K 80. narodeninám primára očného oddelenia v Bojniciach MUDr. Teodora Streichera


Autoři: Ida Simonidesová
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 67, 2011, No. 4, p. 143
Kategorie: Osobní zprávy

Je to až neuveriteľné, že v týchto dňoch sa emeritný primár očného oddelenia v Bojniciach dožíva 80 rokov.

MUDr. Teodor Streicher sa narodil 9. 10. 1931 v Topoľčanoch. Po maturite na miestom gymnáziu v roku 1950 pokračoval v štúdiu na Lekárskej fakulte v Bratislave, kde v v roku 1956 promoval. V tých časoch nebolo možné vybrať si obor, v ktorom chcel pracovať. Preto strávil 5 rokov po promócii na pre neho nezaujímavých pracoviskách. V roku 1961 využil príležitosť pracovať v novozriadenej nemocnici v Bojniciach na očnom oddelení, pod vedením prim. MUDr. Františka Kuruca. Po atestácii I. stupňa v roku 1963 pracoval na poliklinike. Bol však v stálom kontakte s lôžkovým oddelení a očnou chirurgiou. V roku 1969, po atestácii II. stupňa a odchode primára Františka Kuruca do exilu, sa stal primárom očného oddelenia, ktoré viedol nepretržite 24 rokov do roku 1993. Pod vedením MUDr. Streichera úspešne atestoval 14 oftalmológov, z toho 6 urobilo atestáciu I. stupňa. Piati z nich sa stali primármi.

jp_36602_f_1
jp_36602_f_1

Veľkú úlohu v jeho ďalšom medicínskom raste zohrali študijné cesty do zahraničia (Jena, Magdeburg, Halle/Salle) a pobyty na klinikách v bývalom Československu. Mal vždy dokonalý prehľad o všetkých novinkách v diagnostike a liečbe očných ochorení, najmä vďaka neustálemu štúdiu zahraničnej literatúry. Všetky perspektívne postupy dokázal zaviesť na svojom pracovisku. Popri množstve organizačnej a rutinnej práce sa venoval predovšetkým hereditárnym, dystrofickým, cievnym chorobám sietnice a vývojovým chybám oka. Záujem o choroby sietnice a cievovky ho priviedol k tomu, až sa stal priekopníkom angiografickej diagnostiky. Na očnom oddelení v Bojniciach sa už v roku 1972 robila angiografia sietnice. Od roku 1988, ako na jednom z prvých pracovísk v bývalom Československu, aj angiografia dúhovky. MUDr. Streicher sa v roku 1992 podieľal na založení FAN klubu fluoresceínovej angiografie a stal sa jeho prvým prezidentom. Ideou bola výmena skúseností medzi oftalmológmi vykonávajúcimi toto vyšetrenie v nekonvenčnej, uvoľnenej diskusii. So zármutkom pozoroval pokles záujmu a tento klub a obmedzenie jeho činnosti. Popri množstve práce, vo vtedajších ťažkých podmienkach, kedy často pracoval sám, alebo len s jedným sekundárom, stihol vedecky pracovať a publikovať. Publikoval viac ako 40 prác v domácich a zahraničných odborných časopisoch, odprednášal stovky prednášok na rôznych fórach. Vypracoval videokazetu o fluoresceínovej angiografii sietnice a inštruktážne výučbové CD o fluoresceínovej angiografii dúhovky z vlastných materiálov. V rokoch 1986–1998 bol členom výboru SOS. Viackrát bol ocenený SOS za najlepšiu publikáciu a je nositeľom zlatej medaily za zásluhy SLS. Aktívne pracoval do roku 2000, ale naďalej zostáva v úzkom kontakte so svojim pracoviskom ako konzultant pri angiografických vyšetreniach. Poskytuje vzácne rady pri príprave prednášok a publikácii a prispieva k príprave mladých lekárov k atestačným skúškam.

Jeho veľkou životnou záľubou bolo poľovníctvo, ale celoživotnou láskou na prvom mieste bola vždy oftalmológia. Podľa jeho vlastných slov: „Keby som sa znovu narodil (v lepšej dobe a priestore), bol by som zase oftalmológom“.

Vážený pán primár, dovoľte mi v mene všetkých pacientov, ktorým ste za dlhé roky aktívnej práce pomohli, aj za všetkých očných lekárov, s ktorými ste spolupracoval, poďakovať Vám za celoživotnú odbornú prácu v očnom lekárstve. K Vášmu významnému životnému jubileu Vám prajeme pevné zdravie, veľa elánu a optimizmu, spokojný a radostný život.

Je mi cťou, že som mohla byť Vašou žiačkou. Bol ste výborný, aj keď občas prísny učiteľ a šéf. Vždy troch vpredu vo vedomostiach, neuveriteľné sčítaný a vzdelaný. Ste pre nás osobným vzorom a Vašou vitalitou stále prekvapujete svoje okolie. Teší nás, že môžeme stále s Vami spolupracovať a čerpať z Vašich bohatých skúseností.

Za kolektív očného oddelenia Bojnice MUDr. Ida Simonidesová


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 4

2011 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se