Uveal malignant melanoma and stereotactic radiosurgery.
Intraocular uveal melanoma and one-day session stereotactic radiosurgery at linear accelerator.


Autoři: Alena Furdova & Miron Sramka
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 70, 2014, No. 6, p. 248
Kategorie: Oznámení

Vydalo: LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 2014, 183 str.

ISBN: 978-3-659-61042-4.

Námetom tejto aj v medzinárodnom meradle ojedinelej knižnej monografie je oboznámenie odbornej verejnosti s možnosťami a postupmi najmodernejším liečby primárneho malígneho nádoru – melanómu uveálneho traktu očnej guľe. Je to aplikácia stereotaktickej rádiochirurgie v klinickej praxi oftalmoonkológii.

Publikácia je výsledkom spolupráce dvojice renomovaných odborníkov: oftalmológa so zameraním na oftalmoonkológiu a onkológa, špecialistu na stereotaktickú rádiochirugiu. Vzhľadom na vysokú aktuálnosť námetu rukopis publikácie prijalo a na vydanie do tlače v anglickom jazyku pripravilo renomované zahraničné vydavateľstvo: LAP LAMBERT – Akademické vydavateľstvo, Saarbrücken.

Monografia má celkovo 183 strán, dokumentovaná je 93 inštruktívnymi (čiernobielymi) obrázkami a 6 tabuľkami a vo veľmi aktuálnej literatúre je 269 citácií. Obsahovo je publikácia rozdelená do 6 kapitol. Prvé 4 kapitoly predkladajú prehľad výskytu, klasifikácie, epidemiológie, princípov liečby a prognostických, ako aj imunologických aspektov malígneho melanómu uvey.

V hlavnej časti (5. kapitola) sú najprv uvedené princípy, výpočty a praktické technické postupy použitia stereotaktickej rádiochirurgie   v medicínskej praxi všeobecne. Následne sú predložené vlastné postupy a výsledky z viacročných skúseností aplikácie stereotaktickej rádiochirurgie v liečebnej praxi oftalmoonkológie. Hodnotenie vychádza z retrospektívnej analýzy dokumentácie Klinky oftalmológie LF UK a UN v Bratislave v rokoch 2001–2008 (súbor 84 pac.), resp. 2009–2011 (súbor 40 pac.). Pritom sú porovnávané vlastné výsledky po enukleácii pre melanómy uvey s výsledkami liečby aj komplikáciami stereotaktickej rádiochirurgie. V diskusii sú porovnávané tieto výsledky s údajmi z literatúry. Po operácii boli pacienti dispenzarizovaní na oftalmoonkologickej ambulancii Očnej kliniky UN v Bratislave. Zdôrazňuje sa pritom skutočnosť, že výsledkom liečby malígneho melanómu uvey stereotaktickou rádiochirurgiou je možnosť nielen zachovať očnú guľu morfologicky, ale aj užitočné videnie postihnutého oka.

V  závere sú veľmi stručne zhrnuté mechanizmy a súvislosti s aplikáciou a pôsobením ionizujúceho žiarenia pri malígnych melanómoch uvey.

Jazykovo je monografia napísaná jasne a zrozumiteľne. Plne vyhovuje potrebám oftalmológov, resp. oftalmoonkológov. Vzhľadom na uvedenie technických postupov aplikácie stereotaktickej rádiochirurgie všeobecne v onkológii a špeciálnych postupov aplikácie v oftalmoonkológii publikácia môže byť značným prínosom aj pre odborníkov hraničných medicínskych a vedeckých oblastí, resp. pre ďalších záujemcov zaoberajúcich sa problematikou liečby nádorových ochorení.


Prof. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc.

emeritný profesor

Klinika oftalmológie LF UK v Bratislave


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 6

2014 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×