Radiální neurotomie optiku u kmenové okluze vena centralis retinae (kazuistiky)


Radial Neurotomy of the Optic Nerve Disc in Central Retinal Vein Occlusion (Case Reports)

The basic aim of this paper is to introduce the case reports of two patients with the ischaemic form of the central vein occlusion with very low preoperative best-corrected visual acuity (BCVA) and with very unfavorable prognosis, treated by means of radial neurotomy of the optic nerve disc (RNO) during the pars plana vitrectomy (PPV).

Radial neurotomy of the optic nerve disc (RNO) was performed in two patients with ischaemic form of the central vein occlusion with very unfavora prognosis during the pars plana vitrectomy in the nasal part of the rim of the optic nerve disc between nasal retinal vascular arcades with specially designed knife (Spaide CRVO knife), as described by Opremcak. The surgery was supplemented with the peeling of the epiretinal membranes and inner limiting membrane, using the Membrane blue. Both eyes were due to uncomplicated course of the operations left without the inner tamponade. RNO represents surgical treating method reserved for ischaemic CRVO with unfavorable prognosis. The key role in the pathological physiology of the RNO plays not only the breaking of the compartment system, but also acceleration of the collateral chorioretinal circulation, as we observed in both of our patients.

The BCVA in the first patient improved from 1/50 (0.02 or 3/150) to 3/50 (0.06 or 20/333), and in the second one from 1/50 (0.02 or 3/150) to 5/30 (0,17 or 20/120). In both patients, the retinal hemorrhages and the edema markedly resorbed, the dilatation of the venous vessels disappeared as well as the edema of the optic nerve disc. The region of the scar after the neurotomy remained quiet without signs of retinal or choroidal neovascularizations.

The authors demonstrate on their own case reports the efficacy of the RNO in two patients with prognosticaly unfavorable ischaemic form of the BRVO. The RNO seems to be a promising method suitable for the treatment in prognosticaly unfavorable ischaemic forms of the BRVO.

Key words:
central retinal venous occlusion, radial neurotomy of the optic nerve disc.


Autoři: P. Kolář;  E. Vlková;  D. Vysloužilová
Působiště autorů: Oční klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty ;  Masarykovy univerzity, Brno, přednosta prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 61, 2005, No. 5, p. 321-329

Souhrn

Základním cílem této práce je představit kazuistické sdělení 2 pacientů s prognosticky velmi nepříznivou ischemickou formou centrální venózní okluze s velmi nízkou předoperační nejlepší korigovanou zrakovou ostrostí, u kterých byla provedena radiální neurotomie optiku cestou pars plana vitrektomie. Radiální neurotomie optiku (RNO) byla provedena u 2 pacientů s prognosticky velmi nepříznivou ischemickou formou centrální venózní okluze (CVO) cestou pars plana vitrektomie (PPV) v nazálním okraji terče mezi nazálními retinálními cévními arkádami speciálně designovaným nožem (Spaide CRVO knife) ve shodě s metodikou popsanou Opremcakem. Operace byla doplněna peelingem epiretinálních membrán a vnitřní limitující membrány za pomoci barvení trypanovou modří (Membrane blue). Obě oči byly vzhledem k nekomplikovanému průběhu operace ponechány bez vnitřní tamponády.

RNO představuje chirurgickou léčebnou metodu vyhrazenou pro prognosticky nepříznivé ischemické CVO. Klíčovou roli v patofyziologii vlastní RNO hraje nejen zrušení kompartmentového syndromu, ale i urychlení tvorby kolaterálního chorioretinálního oběhu, což jsme pozorovali i u našich dvou pacientů. Nejlepší korigovaná zraková ostrost (NKZO) se u prvního pacienta zlepšila z hodnoty 1/50 na hodnotu 3/50, u druhé pacientky z hodnoty 1/50 na hodnotu 5/30. U obou pacientů se výrazně resorbovaly retinální hemoragie a edém, vymizela dilatace venózního řečiště a resorboval se edém zrakového nervu. Oblast jizvy po neurotomii zůstala klidná bez známek retinální a choroidální neovaskularizace.

Autoři prezentují na vlastním kazuistickém sdělení efektivitu RNO u 2 pacientů postižených prognosticky nepříznivou ischemickou formou CVO. RNO se zdá být nadějnou metodou vhodnou k léčbě prognosticky nepříznivých ischemických forem CVO.

Klíčová slova:
centrální venózní okluze, radiální neurotomie optiku


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 5

2005 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se