Solitární fibrózní tumor pleury – popis dvoupřípadů s rysy malignity


Solitary Fibrous Tumor of the Pleura – Description of Two Cases withFeatures of Malignancy

Two cases of solitary fibrous tumor of the pleura with features of malignancy are described. Inthe first case, the tumor macroscopically showed noncircumscribed growth. Microscopically, onlow power examination, the tumor was characteristically „patternless“, with alternation of cellularareas and hypocellular, prominently collagenized areas. There was an infiltrative growthpresent at the margins. Cytological atypias were not present. In the second case, the tumor wasmacroscopically circumscribed. Microscopically, on low power examination, the tumor had characteristical„patternless“ appearance again. Pleomorphic cells with high mitotic activity dominatedin cellular areas on high power examination. The infiltrative pattern of growth was notpresent at the margins. Both tumors were classified as malignant solitary fibrous tumors of thepleura, or fibrosarcomas of the pleura. The criteria of malignancy for solitary fibrous tumor arediscussed.

Key words:
solitary fibrous tumor – malignancy


Autoři: D. Stratil ;  L. Křen ;  M. Hermanová ;  J. Brázdil ;  M. Votava ;  K. Dvořák
Působiště autorů: Patologicko-anatomický ústav FN, Brno
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2004, No. 3, p. 106-108
Kategorie: Články

Souhrn

Předkládána jsou dvě pozorování solitárního fibrózního tumoru pleury s rysy malignity. V prvnímpřípadě tumor jevil makroskopicky neohraničený růst. Mikroskopický obraz v malém zvětšeníukazoval charakteristickou „bezstrukturní“ stavbu, se střídáním buněčnatých a hypocelulárních,výrazně kolagenizovaných oblastí. V okrajích byl přítomen infiltrativní růst. Cytologické atypienebyly přítomny. Ve druhém případě byl tumor makroskopicky ohraničený. Mikroskopický obrazv malém zvětšení rovněž ukazoval charakteristickou „bezstrukturní“ stavbu. Při velkém zvětšenív buněčnatých oblastech dominovaly pleomorfní buňky s vysokou mitotickou aktivitou. Infiltrativnírůst v okrajích nebyl přítomen. Oba tumory byly klasifikovány jako maligní solitární fibróznítumory pleury, resp. fibrosarkomy pleury. Je diskutováno o kritériích malignity pro solitárnífibrózní tumor.

Klíčová slova:
solitární fibrózní tumor – malignita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se