OBSAH ČESKÉ a SLOVENSKÉ OFTALMOLOGIE Ročník 65/2009


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 65, 2009, No. 6, p. 254-256

Adam P. viz Heissigerová J., Říhová E., Svozílková P., Brichová M., Jeníčková D., Kovařík Z., Šach J., Špička I. 131

Adámková H. viz Mejzlíková E., Novák J. 75

Alexík M. viz Káčerik M., Lipková B. 187

Alexík M. viz Káčerik M., Lipková B. 147

Autrata R. viz Pellarová H., Unčovská E., Šenková K., Řehůřek J. 208

Autrata R. viz Krejčířová I., Řehůřek J. 79

Baráková D. viz Ředinová Vokrojová M., Šach J., Kuchynka P., Vránová J. 29

Beszédešová N., Budinská E., Skorkovská Š.: Funkčná integrita neurosenzorickej sietnice u diabetikov 2. typu 124

Bieliková A. viz Trnková K., Izák M., Klement C. 155

Brichová M. viz Heissigerová J., Říhová E., Svozílková P., Jeníčková D., Kovařík Z., Šach J., Adam P., Špička I. 131

Brichová M. viz Heissigerová J., Říhová E., Svozílková P., Jeníčková D. 162

Budinská E. viz Beszédešová N., Skorkovská Š. 124

Burova M. viz Jirásková N., Rozsíval P., Ludvíková M., Nekolová J. 139

Bytton L. viz Hejcmanová D, Hůlková M., Nikolov D. H. 244

Cesneková T. viz Skorkovská K., Skorkovská Š. 97

Čermáková S., Skorkovská Š.: Aberace vyššího řádu u zdravé populace nad 40 let 223

Černošek P. viz Kolář R., Kuběna T., Jan J. 53

Černošek P. viz Kuběna T., Klimešová K., Kofroňová M. 3

Demský P. viz Molnárová M., Izák M., Vida R., Lešková V. 203

Demský P. viz Molnárová M., Lešková V., Vida R., Izák M. 182

Dort J. viz Marková A., Jurčuková M., Huml P., Dortová E., Horáková N. 24

Dortová E. viz Marková A., Jurčuková M., Dort J., Huml P., Horáková N. 24

Dortová E. viz Marková A., Jurčuková M., Dort J., Huml P., Horáková N. 24

Dvořáková D. viz Loukotová V., Vlková E., Horáčková M., Tokošová E., Pirnerová L., Hlinomazová Z., Němec J. 167

Dvořáková D. viz Loukotová V., Vlková E., Horáčková M., Tokošová E., Pirnerová L., Hlinomazová Z., Němec J. 176

Elizová I. viz Gondová G., Gerinec A., Sejnová D., Hornová J. 218

Fabianová J. viz Čepilová Z., Porubská M. 64

Filouš A. viz Ošmera J., Hložánek M. 19

Gelnarová E. viz Kaňovský R., Jurečka T. 91

Gerinec A. viz Gondová G., Elizová I., Sejnová D., Hornová J. 218

Gondová G., Elizová I., Gerinec A., Sejnová D., Hornová J.: Liečba kapilárneho hemangiómu orbity a adnexov oka betablokátormi 218

Heissigerová J., Říhová E., Svozílková P., Brichová M., Jeníčková D., Kovařík Z., Šach J., Adam P., Špička I.: Maligní maskující syndromy 131

Heissigerová J., Říhová E., Svozílková P., Brichová M., Jeníčková D.: Současné přístupy k léčbě neinfekčních uveitid 162

Hejcmanová D, Hůlková M., Bytton L., Nikolov D. H.: Těžká automutilace oka jako první projev psychózy – kazuistické sdělení 244

Hejsek L., Langrová H., Pašta J., Rozsíval P.: Objektivní určení centrální zrakové ostrosti pomocí zrakových evokovaných potenciálů 227

Hlaváčková K. viz Potočková A., Strmeň P., Štefaničková J., Vlčák Ľ. 115

Hlaváčová P., Vlková E.: Benefit chirurgické léčby idiopatické intrakraniální hypertenze – kazuistické sdělení 195

Hlinomazová Z. viz Loukotová V., Vlková E., Horáčková M., Tokošová E., Pirnerová L., Dvořáková D., Němec J. 167

Hlinomazová Z. viz Loukotová V., Vlková E., Horáčková M., Tokošová E., Pirnerová L., Dvořáková D., Němec J. 176

Hložánek M. viz Ošmera J., Filouš A. 19

Horáčková M. viz Loukotová V., Vlková E., Tokošová E., Pirnerová L., Hlinomazová Z., Dvořáková D., Němec J. 167

Horáčková M. viz Loukotová V., Vlková E., Tokošová E., Pirnerová L., Hlinomazová Z., Dvořáková D., Němec J. 176

Horáková N. viz Marková A., Jurčuková M., Dort J., Huml P., Dortová E. 24

Hornová J. viz Gondová G., Elizová I., Gerinec A., Sejnová D. 218

Hrubá D. viz Krásný J., Netuková M., Kodat V., Tomášová Borovanská J. 102

Hřebcová J., Skorkovská Š., Vašků A.: Srovnání kontaktní a imerzní ultrazvukové biometrie s ohledem na cílovou pooperační refrakci 143

Hůlková M. viz Hejcmanová D, Bytton L., Nikolov D. H. 244

Huml P. viz Marková A., Jurčuková M., Dort J., Dortová E., Horáková N. 24

Huml P. viz Marková A., Jurčuková M., Dort J., Dortová E., Horáková N. 24

Izák M. viz Molnárová M., Demský P., Vida R., Lešková V. 203

Izák M. viz Molnárová M., Lešková V., Demský P., Vida R. 182

Izák M. viz Trnková K., Bieliková A., Klement C. 155

Jan J. viz Kolář R., Kuběna T., Černošek P. 53

Jeníčková D. viz Heissigerová J., Říhová E., Svozílková P., Brichová M., Kovařík Z., Šach J., Adam P., Špička I. 131

Jeníčková D. viz Heissigerová J., Říhová E., Svozílková P., Brichová M. 162

Jirásková N. viz Pozlerová J., Nekolová J., Rozsíval P. 8

Jirásková N., Rozsíval P., Ludvíková M., Burova M., Nekolová J.: Vliv AquaLase na rohovkové endoteliální buňky 139

Jurčuková M. viz Marková A., Dort J., Huml P., Dortová E., Horáková N. 24

Jurečka T. viz Kaňovský R., Gelnarová E. 91

Káčerik M., Alexík M., Lipková B.: Kombinované cievne oklúzie sietnice 187

Káčerik M., Alexík M., Lipková B.: Oklúzia hornej žily očnice – kazuistika 147

Kaňovský R., Jurečka T., Gelnarová E.: Analýza prognostických faktorů anatomického a funkčního výsledku operace idiopatické makulární díry 91

Kantorová E. viz Podobová K., Urbánková H., Kriššáková S., Šmoldas M., Pura M. 59

Klement C. viz Trnková K., Bieliková A., Izák M. 155

Klimešová K. viz Kuběna T., Kofroňová M., Černošek P. 3

Kodat V. viz Krásný J., Hrubá D., Netuková M., Tomášová Borovanská J. 102

Kofroňová M. viz Kuběna T., Klimešová K., Černošek P. 3

Kolář R., Kuběna T., Černošek P., Jan J.: Statistická analýza vrstvy nervových vláken v barevných digitálních snímcích sítnice 53

Kovařík Z. viz Heissigerová J., Říhová E., Svozílková P., Brichová M., Jeníčková D., Šach J., Adam P., Špička I. 131

Krásnik V. viz Svoreňová I., Strmeň P., Oláh Z. 120

Krásný J., Hrubá D., Netuková M., Kodat V., Tomášová Borovanská J.: Chlamydia pneumoniae v etiologii keratoconjunctivitis sicca u dospělých pacientů (pilotní studie) 102

Krejčířová I., Autrata R., Řehůřek J.: Drenážní implantáty v chirurgii dětského glaukomu 79

Krejzková T. viz Slavíková A., Novák J. 49

Kriššáková S. viz Podobová K., Urbánková H., Kantorová E., Šmoldas M., Pura M. 59

Kuběna T. viz Kolář R., Černošek P., Jan J. 53

Kuběna T., Klimešová K., Kofroňová M., Černošek P.: Digitální snímky vrstvy nervových vláken sítnice u zdravého oka a u glaukomu 3

Kuchynka P. viz Ředinová Vokrojová M., Šach J., Baráková D., Vránová J. 29

Langrová H. viz Hejsek L., Pašta J., Rozsíval P. 227

Langrová H. viz Kyprianou G. 43

Lešková V. viz Molnárová M., Demský P., Vida R., Izák M. 182

Lešková V. viz Molnárová M., Izák M., Demský P., Vida R. 203

Lipková B. viz Káčerik M., Alexík M. 187

Lipková B. viz Káčerik M., Alexík M. 147

Loukotová V., Vlková E., Horáčková M., Tokošová E., Pirnerová L., Hlinomazová Z., Dvořáková D., Němec J.: Kontrastní citlivost a aberace vyšších řádů po konvenčním LASIKU 167

Loukotová V., Vlková E., Horáčková M., Tokošová E., Pirnerová L., Hlinomazová Z., Dvořáková D., Němec J.: Změny aberací vyšších řádů a kontrastní citlivosti po standardní fotorefrakční keratektomii 176

Ludvíková M. viz Jirásková N., Rozsíval P., Burova M., Nekolová J. 139

Marešová K., Procházková J.: Operace katarakty bez předoperační mydriázy 16

Marková A., Jurčuková M., Dort J., Huml P., Dortová E., Horáková N.: Hodnocení rizikových faktorů vzniku ROP, oční vady a psychomotorický vývoj nedonošených dětí v západočeském regionu, dvanáctileté sledování 24

Mejzlíková E., Novák J., Adámková H.: Akutní uzávěr centrální sítnicové arterie (CRAO) v obraze optické koherentní tomografie (OCT3) 75

Molnárová M., Izák M., Demský P., Vida R., Lešková V.: Macugen – intravitreálna liečba vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly. Skúsenosti za dva roky 203

Molnárová M., Lešková V., Demský P., Vida R., Izák M.: Lucentis v léčbě vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly – dvojročné skúsenosti 182

Nekolová J. viz Pozlerová J., Jirásková N., Rozsíval P. 8

Nekolová J. viz Jirásková N., Rozsíval P., Ludvíková M., Burova M., 139

Němec J. viz Loukotová V., Vlková E., Horáčková M., Tokošová E., Pirnerová L., Hlinomazová Z., Dvořáková D. 167

Němec J. viz Loukotová V., Vlková E., Horáčková M., Tokošová E., Pirnerová L., Hlinomazová Z., Dvořáková D. 176

Netuková M. viz Krásný J., Hrubá D., Kodat V., Tomášová Borovanská J. 102

Nikolov D. H. viz Hejcmanová D, Hůlková M., Bytton L. 244

Novák J. viz Mejzlíková E., Adámková H. 75

Novák J. viz Pazderová M. 87

Novák J. viz Slavíková A., Krejzková T. 49

Oláh Z. viz Svoreňová I., Strmeň P., Krásnik V. 120

Oláh Z., Veselovský J.: Fyziologický VOT králikov po instilácii zmesi aminokyselín lyzínu a arginínu v Trusopte 236

Ošmera J., Filouš A., Hložánek M.: Centrální tloušťka rohovky, nitrooční tlak a jejich vzájemný vztah u zdravých českých dětí ve věku 7 až 17 let 19

Pašta J. viz Hejsek L., Langrová H., Rozsíval P. 227

Pazderová M., Novák J.: Změny v tloušťce nervových vláken u non-arteritické formy AION na OCT 87

Pellarová H., Autrata R., Unčovská E., Šenková K., Řehůřek J.: Výsledky chirurgie strabismu u dospělých 208

Pirnerová L. viz Loukotová V., Vlková E., Horáčková M., Tokošová E., Hlinomazová Z., Dvořáková D., Němec J. 167

Pirnerová L. viz Loukotová V., Vlková E., Horáčková M., Tokošová E., Hlinomazová Z., Dvořáková D., Němec J. 176

Podobová K., Urbánková H., Kriššáková S., Kantorová E., Šmoldas M., Pura M.: Septo-optická dysplazia – opomínaná medziodborová klinická jednotka: popis troch prípadov 59 Urbánková H. viz Podobová K., Kriššáková S., Kantorová E., Šmoldas M., Pura M. 59

Porubská M. viz Čepilová Z., Fabianová J. 64

Potočková A., Strmeň P., Hlaváčková K., Štefaničková J., Vlčák Ľ.: Endoftalmitída po poranení s cudzím vnútroočným telesom v zadnom segmente oka 115

Pozlerová J., Nekolová J., Jirásková N., Rozsíval P.: Hodnocení opacit zadního pouzdra u různých typů umělých nitroočních čoček 8 Procházková J. viz Marešová K. 16

Pura M. viz Podobová K., Urbánková H., Kriššáková S., Kantorová E., Šmoldas M. 59 Čepilová Z., Porubská M., Fabianová J.: Cetrálna serózna chorioretinopatia ako zriedkavá komplikácia kortikosteroidnej liečby 64

Rencová E., Bláha M., Blažek M., Bláha V., Studnička J., Dusová J., Solichová D., Kyprianou G., Langrová H.: Možnost ovlivnění suché formy věkem podmíněné makulární degenerace hemorheoferézou 43

Rozsíval P. viz Hejsek L., Langrová H., Pašta J. 227

Rozsíval P. viz Jirásková N., Ludvíková M., Burova M., Nekolová J. 139

Rozsíval P. viz Pozlerová J., Nekolová J., Jirásková N. 8

Ředinová Vokrojová M., Šach J., Baráková D., Kuchynka P., Vránová J.: Sledování prognosticky významných faktorů a analýza pětiletého přežití pacientů s uveálním melanomem na Oční klinice 3. LF UK a FNKV 29 Řehůřek J. viz Krejčířová I., Autrata R. 79

Řehůřek J. viz Pellarová H., Autrata R., Unčovská E., Šenková K. 208

Říhová E. viz Heissigerová J., Svozílková P., Brichová M., Jeníčková D., Kovařík Z., Šach J., Adam P., Špička I. 131

Říhová E. viz Heissigerová J., Svozílková P., Brichová M., Jeníčková D. 162

Sejnová D. viz Gondová G., Elizová I., Gerinec A., Hornová J. 218

Sičáková S. viz Výborný P. 8

Skorkovská K., Cesneková T., Skorkovská Š.: Informovanost a kvalita života pacientů s glaukomem 97

Skorkovská Š. viz Beszédešová N., Budinská E. 124

Skorkovská Š. viz Čermáková S. 223

Skorkovská Š. viz Hřebcová J., Vašků A. 143

Skorkovská Š. viz Skorkovská K., Cesneková T. 97

Slavíková A., Novák J., Krejzková T.: European Cataract Outcome Study – zhodnocení tříleté účasti v celoevropské studii 49

Strmeň P. viz Svoreňová I., Oláh Z., Krásnik V. 120

Strmeň P., viz Potočková A., Hlaváčková K., Štefaničková J., Vlčák Ľ. 115

Svoreňová I., Strmeň P., Oláh Z., Krásnik V.: Zmeny v sietnici a v makule po operačnej liečbe odlúpenia sietnice 120

Svozílková P. viz Heissigerová J., Říhová E., , Brichová M., Jeníčková D., Kovařík Z., Šach J., Adam P., Špička I. 131

Svozílková P. viz Heissigerová J., Říhová E., Brichová M., Jeníčková D. 162

Šach J. viz Heissigerová J., Říhová E., Svozílková P., Brichová M., Jeníčková D., Kovařík Z., Adam P., Špička I. 131

Šach J. viz Ředinová Vokrojová M., Baráková D., Kuchynka P., Vránová J. 29

Šenková K. viz Pellarová H., Autrata R., Unčovská E., Řehůřek J. 208

Šmoldas M. viz Podobová K., Urbánková H., Kriššáková S., Kantorová E., Pura M. 59

Špička I. viz Heissigerová J., Říhová E., Svozílková P., Brichová M., Jeníčková D., Kovařík Z., Šach J., Adam P. 131

Štefaničková J. viz Potočková A., Strmeň P., Hlaváčková K., Vlčák Ľ. 115

Tokošová E. viz Loukotová V., Vlková E., Horáčková M., Pirnerová L., Hlinomazová Z., Dvořáková D., Němec J. 167

Tokošová E. viz Loukotová V., Vlková E., Horáčková M., Pirnerová L., Hlinomazová Z., Dvořáková D., Němec J. 176

Tomášová Borovanská J. viz Krásný J., Hrubá D., Netuková M., Kodat V. 102

Trnková K., Bieliková A., Izák M., Klement C.: Diagnostika akantamébovej keratitídy 155

Unčovská E. viz Pellarová H., Autrata R., Šenková K., Řehůřek J. 208

Vašků A. viz Hřebcová J., Skorkovská Š. 143

Ventruba J. viz Veselý P. 191

Veselovský J. viz Oláh Z. 236

Veselý P., Ventruba J.: Porovnání prahové interpolační a celořádkové metody při testování zrakové ostrosti na optotypových tabulích logMÚR ETDRS a Snellen 191

Vida R. viz Molnárová M., Izák M., Demský P., Lešková V. 203

Vida R. viz Molnárová M., Lešková V., Demský P., Izák M. 182

Vlčák Ľ. viz Potočková A., Strmeň P., Hlaváčková K., Štefaničková J. 115

Vlková E. viz Loukotová V., Horáčková M., Tokošová E., Pirnerová L., Hlinomazová Z., Dvořáková D., Němec J. 167

Vlková E. viz Hlaváčová P. 195

Vlková E. viz Loukotová V., Horáčková M., Tokošová E., Pirnerová L., Hlinomazová Z., Dvořáková D., Němec J. 176

Vránová J. viz Ředinová Vokrojová M., Šach J., Baráková D., Kuchynka P. 29

Výborný P., Sičáková S. 240

Výborný P., Sičáková S.: Selektivní laserová trabekuloplastika – nové možnosti v léčbě glaukomu 8

Výborný P., Sičáková S.: Xalatan (latanoprost) jako lék první linie v léčbě primárního glaukomu otevřeného úhlu a oční hypertenze – zkušenosti v České republice 240

SOUBORNÉ REFERÁTY

Brožek B. viz Kožner P., Machala L., Filouš A. 36

Feuermannová A. viz Kyprianou G., Langrová H., Rozsíval P. 70

Filouš A. viz Kožner P., Machala L., Brožek B. 36

Kožner P., Machala L., Filouš A., Brožek B.: Přehled vývoje okulárních oportunních infekcí u HIV pozitivních pacientů 36

Kyprianou G., Langrová H., Rozsíval P., Feuermannová A.: Kontrastní citlivost v refrakční chirurgii 70

Langrová H. viz Kyprianou G., Rozsíval P., Feuermannová A. 70

Machala L. viz Kožner P., Filouš A., Brožek B. 36

Rozsíval P. viz Kyprianou G., Langrová H., Feuermannová A. 70

Studnička J.: Ranibizumab (Lucentis) v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace 107

OSOBNÍ ZPRÁVY

40, 70, 200, 250

OZNÁMENÍ

7, 146

RECENZE

119, 222, 252


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 6

2009 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se