K 80. narodeninám primára očného oddelenia v Bojniciach MUDr. Teodora Streichera


Autoři: Ida Simonidesová
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 67, 2011, No. 4, p. 143
Kategorie: Osobní zprávy

Je to až neuveriteľné, že v týchto dňoch sa emeritný primár očného oddelenia v Bojniciach dožíva 80 rokov.

MUDr. Teodor Streicher sa narodil 9. 10. 1931 v Topoľčanoch. Po maturite na miestom gymnáziu v roku 1950 pokračoval v štúdiu na Lekárskej fakulte v Bratislave, kde v v roku 1956 promoval. V tých časoch nebolo možné vybrať si obor, v ktorom chcel pracovať. Preto strávil 5 rokov po promócii na pre neho nezaujímavých pracoviskách. V roku 1961 využil príležitosť pracovať v novozriadenej nemocnici v Bojniciach na očnom oddelení, pod vedením prim. MUDr. Františka Kuruca. Po atestácii I. stupňa v roku 1963 pracoval na poliklinike. Bol však v stálom kontakte s lôžkovým oddelení a očnou chirurgiou. V roku 1969, po atestácii II. stupňa a odchode primára Františka Kuruca do exilu, sa stal primárom očného oddelenia, ktoré viedol nepretržite 24 rokov do roku 1993. Pod vedením MUDr. Streichera úspešne atestoval 14 oftalmológov, z toho 6 urobilo atestáciu I. stupňa. Piati z nich sa stali primármi.

jp_36602_f_1
jp_36602_f_1

Veľkú úlohu v jeho ďalšom medicínskom raste zohrali študijné cesty do zahraničia (Jena, Magdeburg, Halle/Salle) a pobyty na klinikách v bývalom Československu. Mal vždy dokonalý prehľad o všetkých novinkách v diagnostike a liečbe očných ochorení, najmä vďaka neustálemu štúdiu zahraničnej literatúry. Všetky perspektívne postupy dokázal zaviesť na svojom pracovisku. Popri množstve organizačnej a rutinnej práce sa venoval predovšetkým hereditárnym, dystrofickým, cievnym chorobám sietnice a vývojovým chybám oka. Záujem o choroby sietnice a cievovky ho priviedol k tomu, až sa stal priekopníkom angiografickej diagnostiky. Na očnom oddelení v Bojniciach sa už v roku 1972 robila angiografia sietnice. Od roku 1988, ako na jednom z prvých pracovísk v bývalom Československu, aj angiografia dúhovky. MUDr. Streicher sa v roku 1992 podieľal na založení FAN klubu fluoresceínovej angiografie a stal sa jeho prvým prezidentom. Ideou bola výmena skúseností medzi oftalmológmi vykonávajúcimi toto vyšetrenie v nekonvenčnej, uvoľnenej diskusii. So zármutkom pozoroval pokles záujmu a tento klub a obmedzenie jeho činnosti. Popri množstve práce, vo vtedajších ťažkých podmienkach, kedy často pracoval sám, alebo len s jedným sekundárom, stihol vedecky pracovať a publikovať. Publikoval viac ako 40 prác v domácich a zahraničných odborných časopisoch, odprednášal stovky prednášok na rôznych fórach. Vypracoval videokazetu o fluoresceínovej angiografii sietnice a inštruktážne výučbové CD o fluoresceínovej angiografii dúhovky z vlastných materiálov. V rokoch 1986–1998 bol členom výboru SOS. Viackrát bol ocenený SOS za najlepšiu publikáciu a je nositeľom zlatej medaily za zásluhy SLS. Aktívne pracoval do roku 2000, ale naďalej zostáva v úzkom kontakte so svojim pracoviskom ako konzultant pri angiografických vyšetreniach. Poskytuje vzácne rady pri príprave prednášok a publikácii a prispieva k príprave mladých lekárov k atestačným skúškam.

Jeho veľkou životnou záľubou bolo poľovníctvo, ale celoživotnou láskou na prvom mieste bola vždy oftalmológia. Podľa jeho vlastných slov: „Keby som sa znovu narodil (v lepšej dobe a priestore), bol by som zase oftalmológom“.

Vážený pán primár, dovoľte mi v mene všetkých pacientov, ktorým ste za dlhé roky aktívnej práce pomohli, aj za všetkých očných lekárov, s ktorými ste spolupracoval, poďakovať Vám za celoživotnú odbornú prácu v očnom lekárstve. K Vášmu významnému životnému jubileu Vám prajeme pevné zdravie, veľa elánu a optimizmu, spokojný a radostný život.

Je mi cťou, že som mohla byť Vašou žiačkou. Bol ste výborný, aj keď občas prísny učiteľ a šéf. Vždy troch vpredu vo vedomostiach, neuveriteľné sčítaný a vzdelaný. Ste pre nás osobným vzorom a Vašou vitalitou stále prekvapujete svoje okolie. Teší nás, že môžeme stále s Vami spolupracovať a čerpať z Vašich bohatých skúseností.

Za kolektív očného oddelenia Bojnice MUDr. Ida Simonidesová


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 4

2011 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se