Pokyny pro autory


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 66, 2010, No. 2, p. 95
Kategorie: Pokyny pro autory

Pokyny pro autory publikací do časopisu Česká a Slovenská oftalmologie byly uveřejněny v lednovém čísle 2008 na straně 44. Se souhlasem vedoucí redaktorky časopisu, paní prof. Vlkové, bych vás všechny rád seznámil se změnou ve vykazování literárních citací opírající se o současné požadavky zakotvené v mezinárodních normách ISO 690:1987 a ISO 690-2:1997. Obě mezinárodní normy vyšly také v českých překladech. ČSN ISO 690:1987 vyšla v roce 1996 a ČSN ISO 690-2:1997 vyšla v roce 2000. Pro bibliografické citace platí norma ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma, struktura. V lednu 2000 byla vydána norma pro citování elektronických dokumentů ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. V normách jsou stanovena obecná pravidla pro psaní údajů zařazených do bibliografických citací a je určeno, které prvky popisu jsou povinné a které ne. Stanovena je i formální úprava a struktura citací, uspořádání soupisu bibliografických citací a metody odkazů. Pro autory, kteří chtějí mít podrobnější informace odkazuji na: www.boldis.cz/citace/citace.html

Monografie Prvky popisu: Autor. Název. Podřízená odpovědnost (tj. překladatel, editor, ilustrátor apod.). Podnázev. Vydání. Nakladatelské údaje (místo a nakladatel), rok. Rozsah. Edice. Poznámky. ISBN. Pokud je autorů více než tři, uvádí se jeden, dva, nebo tři první (jména se oddělují středníky) a přidá se et al. (tj. a jiní). První vydání se nemusí uvádět. Příklad: Kraus, H. a jiní. Kompendium očního lékařství. Grada Publishing, 1997, s. 341, ISBN 80-7169-079-1

Článek v časopisu Prvky popisu: Autor. Název. Název zdrojového dokumentu (noviny, časopis), rok, ročník, číslo svazku, rozsah (strana od do). ISSN není povinné. Příklad: Hřebcová, J., Vašků, A.: Srovnání kontaktní a imerzní ultrazvukové biometrie. Čes. a Slov. Oftalmol. 2008, roč. 64, č. 1, s. 16-18

Článek ve sborníku Prvky popisu: Autor. Název (článku). Autor. In Název (zdrojového dokumentu = sborníku). Vydání (první vydání se nemusí uvádět). Nakladatelské údaje (místo, nakladatel), rok. rozsah (strana od do). ISBN (ISSN) není povinné. Příklady: Macík, Karel. Marketing vysokých škol – představy a skutečnost. In Marketing vysokých škol : sborník příspěvků mezinárodní konference Projekt Tempus Phare CME 97-3026, Praha 16.-17. března 2000. Ed. František Freiberg a jiní. Praha : Fakulta strojní ČVUT, 2000, s. 117-126. ISBN 80-01-02163-7.

Fazekas, Francis. Matrix algorithms and methods (MAM) to analyse stochastic chains and processes. In Proceedings of the 6th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies. Budapest, 9-11 November, 1998. Edit. by I. Zobory. Budapest : Technical University, c1998, p. 477-483. ISBN 963-420-635-2.

Elektronická monografie Prvky popisu: Primární odpovědnost (autor, spoluautor). Název. Druh nosiče. Podřízená odpovědnost (editor, překladatel, ilustrátor). Vydání. Místo vydání : vydavatel, datum vydání. Datum aktualizace. Datum citování. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo (např. ISBN). Příklad: Vavrušek, Petr. Nápis Dareia v Bísutúnu [online]. Praha : Ústav starého Předního Východu FF UK, 1997 [cit. 2001-03-23]. Scripta electronica. Starý Orient. II, Seria monographica. Dostupný z WWW: <http://enlil.ff. cuni.cz/WWW/cz/scripta/monog/bisutun/1250/titul.htm>.

Elektronický časopis Prvky popisu: Název. Druh nosiče. Vydání. Místo vydání. Vydavatel. Datum vydání. Datum citování. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo (ISSN). Příklad: Chip [online]. Praha : Vogel Publishing, 1999- [cit. 15. ledna 2002]. Měsíčník. Dostupné na WWW:<http://www2.chip.cz/3/>.

Ikaros : elektronický časopis o informační společnosti [online]. Praha : Ikaros, 1997- [cit. 19. března 2001]. 10x ročně. Dostupné na WWW: <http://www.ikaros.cz/>. ISSN 1212-5075.

Článek v elektronickém časopisu Prvky popisu: Autor. Název. Název časopisu. Druh nosiče. Vydání. Označení čísla. Datum aktualizace/revize. Datum citování. Dostupnost. Příklady: Churá, Martina. Atlas roztahuje křídla. Chip [online]. Březen 2001 [cit. 19. března 2001]. Dostupné na WWW: <http://www.chip.cz/texty/2001_1 /0319/alt.shtml >.

Vojtášek, Filip. Vyhledávací služba Google začala indexovat soubory PDF. Ikaros [online]. 2001, č. 3 [cit. 2001-01-03]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/ Clanek.asp?ID=200208261>. ISSN 1212-5075.

Článek v elektronickém sborníku konference Prvky popisu: Autor. Název. In Název sborníku. Místo a datum konání. Druh nosiče. Rok vydání. Datum citování. Lokace. Příklady: Papík, Richard. Zdroje šedé literatury a jejich strategický potenciál pro vědu a obchod. In Inforum 2000, Praha, 23. – 25. května 2000. Sborník [online]. 2000 [cit. 19. března 2001]. Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2000/index.htm>.

MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO, MBA
Oční klinika JL, V Hůrkách 1296/10, Praha 5
e-mail: lestak@seznam.cz


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se