Smíšené germinální nádory ovaria u dětía dospívajícíchRetrospektivní klinicko-patologická studie


Mixed Germ Cell Tumours of the Ovary in Childhood and Adolescence

Mixed germ cell tumours of the ovary are rare malignant neoplasms containing combinations oftwo or more types of germ cell elements.The aim of the study was to review biopsy examinations, medical records, treatment strategy,follow-up and outcome of all girls treated for mixed germ cell tumour of the ovary at the Departmentof Pediatric Oncology, University Hospital Motol during the period 1979–2002.Archival slides of all tumours were reviewed and tumours were classified according to the WHOsystem. The clinical data on surgical treatment, chemotherapy and radiotherapy used and followupinformation were obtained in all girls. The staging was reviewed retrospectively on the basisof surgical and pathological findings and results of imaging investigations, and it was outlinedaccording to the most recent FIGO criteria and TNM classification.Sixteen girls with mixed germ cell tumour of the ovary, age range 3 years 11 months to 17 years 8months (median 12 years) were treated. All girls presented with unilateral tumour of the ovaryand all underwent surgery as an initial treatment. The most common presenting symptom wasabdominal pain, occurring in ten patients. The original diagnosis of mixed histology was confirmedin all cases; in five cases the tumour contained three histologic components, in eleven casesthe tumour consisted of two germ cell types. All tumours contained elements of yolk sac tumour,followed by immature teratoma, embryonal carcinoma, dysgerminoma and mature teratoma. Atthe time of diagnosis three patients had stage I disease, four patients stage II, seven stage III andtwo stage IV disease. All patients were treated with chemotherapy after surgery, predominantlywith platinum-based regimens (PVB, BEP). Three patients treated initially with MAC (metothrexate,dactinomycin, cyclophosphamide) were diagnosed in the early eighties. In seven girls withadvanced disease treated in the early years, radiotherapy was administered to the pelvis or wholeabdomen. Overall survival and event-free survival were 80% and 81.3% respectively (median follow-up time 7.6 years). Three patients have died from the disease, two progressed on treatment(MAC), one girl relapsed three months after finishing therapy, no further therapy was administered.One girl underwent resection of tumour of her remaining ovary 24 months after original diagnosis. Histology showed mixed serous and mucinous cystadenoma. The latest examinationsrevealed that all other patients were in good health.Microscopic examination should be extensive and careful to find out all types of malignant germcell elements. Platinum based chemotherapy is effective in the management of children andadolescents with mixed germ cell tumors of the ovary. Chemosensitivity of these tumours a most girls to have conservative surgery with possible preservation of reproductive function.

Key words:
mixed germ cell tumour – ovary – childhood – adolescence – treatment – chemotherapy


Autoři: A. Zuntová 1;  D. Sumerauer 2;  L. Teslík 3;  E. Kabíčková 2;  J. Koutecký 2
Působiště autorů: Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha 2Klinika dětské onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha3Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2004, No. 3, p. 92-101
Kategorie: Články

Souhrn

Smíšené germinální nádory ovaria jsou podle klasifikace WHO tvořené dvěma nebo více typygerminálních nádorů a jsou vždy maligní.Cílem práce bylo u 16 pacientek mladších 18 let vyšetřovaných a léčených ve FN Motol v letech1979–2002 revidovat bioptická vyšetření, rozsah operace, klinické stadium, onkologickou léčbua léčebné výsledky a zjistit vliv léčby na současný zdravotní stav.Klasifikace nádorů po doplnění imunohistochemického vyšetření byla provedena podle WHOz roku 2003. Onkologické vyšetření zahrnovalo fyzikální vyšetření, krevní obraz, biochemickévyšetření včetně nádorových markerů, vyšetření plic (RTG, CT) a vyšetření břicha a pánve (sonografie,CT). Gynekologické vyšetření bylo zaměřeno na funkci zbývajícího ovaria.Medián věku pacientek v době stanovení diagnózy je 12 let (3 roky a 11 měsíců – 17 let a 8 měsíců),všechny měly jednostranný nádor ovaria. U pěti byl nádor směsí struktur tří nádorů, u 11 bylnádor směsí struktur dvou nádorů. Všech 16 mělo v nádoru jako jednu ze složek nádor ze žloutkovéhováčku. Další nádorové složky zahrnovaly: teratom nezralý, embryonální karcinom, dysgerminoma teratom zralý. V době stanovení diagnózy podle FIGO klasifikace měly dvě pacientkystadium onemocnění IA, jedna IC, čtyři IIC, dvě IIIB, pět IIIC a dvě stadium IV. S výjimkou třípacientek léčených počátkem 80. let byly zbývající pacientky léčeny chemoterapií s platinovýmideriváty. Radioterapii jsme indikovali u sedmi pacientek. Tři pacientky zemřely za 11, 13 a 17měsíců na progresi základního onemocnění, z toho jedna byla léčena chemoterapií s cisplatinou.Celkem 13 pacientek souboru žije s mediánem sledování 7,6 roku v klinické remisi a v dobrémzdravotním stavu.Mikroskopické vyšetření musí mít dostatečný rozsah, aby se zjistily všechny nádorové složky.Zavedení platinových derivátů do léčby ovariálních germinálních nádorů výrazně zlepšilo prognózupacientek i v pokročilém stadiu nádorového onemocnění.

Klíčová slova:
smíšený germinální nádor – ovarium – dětství – dospívání – onkologická léčba

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se