Vliv implantace IOL na zrakovou ostrost, kontrastní citlivost a barvocit za 2 a 4 měsíce po operaci katarakty


The Influence of IOL Implantation on Visual Acuity, Contrast Sensitivity and Colour Vision 2 and 4 Months after Cataract Surgery

Purpose:
To assess the change in visual acuity, contrast sensitivity and colour vision in relation to the time after cataract surgery and to the type of implanted IOL, and to compare visual functions by patients with one and two pseudophakic eyes.

Methods:
45 cataract patients were examined before and then 2 and 4 month after the cataract surgery. Visual acuity (VA) was tested on logMAR optotype chart with Landolt rings, contrast sensitivity (CS) was tested on the Pelli- Robson chart and the SWCT chart. For colour vision (CV) testing, the standard Farnsworth D-15 test and the desaturated Lanthony D-15 test were used. The patients were divided into two groups – a group with one pseudophakic eye and a group with two pseudophakic eyes, and also according to the type of IOL – PMMA or hydrophobic acrylate that had been implanted. Control group was composed of phakic subjects with no ocular pathology.

Results:
After the cataract surgery, in both groups there was a significant improvement in monocular and binocular VA (p < 0.05), in monocular and binocular CS using both types of charts – Pelli-Robson (p < 0.05) and SWCT in all the spatial frequencies (p < 0.05). Also, a significant decrease in the number of minor errors in the standard Farnsworth D-15 test (p < 0.05) as well as a substantial decrease in the number of minor and major errors in the desaturated Lanthony D-15 test (p < 0.05) and an overall improvement of CV (p < 0.05) were detected. There was no difference between the results 2 and 4 month after the surgery, except for CS in 12 c/deg (p < 0.05). The patients with two pseudophakic eyes had postoperatively better binocular VA and CS in the spatial frequencies of 12 c/deg and 18 c/deg and attained postoperative values comparable to those of control subjects. No significant difference in VA, CS or CV was found between the PMMA and hydrophobic acrylate intraocular lenses.

Conclusion:
After the cataract surgery, the visual functions tested by means of psychophysical methods of VA, CS and CV significantly improve and are stable 2 month after the surgery. The second eye surgery improves binocular visual functions the level of which doesn’t differ from that of normal phakic subjects. There was no influence of the type of IOL on final state of VA, CS or CV.

Key words:
visual acuity, contrast sensitivity, colour vision, type of IOL, second eye surgery


Autoři: J. Ventruba
Působiště autorů: Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU, Brno přednosta doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 62, 2006, No. 2, p. 133-143

Souhrn

Cíl:
zhodnotit změny zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti a barvocitu v závislosti na stanovené pooperační době a typu implantované IOL a porovnat zrakové funkce u pacientů s pseudofakií jednoho a obou očí.

Metodika:
45 pacientů s kataraktou bylo vyšetřeno před operací a dále za 2 a 4 měsíce po operaci katarakty. Zraková ostrost (ZO) testována na logMÚR tabuli s Landoltovými prstenci, kontrastní citlivost (KC) na tabuli Pelli-Robson a SWCT, barvocit (BC) pomocí Farnsworthova standardního D-15 testu a Lanthonyho desaturovaného D-15 testu. Soubor rozdělen na skupinu s pseudofakií jednoho oka a skupinu s pseudofakií obou očí a dále dle typu implantované PC IOL - PMMA nebo hydrofobní akrylát. Kontrolní soubor tvořily fakické osoby bez oční patologie.

Výsledky:
Po operaci katarakty došlo v obou skupinách k významnému zlepšení monokulární i binokulární ZO (p < 0,05), monokulární i binokulární KC na obou typech tabulí – Pelli-Robson (p < 0,05), SWCT ve všech prostorových frekvencích (p < 0,05), také došlo ke snížení počtu malých chyb ve Farnsworthově D-15 testu (p < 0,05), snížení počtu malých a velkých chyb v Lanthonyho desaturovaném D-15 testu (p < 0,05) a celkovému zlepšení barvocitu (p < 0,05). Výsledky vyšetření po 2 a 4 měsících se nelišily, vyjma KC v prostorové frekvenci 12 c/st (p < 0,05). Pacienti s pseudofakií obou očí měli pooperačně lepší binokulární ZO a KC v prostorových frekvencích 12 a 18 c/st a dosáhli hodnot srovnatelných s kontrolním souborem. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl v ZO, KC či BC mezi čočkami z PMMA a hydrofobního akrylátu.

Závěr:
zrakové funkce testované psychofyzikálními metodami ZO, KC a BC se pooperačně významně zlepšují, jsou po 2 měsících po operaci stabilní. Operace 2. oka zlepšuje binokulární zrakové funkce, jejichž úroveň se neliší od zdravých fakických osob. Typ implantované čočky neovlivnil výslednou ZO, KC ani BC.

Klíčová slova:
zraková ostrost, kontrastní citlivost, barvocit, typ IOL, operace 2. oka


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se