DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ
KONTROLNÍ TEST


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 92, 2017, No. 6, p. 262
Kategorie: Doškolování lékařů - test

1. Mezi mutageny řadíme:

 • a) faktory fyzikální (UV a ionizující záření)
 • b) vlivy chemické (aromatické sloučeniny, silné oxidanty)
 • c) vlivy biologické, např. virové infekce
 • d) poruchy reparativních buněčných mechanismů

2. Germinální mutace:

 • a) se nachází ve všech buněčných populacích jedince
 • b) vzniká až postnatálně, těsně po narození
 • c) jsou podkladem hereditárních nádorových onemocnění
 • d) typicky se jedná o mutaci BRAF u maligního melanomu

 3. Mozaicismus:

 • a) může být navozen tzv. lyonizací chromozomu X
 • b) označuje stav, kdy jsou u jedince přítomny geneticky odlišné buněčné linie
 • c) může být dědičný
 • d) jedná se vždy o získanou poruchu

4. Hereditární nádorová onemocnění:

 • a) jsou relativně vzácná, představují okolo 5–10 % všech nádorů
 • b) jsou podmíněny germinální mutací, např. genu RB1
 • c) jsou časté, představují okolo 50 % všech nádorů
 • d) dají se odhalit pomocí metod klinické genetiky

5. BRAF mutace:

 • a) je typická pouze pro maligní melanom
 • b) v melanomu se vyskytuje až v 83 % případů
 • c) je typická i pro jiná nádorová onemocnění
 • d) vyskytuje se hojně i v benigních melanocytárních névech, až v 83 % případů

6. Tumor supresorový gen p53:

 • a) je nejčastěji mutovaný gen v nádorové biologii
 • b) je specifický pro dermatoonkologickou problematiku
 • c) klíčová role v nádorové biologii je jeho inaktivace
 • d) v kožních nádorech se tato mutace typicky nevyskytuje

7. Mezi genetické diagnostické biomarkery v dermatoonkologii patří např.:

 • a) vyšetření genu CDKN2A pomocí metody FISH
 • b) mutace TCR genu u kožních lymfomů
 • c) vyšetření mutace BRAF
 • d) vyšetření mutace p53 u kožních lymfomů, zejména u mycosis fungoides

8. Mezi nejpoužívanější sérologické biomarkery v dermatoonkologii patří:

 • a) vyšetření S100B proteinu
 • b) sérologické biomarkery se v dermatoonkologii nepoužívají
 • c) vyšetření LDH
 • d) vyšetření specifických microRNA

9. Imunohistochemické biomarkery:

 • a) jsou rutinně používány v diagnostice nádorů
 • b) vyšetření SOX10 je rutině používaný diferenciálně diagnostický biomarker buněk s neuroektodermální histogenezí
 • c) vyšetření PD-L1 v nádorech může mít prediktivní význam
 • d) mohou upřesnit graiding nádorů

10. Pro preanalytickou fázi zpracování tkání je nezbytné:

 • a) fixovat tkáně déle než 48 hodin
 • b) k fixaci tkání použít vždy 70% roztok etanolu
 • c) k účelům molekulárně genetických vyšetření nukleových kyselin použít nejlépe RNA later
 • d) aby objem fixačního roztoku byl alespoň 2krát větší než samotný biologických vzorek

Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi posílejte na e-mailovou adresu: kozni@lf1.cuni.cz vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu v č.5/2017:

Faberová R. et al. Infantilní hemangiomy z pohledu dermatologa

Správné odpovědi: 1d, 2a, 3d, 4d, 5b, 6c, 7d, 8c, 9a,10a


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Infekční lékařství

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2017 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se