Histopatologie a diferenciální diagnostikaceliakální sprue


Histopathology and Differential Diagnosis of Celiac Disease

Marsh’ classification of celiac disease or malabsorption syndrome sensu stricto is based on increasednumber of intraepithelial lymphocytes, as the first and constant sign/feature of the disease.Thereafter follow structural alterations of the mucous membrane, particularly of villous architecture,crypt height and enterocytes. According to the Marsh’ classification, type 0 corresponds tonormal mucous membrane, and type 1, the infiltrative type, is characterised by an increase inintraepithelial lymphocytes (IEL), which amount to more than 40 lymphocytes/100 enterocytes.Type 2 has normal villous architecture, an increase in IEL numbers and crypt hyperplasia. Type3, the destructive type, is characterised by villous atrophy and may be divided into three subgroupsdepending on the degree of the atrophy - mild, marked, and total (flat mucosa). Combinationof these histopathological findings, patient’s history and clinical course may result in thedefinition of six „states“ of celiac disease. Marsh’ classification is helpful for an early diagnosis ofthe disease and should be applied in any case of the bioptical examination of the malabsorptionsyndrome. The disadvantage of this system, applied on formol-paraffin tissue sections, is impossibilityof revealing disacharidases (particularly lactase) deficiency. From this point of view, histochemicaldetection of disacharidases should accompany the bioptical examination of jejunalmucosa.

Key words:
celiac disease - malabsorption syndrome - biopsy - histochemistry.


Autoři: Z. Lukáš
Působiště autorů: Patologicko-anatomický ústav FN, Brno
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2004, No. 1, p. 3-6
Kategorie: Články

Souhrn

Základem Marshovy klasifikace celiakální sprue, či malabsorpčního syndromu v užším slovasmyslu, je zvýšený počet intraepiteliálních lymfocytů, jakožto první a konstantní znak tohotoonemocnění. Teprve poté dochází ke strukturálním změnám sliznice, zejména architektury klků,krypt a enterocytů. Podle uvedené klasifikace odpovídá typ 0 normálnímu nálezu. Typ 1, infiltrativní,má více než 40 intraepiteliálních lymfocytů /100 enterocytů v jinak normální sliznici. Typ 2má kromě zvýšeného počtu intraepiteliálních lymfocytů i prohloubené krypty. Typ 3, destruktivní,vykazuje zvýšený počet intraepiteliálních lymfocytů s postupnou atrofií klků až po vyhlazenousliznici a vzácný typ 4 má vyhlazenou sliznici, ale nezvýšený počet intraepiteliálních lymfocytů.Kombinací těchto biopticky postižitelných změn, anamnézy a klinického nálezu lze definovat šestklinicko-patologických stavů. Marshova klasifikace celiakální sprue je diagnosticky přínosnáa měla by být aplikována ve všech případech diagnostiky malabsorpčního syndromu. Nedostatkemtohoto systému, který lze uplatnit na formol-parafinovém materiálu, je omezení diferenciálnídiagnostiky celiakální sprue, zejména stanovení reaktivity disacharidáz. Z tohoto hlediska bybiopsie měla být doplněná histochemickým vyšetřením vzorku, zaměřeným na reaktivitu disacharidáz,zejména laktázy.

Klíčová slova:
biopsie - celiakální sprue - histochemie - malabsorpční syndrom

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se