5. Evropský rezidentský glaukomový kurz v Ženevě, Švýcarsko


Autoři: MUDr. Petra Hlaváčová, Ph.D. 1;  MUDr. Sabina Chocová 2
Působiště autorů: Oční klinika FN Brno, 2Oční klinika FN Plzeň 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 67, 2011, No. 1, p. 30
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

V termínu 14.–15. ledna 2011 hostila sluncem zalitá Ženeva 5. Evropský rezidentský glaukomový kurz pořádaný European Board of Ophthalmology. Kurz, jak už samotný název napovídá, byl určen především pro rezidenty z různých zemí Evropy, jimž během dvou dnů nabídnul nespočet edukačních přednášek s glaukomovu tematikou. Jeho hlavním cílem tak bylo objasnění a shrnutí komplexní problematiky glaukomu, který v dnešní době zaujímá čelní místo na žebříčku příčin slepoty. Kromě přednášek byly součástí kurzu populární interaktivní workshopy, kterých bylo za celé dva dny celkem šest. Workshopy byly pořádány ve třech posluchárnách, kde byly vedeny vždy alespoň dvěma přednášejícími diskuse, do nichž se podle chuti a zájmu zapojovali jednotliví posluchači. A vzhledem k tomu, že workshopy probíhaly současně, bylo zaručeno, že i skupinky jejich posluchačů nebudou nikterak velké, a tak každý měl vynikající příležitost využít přítomnosti předních evropských glaukomových specialistů, kteří diskuse ve workshopech vedli.

Organizátoři obsah kurzu naplánovali tak, že během prvního dne se přednášející zaměřili na patofyziologii glaukomu, jeho primární a sekundární formu a nechyběly příspěvky k formě normotenzní a ke glaukomu dětskému. Naplnění těchto témat se zhostili G. Holló, T. Shaarawy, J. Thygesen, C. E. Traverso a další.

Workshopy pak plynule navázaly na odpřednášenou problematiku, a tak tu mohli posluchači s přednášejícími prodiskutovat otázky diagnostiky glaukomu. Krom základních vyšetřovacích metod, jako jsou měření nitroočního tlaku, perimetr, gonioskopie, pachymetrie, fotodokumentace a popis papily zrakového nervu, se zde probíraly metody zobrazovací a jejich přínos nejen k diagnostice, ale i ke sledování progrese onemocnění. Z metod zaměřených na papilu zrakového nervu jmenujme například HRT a OCT, k hodnocení a měření vrstvy nervových vláken GDx analyzátor.

Druhý den kurzu si dal za úkol zmapovat principy a strategie léčby glaukomu, a to nejen medikamentózní terapii, nýbrž i léčbu laserovou a chirurgickou, čemuž měl dopomoci profesionální výklad s velmi kvalitní fotodokumentací. Přednášejícími byli F. GoĖi, K. Barton, J. Thygesen a další, kteří se v medikamentózní sféře léčby zaměřili na současné trendy a budoucnost – ve farmakoterapii patrný trend odklonu od použití konzervačních látek, případně hledání a používání konzervancií alternativních. Diskutovaným lékem byl například tafluprost (obsažený v přípravku Taflotan® firmy Santen Pharmaceutical Co. v koncentraci 15 μg/ml), analog prostaglandinu, k němuž nejsou přidány žádné konzervační látky. Indikován je v léčbě glaukomu otevřeného úhlu a oční hypertenze, je přitom vhodný zejména pro pacienty glaukomatiky, kteří trpí syndromem suchého oka a nebo intolerancí konzervačních látek. Právě syndrom suchého oka, jenž se pokládá za civilizační onemocnění, se vyskytuje u 52,6 % pacientů s glaukomem. Tito pacienti pak výrazně profitují ze zmírnění typických příznaků tohoto syndromu, mezi něž patří pocit cizího tělíska v oku, pálení, řezání a také hyperémie spojivek. Určitým unikátem taflotanu je bezesporu jeho balení ve formě jednorázových pipet, které umožňují pacientům nejen jednoduché a uživatelsky příjemné dávkování, ale také snadnou kontrolu nad aplikovaným množstvím. Taflotan se podává jedenkrát za den, buď v monoterapii a nebo v kombinaci s betablokátorem.

Velmi zajímavé byly také příspěvky dr. R. A. Hitchingse a A. Tuulonena, zaměřené na kvalitu života glaukomatika a kompliance pacientů s terapií, a protože v současnosti nelze u žádné terapie opomenout její ekonomický aspekt, byla diskutována i problematika glaukomatiků po této stránce.

Interaktivní a přínosnou součástí kurzu byly tzv. vetlaby, kde si každý mohl na prasečích očích vyzkoušet svou zručnost. Program ve vetlabech byl sestaven tak, že nejprve byly postupy chirurgických zákroků odpřednášeny a poté bylo rezidentům umožněno, aby si na zvířecích očích vyzkoušeli filtrační operaci – trabekulektomii v praxi.

Pro každého, jemuž byl kurz inspirací k dalšímu studiu zde probrané problematiky, tu byla nakonec možnost získat edukační materiály sestávající z odborných publikací a skript.

Do redakce doručeno dne 20. 2. 2011
Do tisku přijato dne 20. 2. 2011

hlavacova3@hotmail.com
sabik@volny.cz


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se