Česká a slovenská psychiatrie - Číslo 3/2008

Úvodník

107
Psychiatrické péči v ČR chybí kvalitní vyvážený projekt

I. David


Původní práce

109
Polymorfismus Val158Met genu pro katechol-O-methyltransferázu a psychotické příznaky u závislosti na metamfetaminu

L. Hosák, A. Hanušová, M. Beránek, E. Čermáková

115
Porucha barvocitu u alkoholiků a její souvislost s polymorfismem genu pro BDNF

O. Šerý, J. Lochman, P. Zvolský, Z. Hlinomazová, M. Novotný


Souborné referáty

120
Z histórie vývinu konceptu kongruencie v prístupe zameranom na človeka

H. Smitková


Z historie

126
Počátky novodobé psychiatrie (19. století)

V. Šedivec

128
Heinrich von Kleist a jeho „Michael Kohlhaas“

J. Vacek


Zpráva

134
Děkovný dopis doc. PhDr. Janu Srncovi, CSc.
135
Pionýři odcházejí

Osobní zprávy

137
Sto let od narození prof. MUDr. Emila Vencovského, DrSc.
138
Doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc. – jeho historický vklad a poselství pro současnost
140
Blahopřání k jubileu doc. Jiřímu Kocourkovi

Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

141
Zpráva o činnosti výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP (za období říjen 2007 – červen 2008) pro valnou hromadu členů, plánovanou na 13. června 2008 v rámci VII. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně
144
Pozvání na valnou hromadu
145
Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 14. května 2008

Kongresy, konference, kurzy

146
Kongresy, konference, kurzy
155
Zpráva o regionálním CINP

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se