive chondrocytes in the layer of cartilage filling the defect of the articular cartilage surface. The expression of desmin can be regarded as a reaction to trauma or the indication of an inherent abnormality. The chondrocytes probably switched on smooth muscle features during the healing process, because desmin is to a great extent a typical muscle cell marker. This fact could probably support our previous supposition that cartilage cells expressing muscle markers could be designated as myochondroblasts and myochondrocytes analogously to the terminology of myofibroblasts. It is possible that during the healing of the cartilage defects, such a transformation of the immunophenotype of the cartilage cells is quite frequent, but it could also be only transient nature only

Key words:
articular cartilage – osteochondritis – actin-positive chondrocytes – desmin positive chondrocytes – myochondrocytes


Autoři: C. Povýšil 1;  P. Dundr 1;  D. Tvrdík 1;  A. Podškubka 2;  R. Kaňa 3;  M. Horák 4
Působiště autorů: Ústav patologie 1. LF UK a VFN a Katedra patologické anatomie IPVZ, Praha 1;  Ortopedická klinika 1. LF UK a FNB a IPVZ, Praha 2;  Oddělení ORL VFN, Praha 3;  Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a FNB, Praha 4
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 41, 2005, No. 4, p. 133-136
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Autoři studovali expresi S-100 proteinu, aktinu hladké svaloviny, svalového aktinu a dezminu v kloubních chrupavkách odebraných při artroskopickém vyšetření u 8 pacientů s různým stupněm osteoartritidy kolenního kloubu. Ve všech případech byly buňky chrupavčité tkáně zřetelně pozitivní v reakci k průkazu S-100 proteinu. Aktin pozitivní chondrocyty byly zaznamenány ve 4 vzorcích s reparativními změnami při osteoartritidě provázenými tvorbou fibrózní chrupavčité tkáně. Navíc u jednoho z těchto vzorků byly současně pozorovány dezmin pozitivní chondrocyty ve vrstvě chrupavčité tkáně vyplňující povrchový defekt v kloubní chrupavce. Expresi dezminu je možno chápat jako důsledek reakce na trauma nebo výraz vrozené abnormality. Chondrocyty pravděpodobně získaly během hojivého procesu některé rysy buněk hladké svaloviny, neboť dezmin je do značné míry marker svalových buněk. Tento fakt by mohl podporovat původní předpoklad autorů, že chondrocyty exprimující svalové markery by mohly být označovány v analogii s myofibroblasty jako myochondrocyty a myochondroblasty. Je pravděpodobné, že takováto transformace imunofenotypu chondrocytů je v průběhu hojení defektů chrupavky dosti častá, i když možná pouze přechodného charakteru.

Klíčová slova:
kloubní chrupavka – osteoartritis – aktin pozitivní chondrocyty – dezmin pozitivní chondrocyty- myochondrocyty


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2005 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se