Vliv viskoelastického materiálu na pooperační nitročoní tlak u fakoemulzifikace


The Influence of the Type of Viscoelastic Substances on the Level of Intraocular Pressure after Phacoemulsification

The aim of study was to asses the influence of the type of viscoelastic substances on the level of intraocular pressure (IOP) after cataract surgery and intraocular lens (IOL) implantation. In the study group of 100 patients Viscoat was used at 32 operated eyes, Provisc at 14 eyes and Duovisc in 54 eyes during phacoemulsification and IOL implantation. IOP was measured before surgery, one day after surgery and one week after surgery. Mean IOP level 1. day postoperatively was 24,94 mmHg in the Viscoat group of eyes, 24,65 mmHg in the Provisc group and 21,09 mmHg in the Duovisc group. The type of viscoelastic substance used during the surgery significantly influenced the level of IOP in the first postoperative day. The level of IOP was significantly lower in the Duovisc group comparing to Viscoat and Provisc. The level of IOP did not differ significantly between the Viscoat and Provisc group. One week after surgery the level of IOP was not significantly different between all types of viscoelastic device. Duovisc was the most profitable viscoleastic substance in the point of view of the course of phacoemulsification, IOL implantation and postoperative level of IOP.

Key words:
viscoleastic substance, phacoemulsification, IOL implantation, intraocular pressure


Autoři: Š. Skorkovská;  J. Michálek *;  Z. Mašková;  S. Synek
Působiště autorů: Klinika nemocí očních a optometrie LF MU, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, přednosta doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. ;  Katedra aplikované matematiky a informatiky, Brno, vedoucí doc. Ing. Osvald Vašíček, CSc. *
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 61, 2005, No. 1, p. 13-19

Souhrn

Cílem prospektivní klinické studie bylo posoudit vliv použitého viskoelastického materiálu na hodnotu nitroočního tlaku po operaci katarakty s implantací nitrooční čočky (NOČ). Ve studovaném souboru 100 pacientů byl při operaci použit u 32 pacientů Viscoat, u 14 pacientů Provisc a u 54 pacientů Duovisc během fakoemulzifikace a implantace NOČ. Nitrooční tlak (NT) byl měřen před operací, jeden den po operaci a jeden týden po operaci. Průměrná hodnota NT 1. den po operaci ve skupině očí s Viscoatem byla 24,94 mmHg, ve skupině očí s Proviscem 24,65 mmHg a ve skupině očí s použitým Duoviscem 21,09 mmHg. Typ použitého viskoelastického materiálu významně ovlivnil hodnotu NT 1. den po operaci. Při použití Duoviscu byl NT významně nižší než u Viscoatu a Proviscu, ale mezi hodnotou NT 1. den po operaci u Viscoatu a Proviscu nebyl statisticky významný rozdíl. Hodnoty NT jeden týden po operaci se významně nelišily s ohledem na typ viskoelastického materiálu. Z hlediska průběhu fakoemulzifikace a implantace NOČ a z hlediska hodnot NT v pooperačním období bylo nejvýhodnější peroperační použití Duoviscu.

Klíčová slova:
viskoelastický materiál, fakoemulzifikace, implantace NOČ, nitrooční tlak.


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 1

2005 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se