Vnútroočný tlak králikov po instilácii zmesi antiglaukomatika COSOPTu s aminokyselinou L-arginínom.HCL do spojovkového vaku


The Rabbit’s IOP after Instillation of Antiglaucomatic COSOPT and Aminoacid L-argininin.HCL Mixture in the Conjunctival Sac

Objective:
The article documents results of experiments focused to influence the physiological IOP values after application of the COSOPT eye drops (double combination of bbb-blocker and carbonic anhydrase inhibitor), aminoacid 10% L-arginin.HCl and their mixture in rabbits.

Methods:
COSOPT followed by 10% L-arginin.HCl and mixture of 10% L-arginin.HCl with COSOPT was instilled weekly into the left conjunctival sac of 5 adult rabbits (females of the New Zealand White species). The IOP and pupilar diameter were measured in 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240 min. and 24 hours after instillation. The right eye was used as control.

Results:
The antiglaucomatic COSOPT no significantly decreased the rabbit IOP during 24 hours (mean value 1.85 %) in vivo. The aminoacid 10 % L-arginin.HCl achieved significant decrease of the IOP: the mean value was 16.03 % reaching maximum in 60th and 180th min. After instillation of the 10% L-arginin.HCl and COSOPT mixture in the IOP showed significant decrease with mean value of 9,64 % (except values in 5th min. and 24th hour). Compared with control eye, the major decrease of the IOP was measured in 240th min. (mean value 17.98 %). However even in 24 hours after instillation the IOP was not reaching the values of the control eye, shoving also the IOP decrease.

Conclusion:
We assume that in a double combination of antiglaucomatics in COSOPT a new substance was created. This substance interacted in vitro with the aminoacid 10% L-arginin.HCl resulting in a new “bio-antiglaucomatis” better penetrating into the target area. This new substance was responsible for more significant decrease after the mixture application compared with COSOPT alone. The presence of aminoacid can slow down the undesirable effect of the antiglaucomatics together with the possible neuroprotection.

Key words:
the IOP influence in experiment – the effect of COSOPT and mixture of L-arginin.HCl in COSOPT on physiologic IOP of the rabbits


Autoři: Z. Oláh 1;  J. Veselovský 2;  S. Gressnerová 2;  A. Veselá 2
Působiště autorů: Klinika oftalmológie LF UK, Bratislava prednosta prof. MUDr. P. Strmeň, CSc. 1;  Katedra živočíšnej fyziologie a etológie PriF UK, Bratislava vedúci prof. RNDr. M. Zeman, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 61, 2005, No. 1, p. 3-12

Souhrn

Cieľ:
V práci sú dokumentované výsledky experimentov s ovplyvnením fyziologických hodnôt VOT po aplikácii COSOPT očných kvapiek (dvojkombinácie bbb-blokátora a inhibítora karboanhydrázy, aminokyseliny 10% L-arginínu.HCl a ich zmesi u králikov.

Metódy:
Do spojovkového vaku ľavého oka 5 dospelých králikov (samiciach plemena Novozélandský biely sa instiloval v týždňovom odstupe COSOPT, 10% L-arginín.HCl a zmes 10% L-arginínu.HCl v COSOPT-e. VOT a šírka pupily sa merali 5, 15, 30, 60, 120, 180 a 240 min, resp. 24 hod. po instilácii. Pravé oko bolo kontrolné.

Výsledky:
COSOPT za in vivo podmienok počas 24 hodín znížil hodnoty VOT v očiach králikov nesignifikantne (v priemere o 1,85 %). Aminokyselina 10% L-arginín.HCl znížila VOT signifikantne, v priemere o 16,03 % (s maximom v 60. a 180. min.). Po instilácii zmesi 10% L-arginínu s COSOPT-om VOT signifikantne klesol, v priemere o 9,64 % (okrem 5. min. a 24. hod.). Oproti kontrolnému oku najvěčší pokles VOT (o 17,98 %) bol v 240. min. Avšak ešte 24 hodín po instilácii VOT nedosiahol hodnotu kontrolného oka a došlo aj ku zníženiu VOT kontrolného oka.

Závery:
Predpokladáme, že v dvojkombinácii antiglaukomatík v COSOPT-e vznikla nová látka, ktorá za in vitro podmienok interagovala s aminokyselinou 10% L-arginínom.HCl. Tým v zmesi oboch látok vzniklo nové „bioantiglaukomatikum“, ktoré lepšie prestúpilo do cieľovej oblasti. To sa prejavilo priekaznejším znížením VOT po aplikácii zmesi ako samotného COSOPT-u. Prítomnosť aminokyseliny môže brzdiť aj nežiadúce účinky antiglaukomatík a môže mať aj neuroprotektívne pôsobenie.

Kľúčové slová:
ovplyvnenie VOT v experimente – pôsobenie COSOPT-u a zmesi L-argimínu.HCl v COSOPT-e na fyziologický VOT králikov


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 1

2005 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se