Identifikace přenašeček Duchenneovy a Beckerovysvalové dystrofie metodou fluorescenční in situhybridizace


Identification of Duchenne and Becker MuscularDystrophy Carriers by Fluorescence In SituHybridization

Duchenne and Becker muscular dystrophies (DMD/BMD) are X-linked recessive disorders causedby mutations in the dystrophin gene. A large intragenic deletion has been described in about 65%of DMD/BMD patients. Mothers of affected males are DMD/BMD carriers in two thirds of thecases. Routine deletions detection in DMD/BMD males is performed using multiplex polymerasechain reaction (mPCR), RT-PCR with a protein truncation test (PTT) or using Southern blotting.In females the deletions detection is complicated by the presence of a normal gene copy on thesecond X-chromosome. We are presenting the diagnostic strategy using FISH for the deletionsdetection in the dystrophin gene of female DMD/BMD carriers. We have used a set of six cosmidprobes for the detection of the most frequently deleted areas of the dystrophin gene from theDepartment of Human Genetics, Leiden University Medical Center. We have examined 14 mothersof DMD/BMD males with a deletion in the dystrophin gene identified using mPCR. Four mothersof affected males have been diagnosed as carriers of a deletion in the dystrophin gene. We haverevealed no deletion mutations in the exons examined in a control group of four healthy females.No discrepancy has been found between the FISH analysis results and the results of mPCR.Our results indicate that FISH is an effective and direct method for the identification ofDMD/BMD carriers and we suggest this method as a method of a first choice in the identificationof DMD/BMD carriers.

Key words:
Duchenne muscular dystrophy (DMD) - deletions - FISH


Autoři: M. Hermanová;  Z. Lukáš;  I. Kroupová;  E. Lukášová
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2002, No. 1, p. 18-23
Kategorie: Články

Souhrn

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie (DMD/BMD) jsou na X chromosom vázaná recesivnědědičná onemocnění způsobená mutacemi v genu, který kóduje protein dystrofin. U přibližně65 % pacientů postižených DMD a BMD se zjistí velká intragenová delece v dystrofinovém genu.Matky postižených chlapců jsou asi ve dvou třetinách případů přenašečkami příslušné mutacev dystrofinovém genu. U postižených probandů se detekce delecí v dystrofinovém genu rutinněprovádí metodami vícenásobné polymerázové řetězové reakce (mPCR), RT-PCR (reverzně transkriptázové PCR) s testem na zkrácený protein (PTT - protein truncation test) či Southern blottingem. Detekce delecí u přenašeček je komplikována přítomností kopie genu pro dystrofin nadruhém chromosomu X. V naší studii prezentujeme diagnostickou strategii, která využívá metodufluorescenční in situ hybridizace (FISH) pro detekci přenašeček DMD/BMD. Použili jsme set šestikosmidových prob na detekci nejčastěji deletovaných oblastí dystrofinového genu získaných z oddělení lékařské genetiky Leidenské Univerzity (Department of Human Genetics, Leiden University Medical Center). Vyšetřili jsme 14 matek probandů, u nichž byla metodou mPCR neboRT-PCR/PTT zjištěna a definována delece v dystrofinovém genu. Ve 4 případech byla matka postiženého probanda identifikována jako přenašečka delece v dystrofinovém genu. U čtyř zdravýchžen kontrolní skupiny jsme neprokázali delece ve vyšetřovaných exonech. Žádný ze získanýchvýsledků nebyl v rozporu s výsledky mPCR či RT-PCR/PTT. Na základě našich výsledků jsmedospěli k závěru, že fluorescenční in situ hybridizace je efektivní a přímou metodou pro identifikaci přenašeček delecí v dystrofinovém genu a navrhujeme ji jako metodu první volby v diagnostice přenašeček DMD/BMD.

Klíčová slova:
Duchenneova svalová dystrofie (DMD) - delece - FISH

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2002 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se